INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU INNODIA Harvest

INNODIA Harvest

Inicjatywa Leków Innowacyjnych (IMI), zainicjowana przez Komisję Europejską, zatwierdziła dodatkową sekcję prac nad biomarkerami i zapobieganiem cukrzycy typu 1 w ramach projektu INNODIA. Ta dodatkowa sekcja opiera się na silnej bazie projektu INNODIA i będzie się nazywać INNODIA HARVEST. Dotychczas w ramach projektu INNODIA opracowana została unikalna europejska sieć badań klinicznych i badań podstawowych nad cukrzycą typu 1 (T1D). W sieci badawczej INNODIA HARVEST proponowany jest dodatkowy, jeszcze bardziej ambitny program, mający na celu „zebranie” wyników badań, które już powstały w związku z prowadzeniem projektu INNODIA.  

Konsolidacja i innowacja to słowa kluczowe.  

Po pierwsze, Sieć Kliniczna INNODIA zostanie skonsolidowana jako ogólnoeuropejski punkt odniesienia do prowadzenia badań w celu zapobiegania i leczenia T1D. Zmodernizujemy standardowe platformy kliniczne i biotechnologiczne, zbudowane w ramach projektu INNODIA, w potężną sieć, która pozwali przeprowadzić badania kliniczne mające na celu zapobieganie i leczenie T1D. Próby te mogą być sponsorowane zarówno przez naukowców, jak i przez przemysł. Przeprowadzone zostaną również mniejsze, mechaniczne, oparte na biomarkerach testy, aby lepiej zrozumieć rozwój T1D. W Sieci prowadzonych jest kilka dużych badań, w szczególności badanie MELD-ATG (szukanie najniższej, najbezpieczniejszej dawki globuliny anty-tymocytarnej, produkt Sanofi, u dzieci z nowo zdiagnozowanym T1D), badanie VER-A-T1D (badanie czy verapamil u dorosłych z nowo zdiagnozowanym T1D może zatrzymać postęp choroby), badanie Iscalimab (badanie obejmujące dzieci z nowo zdiagnozowanym T1D lub Iscalimab, produkt Novartis mogący bezpiecznie zatrzymać postęp choroby). Ponadto, Imcyse, mała belgijska firma, członek Sieci, przetestuje swoją nową technologię „Immotope” w małym badaniu mechanicznym.  

Drugim kluczowym słowem INNODIA HARVEST jest innowacja.  

Sieć będzie działać w oparciu o INNODIA Master Protocol, umożliwiający porównywanie różnych działań interwencyjnych. Kolejną innowacją INNODIA HARVEST jest wprowadzenie nowych (odkrytych przez Sieć) biomarkerów, a także nowych markerów klinicznych (ciągłe monitorowanie poziomu glukozy) i eksperymentalnych (analiza mikrobiomów), aby lepiej zrozumieć niejednorodność T1D, a tym samym doprowadzić do odkrycia szybszych strategii leczenia. Co więcej, podstawowe badania grupy naukowców INNODIA wpłyną dalej na INNODIA HARVEST, aby promować następną generację identyfikacji celów i opracowywania leków. Wreszcie, podobnie jak w przypadku INNODIA, głos ludzi żyjących z T1D i ich rodzinami będzie w centrum zainteresowań INNODIA HARVEST, aby kierować wdrażaniem nowych, skoncentrowanych na pacjencie wyników, kształtować nasze badania kliniczne i wprowadzać znaczące zmiany w dalszym przebiegu choroby.

INNODIA Harvest bĘdĄ niĄ badania kliniczne

TEKSTY DOSTĘPNE OFFLINE

Prosimy o pobranie poniższego dokumentu PDF:

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU Innodia

Więcej o Innodia: