DLA osób ze zwiększonym ryzykiem

Dowiedz się, w jaki sposób osoby ze zwiększonym ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 1 mogą skorzystać z badań INNODIA

Obecnie ryzyko wystąpienia choroby u członków rodziny jest oparte na wykryciu autoprzeciwciał przeciwko białkom komórek beta, które są wykrywalne we krwi. Przeciwciała te stanowią rodzaj białek produkowanych przez komórki układu odpornościowego, które atakują zdrowe komórki organizmu, ponieważ rozpoznają je jako „obce”.

Ryzyko rozwoju cukrzycy typu 1 wzrasta wraz z liczbą wykrytych autoprzeciwciał. Co ważne, autoprzeciwciała mogą być obecne przez wiele lat, zanim rozwinie się cukrzyca typu 1. Często pojawiają się w pierwszych latach życia, nawet u osób, u których cukrzyca typu 1 rozwija się dopiero w dorosłym życiu. Z tego względu konieczny jest szeroki zakres badań podstawowych w celu znalezienia większej liczby biomarkerów skuteczniejszych w prognozowaniu cukrzycy typu 1.

Krewni pierwszego stopnia osób z cukrzycą typu 1

INNODIA analizuje próbki krwi, moczu i kału krewnych pierwszego stopnia (braci, sióstr, rodziców lub dzieci) osób z cukrzycą typu 1, ponieważ wiemy, że krewni dzielą geny z członkiem rodziny, a zatem mogą być bardziej narażeni na ryzyko rozwoju choroby.

Osoby ze zwiększonym ryzykiem w ogólnej populacji

Obecnie do projektu przyjmowane są również WSZYSTKIE osoby z autoprzeciwciałami dla komórek beta ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu 1, wykrytym w ramach programów przesiewowych poza projektem INNODIA. Nawet osoby nieposiadające członka rodziny z cukrzycą typu 1.

Udział w obu badaniach obserwacyjnych jest całkowicie dobrowolny. Jeśli wyrazisz zgodę na udział, poprosimy Cię o podpisanie formularza zgody. Możesz jednak w każdej chwili zmienić zdanie i opuścić badanie. Jeśli zdecydujesz się nie brać udziału w badaniu lub zrezygnować z udziału, nie będzie to miało żadnego wpływu na przyszłe leczenie i opiekę medyczną.

Kto może wziąć udział?

Kwalifikujesz się do udziału w badaniu obserwacyjnym INNODIA, jeśli:

jesteś w wieku od 1 do 45 lat i masz rodzica, brata/siostrę lub dziecko z cukrzycą typu 1

LUB

jesteś w wieku od 1 do 45 lat i masz już wynik dodatni na obecność co najmniej jednego autoprzeciwciała związanego z z cukrzycą typu 1 wykrytą w ramach projektu innego niż INNODIA

JAK MOGĘ WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zachęcamy krewnych pierwszego stopnia osób z cukrzycą typu 1 (bez względu na to, jak dawno temu miała miejsce diagnoza) do wzięcia udziału w badaniu INNODIA. Zapraszamy też osoby z ogólnej populacji, u których w ramach innego projektu wykryto obecność autoprzeciwciał.

CO DZIEJE SIĘ Z POBRANYMI ODE MNIE PRÓBKAMI

Publikacje dotyczące badań

Komórki alfa trzustki razem z komórkami beta przyczyniają się do ekspresji CXCL10 w cukrzycy typu 1.

Gene expression signatures of target issues in type 1 diabetes.

Humanizowany szczep myszy, u której rozwija się spontaniczna cukrzyca immunologiczna.

Targeting protein changes to cure autoimmune diseases: how far are we from clinical translation?

MDA5 bierze udział w patogenezie cukrzycy typu 1; co to oznacza?