INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU INNODIA

Innodia

W jaki sposób naukowcy akademiccy, przemysł i pacjenci współpracują w walce z cukrzycą typu 1.

INNODIA to globalne partnerstwo pomiędzy 31 instytucjami akademickimi, 6 partnerami z branży przemysłowej, niewielką firmą oraz 2 organizacjami zrzeszającymi pacjentów, którzy wykorzystują swoją wiedzę i doświadczenie we wspólnym celu: „Aby walczyć z cukrzycą typu 1".  

Projekt działa w ramach Innovative Medicines Initiative – Joint Undertaking (IMI-JU) z dedykowaną strukturą zarządzania, która zapewnia ścisłą interakcję, komunikację oraz skupienie na celach i wynikach konsorcjum. Co ważne, projekt INNODIA jest kierowany przez samych pacjentów poprzez komisję doradczą złożoną z grupy pacjentów z cukrzycą typu 1 i ich rodziców, co zapewnia ciągłe informacje zwrotne na temat koncepcji INNODIA oraz rozwoju protokołów i ma kluczowe znaczenie dla rozpropagowania celów INNODIA w społeczeństwie.  

INNODIA bada próbki i dane pochodzące od nowo zdiagnozowanych pacjentów z cukrzycą typu 1 oraz ich zdrowych krewnych pierwszego stopnia w całej Europie.

Cel rekrutacyjny dla nowo zdiagnozowanych osób z cukrzycą typu 1 został osiągnięty!

Osoby zaangażowane w realizację projektu INNODIA bardzo dziękują wszystkim osobom z cukrzycą typu 1, które przyczyniły się do postępów w tym projekcie. W kolejnym etapie zebrane próbki i dane będą podlegać szczegółowym badaniom.

Zachęcamy krewnych osób z cukrzycą typu 1 do wzięcia udziału w kolejnych badaniach. W INNODII możemy ocenić ryzyko w bardziej precyzyjny sposób poprzez określenie autoprzeciwciał we krwi. Wczesne wykrycie początków cukrzycy typu 1 może zapobiec poważnym powikłaniom. Możliwy jest udział w badaniach klinicznych w celu zatrzymania postępów choroby. Zapewniamy także dalsze monitorowanie dla osób narażonych na zwiększone ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 1.

INNODIA się rozwija

Obecnie do projektu przyjmowane są również WSZYSTKIE osoby z autoprzeciwciałami dla komórek beta z ogólnej populacji ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu 1, wykrytym w ramach programów przesiewowych innych niż INNODIA. Nawet osoby nieposiadające członka rodziny z cukrzycą typu 1.

Aby wziąć udział w inicjatywie, spójrz na mapę i znajdź najbliższe Centrum.

Dzięki badaniom INNODIA będziemy w stanie lepiej zrozumieć zależności między zmianami w funkcjonowaniu komórek β, profilami immunologicznymi, czynnikami genetycznymi i środowiskowymi a ich rolą w początkach choroby.

Od samego początku innym ważnym celem INNODIA była realizacja interwencyjnych badań klinicznych. Dzięki nim chcemy zahamować dalszy spadek funkcji komórek beta u osób z nowo zdiagnozowaną cukrzycą typu 1 poprzez działanie na układ odpornościowy lub komórki beta za pomocą różnych metod leczenia. W 2020 r. INNODIA rozpoczęła 4 badania kliniczne a w kolejce czekają następne.
Tutaj ponownie firmy farmaceutyczne zaangażowane w projekt INNODIA łączą siły z wiodącymi klinicystami, aby udowodnić skuteczność potencjalnych nowych środków terapeutycznych.

TEKSTY DOSTĘPNE OFFLINE

Prosimy o pobranie poniższego dokumentu PDF:

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU Innodia Harvest

Więcej o Innodia Harvest:

POZNAJ BLIŻEJ BADACZY STOJĄCYCH ZA PROGRAMEM INNODIA I DOWIEDZ SIĘ, DO CZEGO DĄŻĄ

JAK DZIAŁA PROGRAM INNODIA?