Będą nią badania kliniczne Impact

RECRUITMENT COMPLETED – AWAITING RESULTS

Proces badawczy IMPACT bada bardzo specyficzną i nowatorską immunoterapię o nazwie Imotopes™, która może potencjalnie zatrzymać postęp cukrzycy typu 1. Leczenie było już stosowane w pierwszym badaniu klinicznym i wykazało dobry profil bezpieczeństwa. W ramach tego nowego badania testowane są obecnie dwie dawki preparatu Imotope™ u nowo zdiagnozowanych dorosłych pacjentów (18-44 lata) w celu oceny skuteczności w zakresie zatrzymania utraty komórek beta. Uczestnicy otrzymują 6 inicjalnych podań leku i 1 dodatkowe podanie przypominające. Pacjenci będą obserwowani przez okres do 2 lat z możliwością oceny wstępnej po upływie 1 roku. Rekrutacja w ramach badania jest już zakończona, a pierwsze wyniki mają pojawić się wiosną 2024 roku.

Dodatkowe informacje

Prosimy o pobranie poniższego dokumentu PDF:

Other Innodia Trials:

How to Participate: