kliniska prövningar CFZ533

INNODIA samarbetar med Novartis i en studie för att utvärdera om ett läkemedel som kallas iscalimab är säkert och kan sakta ner förlusten av betaceller hos unga vuxna och barn med nydiagnostiserad typ 1-diabetes. Totalt kommer cirka 102 patienter att delta. Inledningsvis kan personer med nydiagnostiserad typ 1-diabetes mellan 12 och 21 år delta i studien. Yngre patienter kommer att kunna delta i en andra fas. I denna studie kommer deltagarna att få en infusion, följt av veckovisa injektioner under ett års tid. The study is now closed to new enrollment.

Other Innodia Trials:

How to Participate: