News:

What does Innodia mean?

CO KRYJE SIĘ ZA NAZWĄ INNODIA?

For Type 1 Diabetes patients

DLA PACJENTÓW Z CUKRZYCĄ TYPU 1

For researchers

Dla badaczy

For patient relatives

DLA RODZINY PACJENTÓW