För anhöriga till patienter

Hur T1D-patienters anhöriga
kan ha nytta av INNODIA-forskningen

För närvarande baseras risken för att familjemedlemmar ska utveckla sjukdomen på detektionen av auto-antikroppar mot beta-cellproteiner, som kan detekteras i blod. Sådana antikroppar är en typ av protein som produceras av celler i immunsystemet som kan angripa friska celler i kroppen eftersom de uppfattar dem som ”främmande” celler.

Risken för att utveckla typ 1-diabetes ökar med antalet detekterade auto-antikroppar. Dessa auto-antikroppar kan dock finnas i många år innan man utvecklar T1D. De uppkommer ofta under de första levnadsåren, även hos personer som inte utvecklar T1D förrän de är vuxna. Därför är det nödvändigt med mer grundläggande forskning för att hitta fler och bättre biomarkörer för att prediktera och följa upp sjukdomen. Sådana biomarkörer kan identifieras genom analys av blod, urin och avföring från patienter med typ 1-diabetes.

INNODIA söker för närvarande barn och vuxna i hela Europa i åldern 1 till 45 år som har fått diagnosen typ 1-diabetes inom de föregående sex veckorna.
Dessutom vill vi analysera blod, urin och avföring från förstagradssläktingar (bröder, systrar, föräldrar och barn) eftersom vi vet att anhöriga delar gener med sin familjemedlem med typ 1-diabetes och därför kan löpa större risk att utveckla sjukdomen.
Vi har som mål med INNODIA att samla in och analysera blodprover från 3000 personer mellan 1 och 45 år med en förstagradssläkting som har typ 1-diabetes (som fått diagnosen före 45 års ålder) och som även har testats positivt för auto-antikroppar i blodet.

Om du deltar i denna studie är det till stor hjälp för oss att förstå T1D. Det är frivilligt att delta. Om du väljer att delta tillfrågas du om att underteckna ett samtyckesformulär. Du kan emellertid ändra dig och lämna studien när som helst utan att ange något skäl. Om du väljer att inte delta eller om du vill lämna studien, kommer detta inte att påverka din framtida medicinska behandling och vård på något sätt.

Studien består av en första screening för förekomsten av auto-antikroppar hos förstagradssläktingar. Om ditt auto-antikroppstest är positivt ber vi dig att komma till sjukhuset på 7 besök under en 4-årsperiod.

INNODIA har ordnat ett nätverk med kliniska center där patienter med nyligen diagnostiserad typ 1-diabetes och deras anhöriga kan delta i studien. Om du är en förstagradssläkting till en patient med typ 1-diabetes, och är intresserad av att delta i vår studie, är det bara att titta på kartan så ser du var ditt närmaste center finns. Sedan kan du ta kontakt för att få veta mer om studien och hur du deltar.

Hur
kan jag delta?

Patienter med nyligen diagnostiserad typ 1-diabetes och deras anhöriga uppmanas att delta i denna studie genom att kontakta något av våra kliniska center i hela Europa. Om du vill delta i detta initiativ kan du titta på vår karta för att hitta ditt närmaste center och sedan fylla i registreringsformuläret så att vi kan kontakta dig.


vad händer med mina prover