Om diabetes typ 1

Typ 1-diabetes - T1D

Typ 1-diabetes (T1D) är en allvarlig kronisk sjukdom som påverkar omkring 17 miljoner människor världen över. Sjukdomen kan visa sig vid vilken ålder som helst, men brukar uppstå under barndoms- eller ungdomsåren, och gör personer beroende av externt insulin för att överleva. Den verkliga orsaken till T1D är för närvarande okänd, vilket gör att alla förebyggande insatser eller insatser för att hejda sjukdomsprogression för närvarande inte har någon framgång.

Vi har emellertid redan kommit långt under senare år, med insikter i processerna som leder till sjukdomen: vi har fått veta att grunden till T1D utgörs av att immunsystemet orsakar en selektiv destruktion av insulinproducerande beta-celler i de Langerhanska öarna i bukspottkörteln. Varför beta-cellen angrips, av vilka celler, varför denna sjukdom startar vid en viss tidpunkt och vem som kommer att drabbas, är frågor som fortfarande är obesvarade. Problemet är att när diagnosen ställs så finns det bara ett litet antal insulinproducerande beta-celler kvar i bukspottkörteln och hos de flesta med T1D upphör till sist förmågan att själv producera insulin. Detta kan ske snabbt på några månader eller under flera år. Vi vet att ju längre man själv kan producera sitt eget insulin, desto bättre är det för kontrollen av mängden blodglukos (BG) och långsiktiga komplikationer.

Målet för INNODIA är att få bättre insikter i banan för beta-cellsdestruktion, för att bättre förstå sjukdomen och komma fram till hur man förebygger eller hejdar den autoimmuna destruktionen av beta-cellerna, och därmed förebygga eller hejda progressionen av T1D.