INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU INNODIA

Innodia

W jaki sposób naukowcy akademiccy, przemysł i pacjenci współpracują w walce z cukrzycą typu 1.

INNODIA to globalne partnerstwo pomiędzy 31 instytucjami akademickimi, 6 partnerami z branży przemysłowej, niewielką firmą oraz 2 organizacjami zrzeszającymi pacjentów, którzy wykorzystują swoją wiedzę i doświadczenie we wspólnym celu: „Aby walczyć z cukrzycą typu 1".  

Projekt działa w ramach Innovative Medicines Initiative – Joint Undertaking (IMI-JU) z dedykowaną strukturą zarządzania, która zapewnia ścisłą interakcję, komunikację oraz skupienie na celach i wynikach konsorcjum. Co ważne, projekt INNODIA jest kierowany przez samych pacjentów poprzez komisję doradczą złożoną z grupy pacjentów z cukrzycą typu 1 i ich rodziców, co zapewnia ciągłe informacje zwrotne na temat koncepcji INNODIA oraz rozwoju protokołów i ma kluczowe znaczenie dla rozpropagowania celów INNODIA w społeczeństwie.  

W ramach projektu INNODIA w całej Europie zbierane są próbki krwi i dane od nowo zdiagnozowanych pacjentów cukrzycą typu 1 oraz ich krewnych pierwszego stopnia. Dzięki tym danym będziemy mogli zbadać ewolucję choroby u tych osób oraz opracować nowe metody przewidywania ryzyka rozwoju choroby u krewnych oraz, ostatecznie, znaleźć lekarstwo dla tych, u których już zdiagnozowano chorobę.  

Nowoczesne narzędzia badawcze, wykorzystujące zaawansowane technologie, które są już dostępne lub pozostają w fazie rozwoju w różnych partnerskich instytutach akademickich i firmie farmaceutycznej, są wykorzystywane w celu identyfikacji nowych biomarkerów choroby, aby umożliwić przewidywanie indywidualnego ryzyka rozwoju choroby u krewnych. Biomarkery te są czynnikami, które można mierzyć we krwi pacjenta, dlatego mogą również doprowadzić do opracowania lepszych i bardziej spersonalizowanych terapii.  

Dzięki badaniu INNODIA będziemy mogli lepiej poznać związek pomiędzy zmianami w funkcjonowaniu komórek β, profilami immunologicznymi, czynnikami genetycznymi i środowiskowymi oraz ich rolą w pojawieniu się choroby.  

Drugim z głównych celów projektu INNODIA jest przeprowadzenie klinicznych badań interwencyjnych VER-A-T1D, MELD-ATG, CFZ533 i IMPACT, które rozpoczęły się w 2020 roku. Również w tym przypadku firmy farmaceutyczne będące częścią INNODIA łączą siły z czołowymi akademickimi badaczami klinicznymi, aby wykazać skuteczność tych potencjalnych nowych leków.  

Pacjenci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1 i ich krewni są zachęcani do udziału w tym badaniu poprzez skontaktowanie się z jednym z naszych ośrodków klinicznych w całej Europie. Jeśli chciałby Pan / chciałaby Pani wziąć udział w tej inicjatywie, prosimy zapoznać się z naszą mapą, aby wybrać ośrodek w pobliżu oraz wypełnić formularz rejestracji, abyśmy mogli się z Panem/Panią skontaktować.

Innodia bĘdĄ niĄ badania kliniczne

TEKSTY DOSTĘPNE OFFLINE

Prosimy o pobranie poniższego dokumentu PDF:

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU Innodia Harvest

Więcej o Innodia Harvest:

POZNAJ BLIŻEJ BADACZY STOJĄCYCH ZA PROGRAMEM INNODIA I DOWIEDZ SIĘ, DO CZEGO DĄŻĄ

JAK DZIAŁA PROGRAM INNODIA?