kliniska prövningar Impact

RECRUITMENT COMPLETED – AWAITING RESULTS

IMPACT-studien undersöker en mycket specifik och ny immunterapi, Imotopes™, som har potential att stoppa utvecklingen hos typ 1-diabetes. Behandlingen har redan administrerats i en första klinisk prövning och har visat en bra säkerhetsprofil. Denna nya studie utvärderar två doser av Imotope™ hos nydiagnostiserade vuxna patienter (18–44 år) för att utvärdera effektiviteten när det gäller att stoppa förlusten av betaceller. Deltagarna ska få sex inledande injektioner med behandlingen och därefter en påfyllnadsinjektion. Patienterna kommer att följas i upp till 2 år med en primär utvärdering efter 1 år. Rekryteringen för studien är nu avslutad och de första resultaten väntas våren 2024.

Mer information

Ladda ned nedanstående pdf:

Other Innodia Trials:

How to Participate: