O Innodii Harvest

Innodia Harvest

Pobuda za inovativna zdravila (IMI), ki jo je sprožila Evropska komisija, je znotraj INNODIE odobrila dodatno področje dela na področju biomarkerjev in preprečevanja sladkorne bolezni tipa 1. To dodatno področje temelji na trdni osnovi INNODIE in se imenuje INNODIA HARVEST. INNODIA je razvila edinstveno evropsko klinično in osnovno raziskovalno mrežo za preučevanje sladkorne bolezni tipa 1 (SBT1). Znotraj te raziskovalne mreže je sedaj pripravljen dodaten, še bolj ambiciozen program, ki "združuje" odkritja, ki so se do sedaj porodila iz INNODIE.  

Ključni besedi INNODIA HARVEST sta konsolidacija in inovacija.  

Klinična mreža INNODIA se bo utrdila kot vseevropska referenčna točka za izvajanje študij za preprečevanje ali zdravljenje SBT1. V INNODIO vgrajene standardizirane klinične in bioraziskovalne platforme so se nadgradile v močno mrežo, ki omogoča izvajanje kliničnih preskušanj za preprečevanje in zdravljenje SBT1. Ta preskušanja so lahko akademska ali pa sponzorirana s strani farmacije. Za boljše razumevanje razvoja SBT1 se izvajajo tudi manjša, z biomarkerji bogata, mehanistična interventna testiranja. V mreži je na poti več obsežnih raziskav, kot so preizkušanje MELD-ATG (iskanje najnižjega, najvarnejšega odmerka imunoglobulina proti humanim limfocitom T, zdravila proizvajalca Sanofi, pri otrocih z na novo diagnosticirano SBT1), preskušanje VER-A-T1D (raziskava ali lahko verapamil pri odraslih z na novo diagnosticirano SBT1 ustavi napredovanje bolezni), študija Iscalimab (študija, ki preučuje ali lahko z Iscalimabom, zdravilom proizvajalca Novartis, pri otrocih z na novo diagnosticirano SBT1 varno ustavimo napredovanje bolezni). Poleg tega majhno belgijsko podjetje Imcyse, ki je prav tako član mreže, preizkuša svojo novo tehnologijo "Immotope" v manjši mehanistični študiji.  

Druga ključna beseda INNODIA HARVEST je inovativnost. Mreža deluje na podlagi glavnega protokola INNODIE, kar omogoča primerjavo različnih intervencij. Druga inovacija je uvajanje novih, v mreži odkritih biomarkerjev, pa tudi novih kliničnih (kontinuirano merjenje glukoze) in eksperimentalnih (analiza mikrobioma) pokazateljev za boljše razumevanje heterogenosti SBT1, kar omogoča razvoj hitrejših strategij okrevanja. Poleg tega se v program INNODIA HARVEST stekajo temeljne raziskave skupin raziskovalcev v INNODII za spodbujanje razvoja naslednje generacije identifikacije tarč in razvoja zdravil.  

Tako kot v INNODII je v središču INNODIA HARVEST glas ljudi, ki živijo s SBT1 in njihovih družin, da spodbuja uporabo novih, na ljudi s SBT1 osredotočenih rezultatov, izoblikuje naša klinična preizkušanja in pomembno spremeni perspektivo bolezni.

Innodia Harvest kliniČne raziskave

Za branje brez internetne povezave

Spodaj prenesite datoteko pdf:

O INNODII

Več o Innodia: