kliniska prövningar MELD-ATG

ATG, som ges en gång varannan dag genom infusion, är ett läkemedel som nyligen har visat sig kunna bevara balansen mellan attackerande och reglerande celler i immunsystemet och därigenom bidra till att bevara insulinsekretionen.

Läkemedlet ATG (anti-tymocytglobulin), som levereras av vår partner Sanofi, kommer att testas i tolv månader på åldersgruppen barn till vuxna (12-25 år, 114 patienter). ATG, som ges en gång varannan dag genom infusion, är ett läkemedel som nyligen har visat sig kunna bevara balansen mellan attackerande och reglerande celler i immunsystemet och därigenom bidra till att bevara insulinsekretionen. Ett av studiens mål är att fastställa lägsta effektiva dos för ATG- behandlingen.

Mer information

Ladda ned nedanstående pdf:

Other Innodia Trials:

How to Participate:

Is your country not available?
Send us a mail so we can contact you when the trial starts close to you!