Innodia będą nią badania kliniczne

Od samego początku istnienia głównym celem projektu INNODIA było podjęcie interwencyjnych badań klinicznych oraz wyznaczenie drogi do rozwoju nowych leków w celu zapobiegania i leczenia cukrzycy typu 1.INNODIA prowadzi obecnie mechanistyczne badania kliniczne, wykorzystując Protokół Główny, opracowany wewnętrznie przez konsorcjum INNODIA.

Osoby z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1 mogą wziąć udział w badaniach, których celem jest zdobycie wiedzy pomagającej w zatrzymaniu dalszego rozwoju choroby. Cukrzyca typu 1 jest chorobą autoimmunologiczną, w przebiegu której komórki immunologiczne organizmu atakują komórki beta wytwarzające insulinę w trzustce, co w efekcie prowadzi do stałego spadku ich ilości. Zmniejszenie liczby funkcjonalnych komórek beta prowadzi do utraty kontroli nad poziomem glukozy we krwi. Uzyskanie kontroli poprzez wielokrotne, codzienne wstrzykiwanie insuliny jest trudne, często niewystarczające i nierzadko prowadzi do powstania licznych powikłań.

Celem interwencyjnych badań klinicznych, prowadzonych przez firmę INNODIA, jest zatrzymanie dalszego spadku funkcjonalności komórek beta u osób z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1 poprzez oddziaływanie na układ odpornościowy oraz na komórki beta za pomocą różnych metod leczenia.

Kiedy cukrzyca typu 1 zostaje rozpoznana u pacjenta po raz pierwszy, połowa komórek beta wytwarzających insulinę w trzustce wciąż działa prawidłowo. Na tym etapie choroby komórki beta nie zostały jeszcze całkowicie zniszczone, a w trzustce osób z nowo rozpoznaną chorobą wciąż jeszcze wytwarzana jest insulina.

Dwa badania kliniczne INNODIA mają na celu powstrzymanie reakcji immunologicznej organizmu przed dalszym niszczeniem komórek beta u osób z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1. W przypadku powodzenia niniejszego badania zachowanie zdolności organizmu do produkcji własnej insuliny poprawi kontrolę poziomu glukozy we krwi uczestników. W trzecim projekcie badania leczenie ma na celu bezpośrednio ustabilizowanie/wzmocnienie funkcjonowania komórek beta, wytwarzających insulinę w organizmie.

Uczestnikami badania są osoby, u których cukrzyca typu 1 została nowo rozpoznana w okresie ostatnich 6 tygodni. Rozpoczęcie leczenia, w tak krótkim czasie po rozpoznaniu choroby, oznacza dużą korzyść w zakresie zachowania prawidłowego funkcjonowania komórek beta wytwarzających insulinę.

Ostatecznym celem - stanowiącym nasze marzenie - jest zatrzymanie dalszego postępu choroby!

Komitet Doradczy ds. Pacjentów

Najwyższym priorytetem firmy INNODIA jest realizacja projektów mających na celu zaspokojenie potrzeb i trosk osób żyjących z cukrzycą typu 1. Dlatego też w ramach projektu INNODIA utworzony został bardzo aktywnie działający i zaangażowany w sprawy osób uczestniczących w badaniu Komitet Doradczy ds. Pacjentów.

W szczególności w przypadku badań klinicznych rola tego Komitetu jest niezwykle ważna. Osoby z cukrzycą typu 1 i ich bliscy potrzebują silnego wsparcia! Ich porady i wymiana doświadczeń pomagają prowadzić dyskusję na temat tego:

  • w jaki sposób badania powinny zostać zaplanowane;
  • o wykonywanie jakich czynności należy prosić uczestników;
  • w jaki sposób przekazywać uczestnikom wyjaśnienia dotyczące badania;
  • z jakich dodatkowych materiałów informacyjnych powinniśmy korzystać;
  • czy bierzemy pod uwagę kwestie, które są rzeczywiście istotne dla ludzi (hipoglikemia, wysiłek związany z cukrzycą, czynniki, które wywołują zadowolenie, wyzwania, trudności itp.?).

Why participate in a trial?