INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU INNODIA

Innodia

W jaki sposób naukowcy akademiccy, przemysł
i pacjenci współpracują w walce z cukrzycą typu 1.


INNODIA to globalne partnerstwo pomiędzy 31 instytucjami akademickimi, 6 partnerami z branży przemysłowej, niewielką firmą oraz 2 organizacjami zrzeszającymi pacjentów, którzy wykorzystują swoją wiedzę i doświadczenie we wspólnym celu: „Aby walczyć z cukrzycą typu 1".  

Projekt działa w ramach Innovative Medicines Initiative – Joint Undertaking (IMI-JU) z dedykowaną strukturą zarządzania, która zapewnia ścisłą interakcję, komunikację oraz skupienie na celach i wynikach konsorcjum. Co ważne, projekt INNODIA jest kierowany przez samych pacjentów poprzez komisję doradczą złożoną z grupy pacjentów z cukrzycą typu 1 i ich rodziców, co zapewnia ciągłe informacje zwrotne na temat koncepcji INNODIA oraz rozwoju protokołów i ma kluczowe znaczenie dla rozpropagowania celów INNODIA w społeczeństwie.  

W ramach projektu INNODIA w całej Europie zbierane są próbki krwi i dane od nowo zdiagnozowanych pacjentów cukrzycą typu 1 oraz ich krewnych pierwszego stopnia. Dzięki tym danym będziemy mogli zbadać ewolucję choroby u tych osób oraz opracować nowe metody przewidywania ryzyka rozwoju choroby u krewnych oraz, ostatecznie, znaleźć lekarstwo dla tych, u których już zdiagnozowano chorobę.  

Nowoczesne narzędzia badawcze, wykorzystujące zaawansowane technologie, które są już dostępne lub pozostają w fazie rozwoju w różnych partnerskich instytutach akademickich i firmie farmaceutycznej, są wykorzystywane w celu identyfikacji nowych biomarkerów choroby, aby umożliwić przewidywanie indywidualnego ryzyka rozwoju choroby u krewnych. Biomarkery te są czynnikami, które można mierzyć we krwi pacjenta, dlatego mogą również doprowadzić do opracowania lepszych i bardziej spersonalizowanych terapii.  

Dzięki badaniu INNODIA będziemy mogli lepiej poznać związek pomiędzy zmianami w funkcjonowaniu komórek β, profilami immunologicznymi, czynnikami genetycznymi i środowiskowymi oraz ich rolą w pojawieniu się choroby.  

Drugim z głównych celów projektu INNODIA jest przeprowadzenie klinicznych badań interwencyjnych VER-A-T1D, MELD-ATG, CFZ533 i IMPACT, które rozpoczęły się w 2020 roku. Również w tym przypadku firmy farmaceutyczne będące częścią INNODIA łączą siły z czołowymi akademickimi badaczami klinicznymi, aby wykazać skuteczność tych potencjalnych nowych leków.  

Pacjenci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1 i ich krewni są zachęcani do udziału w tym badaniu poprzez skontaktowanie się z jednym z naszych ośrodków klinicznych w całej Europie. Jeśli chciałby Pan / chciałaby Pani wziąć udział w tej inicjatywie, prosimy zapoznać się z naszą mapą, aby wybrać ośrodek w pobliżu oraz wypełnić formularz rejestracji, abyśmy mogli się z Panem/Panią skontaktować.

TEKSTY DOSTĘPNE OFFLINE

Prosimy o pobranie poniższego dokumentu PDF:

Innodia Harvest

Inicjatywa Leków Innowacyjnych (IMI), zainicjowana przez Komisję Europejską, zatwierdziła dodatkową sekcję prac nad biomarkerami i zapobieganiem cukrzycy typu 1 w ramach projektu INNODIA. Ta dodatkowa sekcja opiera się na silnej bazie projektu INNODIA i będzie się nazywać INNODIA HARVEST. Dotychczas w ramach projektu INNODIA opracowana została unikalna europejska sieć badań klinicznych i badań podstawowych nad cukrzycą typu 1 (T1D). W sieci badawczej INNODIA HARVEST proponowany jest dodatkowy, jeszcze bardziej ambitny program, mający na celu „zebranie” wyników badań, które już powstały w związku z prowadzeniem projektu INNODIA.  

Konsolidacja i innowacja to słowa kluczowe.  

Po pierwsze, Sieć Kliniczna INNODIA zostanie skonsolidowana jako ogólnoeuropejski punkt odniesienia do prowadzenia badań w celu zapobiegania i leczenia T1D. Zmodernizujemy standardowe platformy kliniczne i biotechnologiczne, zbudowane w ramach projektu INNODIA, w potężną sieć, która pozwali przeprowadzić badania kliniczne mające na celu zapobieganie i leczenie T1D. Próby te mogą być sponsorowane zarówno przez naukowców, jak i przez przemysł. Przeprowadzone zostaną również mniejsze, mechaniczne, oparte na biomarkerach testy, aby lepiej zrozumieć rozwój T1D. W Sieci prowadzonych jest kilka dużych badań, w szczególności badanie MELD-ATG (szukanie najniższej, najbezpieczniejszej dawki globuliny anty-tymocytarnej, produkt Sanofi, u dzieci z nowo zdiagnozowanym T1D), badanie VER-A-T1D (badanie czy verapamil u dorosłych z nowo zdiagnozowanym T1D może zatrzymać postęp choroby), badanie Iscalimab (badanie obejmujące dzieci z nowo zdiagnozowanym T1D lub Iscalimab, produkt Novartis mogący bezpiecznie zatrzymać postęp choroby). Ponadto, Imcyse, mała belgijska firma, członek Sieci, przetestuje swoją nową technologię „Immotope” w małym badaniu mechanicznym.  

Drugim kluczowym słowem INNODIA HARVEST jest innowacja.  

Sieć będzie działać w oparciu o INNODIA Master Protocol, umożliwiający porównywanie różnych działań interwencyjnych. Kolejną innowacją INNODIA HARVEST jest wprowadzenie nowych (odkrytych przez Sieć) biomarkerów, a także nowych markerów klinicznych (ciągłe monitorowanie poziomu glukozy) i eksperymentalnych (analiza mikrobiomów), aby lepiej zrozumieć niejednorodność T1D, a tym samym doprowadzić do odkrycia szybszych strategii leczenia. Co więcej, podstawowe badania grupy naukowców INNODIA wpłyną dalej na INNODIA HARVEST, aby promować następną generację identyfikacji celów i opracowywania leków. Wreszcie, podobnie jak w przypadku INNODIA, głos ludzi żyjących z T1D i ich rodzinami będzie w centrum zainteresowań INNODIA HARVEST, aby kierować wdrażaniem nowych, skoncentrowanych na pacjencie wyników, kształtować nasze badania kliniczne i wprowadzać znaczące zmiany w dalszym przebiegu choroby.

TEKSTY DOSTĘPNE OFFLINE

Prosimy o pobranie poniższego dokumentu PDF:

POZNAJ BLIŻEJ BADACZY STOJĄCYCH ZA PROGRAMEM INNODIA I DOWIEDZ SIĘ, DO CZEGO DĄŻĄ

JAK DZIAŁA PROGRAM INNODIA?