DLA RODZINY PACJENTÓW

W JAKI SPOSÓB KREWNI PACJENTA Z CUKRZYCĄ TYPU 1 MOGĄ CZERPAĆ KORZYŚCI Z BADANIA INNODIA

Obecnie ryzyko wystąpienia choroby u członków rodziny jest oparte na wykryciu autoprzeciwciał przeciwko białkom komórek beta, które są wykrywalne we krwi. Przeciwciała te stanowią rodzaj białek produkowanych przez komórki układu odpornościowego, które atakują zdrowe komórki organizmu, ponieważ rozpoznają je jako „obce”.

Ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 1 wzrasta z liczbą wykrytych autoprzeciwciał. Jednakże te autoprzeciwciała mogą występować przez wiele lat, zanim u danej osoby pojawi się cukrzyca typu 1. Często pojawiają się one w pierwszych kilku latach życia, nawet u osób, u których cukrzyca typu 1 pojawi się dopiero w wieku dorosłym. W związku z tym konieczne są bardziej fundamentalne badania w celu znalezienia większej liczby lepszych biomarkerów pozwalających przewidzieć i obserwować chorobę. Takie biomarkery można zidentyfikować, wykonując analizę próbek krwi, moczu i kału pacjentów z cukrzycą typu 1.

INNODIA prowadzi obecnie w całej Europie rekrutację dzieci i dorosłych w wieku od 1 do 45 lat, u których rozpoznano cukrzycę typu 1 w ciągu 6 poprzednich tygodni.
Ponadto chcemy także przeprowadzić analizy próbek krwi, moczu i kału pobranych od krewnych pierwszego stopnia (braci, sióstr, rodziców lub dzieci), ponieważ wiadomo, że krewni mają wspólne geny z członkiem rodziny chorującym na cukrzycę typu 1 i w związku z tym mogą być narażeni na podwyższone ryzyko zachorowania.
Celem programu INNODIA jest zebranie i przeprowadzenie analizy próbek krwi pobranych od 300 osób w wieku od 1 do 45 lat, mających krewnego pierwszego stopnia, u których rozpoznana została cukrzyca typu 1 (zdiagnozowana również przed 45 rokiem życia) i u którego wynik testu dotyczącego obecności autoprzeciwciał był dodatni.

Wzięcie udziału w tym badaniu pomoże nam zrozumieć cukrzycę typu 1. Udział jest całkowicie dobrowolny. Jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na udział, zostanie Pan/Pani poproszony(-a) o podpisanie formularza zgody. Jednakże może Pan/Pani zmienić zdanie i przerwać udział w badaniu w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny. Jeśli zdecyduje Pan/Pani, że nie chce uczestniczyć w badaniu lub chce przerwać swój udział, nie będzie to miało wpływu na leczenie ani opiekę otrzymywane przez Pana/Panią w przyszłości.

Badanie to składa się z testu przesiewowego w kierunku autoprzeciwciał u krewnych pierwszego stopnia. Jeśli wynik testu w kierunku autoprzeciwciał będzie dodatni, poprosimy Pana/Panią o przyjście do szpitala na 7 wizyt w ciągu 4 lat.

INNODIA ustanowiła sieć ośrodków klinicznych ,w których pacjenci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1 i ich krewni mogą wziąć udział w badaniu. Jeśli jest Pan/Pani krewnym pierwszego stopnia osoby z cukrzycą typu 1 i jest Pan/Pani zainteresowany(-a) udziałem w naszym badaniu, wystarczy spojrzeć na mapę ,aby dowiedzieć się, gdzie znajduje się najbliższy ośrodek i skontaktować się z nim, aby uzyskać więcej informacji na temat badania i tego, jak wziąć w nim udział.

JAK MOGĘ WZIĄĆ UDZIAŁ?

Pacjenci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1 i ich krewni są zachęcani do udziału w tym badaniu poprzez skontaktowanie się z jednym z naszych ośrodków klinicznych w Europie. Jeśli chciałby Pan / chciałaby Pani wziąć
udział w tej inicjatywie, prosimy zapoznać się z naszą mapą i wybrać ośrodek w pobliżu oraz wypełnić formularz rejestracji, abyśmy mogli się z Panem/Panią skontaktować.


CO DZIEJE SIĘ Z POBRANYMI ODE MNIE PRÓBKAMI