kliniska prövningar Impact

IMPACT-studien kommer att undersöka en mycket specifik och ny immunterapi som kallas Imotopes™, som har potential att stoppa progression av typ 1-diabetes. Behandlingen är fortfarande i en tidig utvecklingsfas, men har visat sig vara säker i en första klinisk prövning. Studien kommer först att utvärdera två doser hos nydiagnostiserade vuxna (18-45 år) patienter. När rätt dos har fastställts kommer ungdomar mellan 12 och 17 år också att inkluderas, för att utvärdera effekten när det gäller att stoppa förlusten av beta-celler. Deltagarna kommer att få upp till sex injektioner och kommer att följas under ett år.

Mer information

Ladda ned nedanstående pdf:

Other Innodia Trials:

How to Participate: