Będą nią badania kliniczne Impact

W badaniu IMPACT badana jest bardzo specyficzna i nowatorska immunoterapia o nazwie Imotopes™, która może potencjalnie zatrzymać rozwój cukrzycy typu 1. Leczenie to znajduje się jeszcze we wczesnej fazie rozwoju, ale było już zastosowane w pierwszym badaniu klinicznym, mającym na celu ocenę jego bezpieczeństwa. W badaniu tym oceniane są dwie dawki leku Imotope™ u nowo zdiagnozowanych dorosłych pacjentów (18-44 lata) w celu przeprowadzenia oceny skuteczności w zakresie zatrzymania utraty komórek beta. Uczestnicy otrzymają 6 wstępnych podań leku i 1 dodatkowe podanie uzupełniające. Pacjenci będą obserwowani przez 1 rok.

Dodatkowe informacje

Prosimy o pobranie poniższego dokumentu PDF:

Other Innodia Trials:

How to Participate: