För personer med ökad risk

Få mer information om hur personer med ökad risk att utveckla typ 1-diabetes kan bidra till INNODIA:s forskning

För närvarande baseras risken för att familjemedlemmar ska utveckla sjukdomen på detektionen av auto-antikroppar mot beta-cellproteiner, som kan detekteras i blod. Sådana antikroppar är en typ av protein som produceras av celler i immunsystemet som kan angripa friska celler i kroppen eftersom de uppfattar dem som ”främmande” celler.

Risken att utveckla typ 1-diabetes ökar med antalet autoantikroppar som upptäcks. Dessa autoantikroppar är intressanta eftersom de kan förekomma flera år innan en person utvecklar typ 1-diabetes. De dyker ofta upp under första livsåren och till och med hos personer som inte utvecklar typ 1-diabetes förrän de är vuxna. Det krävs därför mer grundforskning för att hitta fler och bättre biomarkörer för att förutsäga typ 1-diabetes.

Förstagradssläktingar till personer med typ 1-diabetes

INNODIA analyserar blod-, urin- och avföringsprover från förstagradssläktingar (bröder, systrar, föräldrar eller barn) till personer med typ 1-diabetes eftersom vi vet att släktingar delar gener med sin familjemedlem och kan därför löpa större risk att utveckla sjukdomen.

Personer med en ökad risk i den allmänna befolkningen

Projekt välkomnar nu också ALLA personer som har testat positivt för autoantikroppar genom screeningprogram utanför INNODIA och som löper en ökad risk att utveckla typ 1-diabetes. Även personer utan en familjemedlem med typ 1-diabetes.

Forskningsrelaterade publikationer

Pankreatiska alfaceller och betaceller bidrar tillsammans till CXCL10-uttryck i typ 1-diabetes. Vad innebär detta?

Gene expression signatures of target issues in type 1 diabetes.

En humaniserad musstam som spontant utvecklar immunrelaterad diabetes.

Targeting protein changes to cure autoimmune diseases: how far are we from clinical translation?

MDA5 är involverad i utvecklingen av typ 1-diabetes. Vad innebär det?