kliniska prövningar Impact

I IMPACT-studien undersöks en mycket specifik och ny immunterapi, Imotopes™, som har potential att stoppa utvecklingen av typ 1-diabetes. Behandlingen befinner sig fortfarande i en tidig utvecklingsfas men har redan administrerats i en första klinisk prövning för att utvärdera dess säkerhet. Denna studie utvärderar två doser Imotope™ hos nydiagnostiserade vuxna patienter (18-44 år) för att utvärdera effektiviteten när det gäller att stoppa förlusten av betaceller. Deltagarna kommer att få 6 inledande administreringar av behandlingen och ytterligare 1 boost-administration. Patienterna kommer att följas under ett år.

Mer information

Ladda ned nedanstående pdf:

Other Innodia Trials:

How to Participate: