The end of INNODIA and beginning of INNODIA.org

What does Innodia mean?

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU INNODIA

For Type 1 Diabetes patients

Dla osób z cukrzycą typu 1

For Type 1 Diabetes patients

Participant Spotlight

For patient relatives

Dla osób ze zwiększonym ryzykiem

For researchers

Dla badaczy

Young scientists

The future of INNODIA

scientist scientist