Będą nią badania kliniczne Impact

W ramach badania IMPACT zbadana zostanie bardzo specyficzna, nowatorska immunoterapia o nazwie ImotopesTM, która potencjalnie może powstrzymać postęp cukrzycy typu 1. Leczenie znajduje się jeszcze we wczesnej fazie rozwoju, ale w pierwszym badaniu klinicznym okazało się bezpieczne. W ramach badania zostaną najpierw ocenione dwie dawki, podawane pacjentom dorosłym (18–45 lat) z nowo rozpoznaną chorobą. Po ustaleniu właściwej dawki leku do badania włączeni zostaną również młodzi pacjenci, w wieku od 12 do 17 lat, w celu przeprowadzenia oceny skuteczności w zakresie powstrzymania zaniku komórek beta. Uczestnicy otrzymają maksymalnie 6 wstrzyknięć i będą obserwowani przez okres 1 roku.

Dodatkowe informacje

Prosimy o pobranie poniższego dokumentu PDF:

Other Innodia Trials:

How to Participate: