News:

Three JDRF awards for INNODIA partners

Lecture by Prof. Dr. T. Danne

Another final visit

What does Innodia mean?

Kaj pomeni INNODIA?

For Type 1 Diabetes patients

Za bolnike z diabetesom tipa 1

For researchers

Za raziskovalce

For patient relatives

Za sorodnike bolnikov