O INNODII

Innodia

Sodelovanje akademskih raziskovalcev, podjetij in ljudi s sladkorno boleznijo tipa 1 v boju proti sladkorni bolezni tipa 1.

Projekt INNODIA je globalno partnerstvo 27 akademskih ustanov, štirih partnerjev iz panoge, enega majhnega podjetja in dveh združenj ljudi s sladkorno boleznijo, ki s svojim znanjem in izkušnjami vsi skupaj stremijo k enemu cilju: »boju proti sladkorni bolezni tipa 1«.  

Projekt poteka v okviru Pobude za inovativno medicino – skupno podjetje (IMI-JU) in ima namensko strukturo upravljanja, katere cilj je zagotoviti tesno sodelovanje, komunikacijo ter skladnost s cilji in končnimi izsledki konzorcija. Pomembno je izpostaviti, da so v projekt ključno vpeti ljudje s sladkorno boleznijo, predvsem preko svetovalnega odbora sestavljenega iz posameznikov s sladkorno boleznijo tipa 1 in njihovih staršev, katerega naloga je neprestano podajanje povratnih informacij o konceptu projekta INNODIA in razvoju protokolov ter ozaveščanje javnosti o ciljih projekta INNODIA.  

V sklopu projekta INNODIA bomo po vsej Evropi zbirali vzorce krvi in druge podatke na novo diagnosticiranih oseb s sladkorno boleznijo tipa 1 in njihovih najbližjih sorodnikov. S pomočjo teh podatkov bomo lahko preučili razvoj bolezni pri teh posameznikih ter razvili nove načine za ocenjevanje tveganja pojava bolezni pri njihovih sorodnikih in sčasoma tudi zdravila za tiste, ki bolezen že imajo.  

Nova raziskovalna orodja in napredne tehnologije, ki jih različne partnerske akademske ustanove ali farmacevtska podjetja že uporabljajo ali še razvijajo, bomo uporabili za odkrivanje novih bioloških označevalcev bolezni z namenom ocenjevanja tveganja pojava bolezni pri posameznih sorodnikih. Hkrati bodo ti biološki označevalci, ki se jih kot faktorje lahko izmeri v krvi vsakega posameznika, morda pripomogli k snovanju boljših zdravljenj, ki bodo bolj prilagojena posameznikom.  

S pomočjo raziskovanja v sklopu projekta INNODIA bomo lahko bolje razumeli razmerje med spremembami v delovanju celic beta, imunskimi profili, genetskimi dejavniki in okoljskimi dejavniki ter njihovo vlogo pri pojavu bolezni.  

Drugi glavni cilj projekta INNODIA je izvajanje interventnih kliničnih raziskav z namenom odkrivanja novih zdravljenj. Tudi v tem primeru so farmacevtske družbe, ki so del projekta INNODIA, združile moči z vodilnimi akademskimi kliničnimi raziskovalci pri razvoju novih zdravilnih učinkovin.  

Na novo diagnosticirane osebe s sladkorno boleznijo tipa 1 in njihove sorodnike spodbujamo k udeležbi v tej raziskavi, in sicer tako, da stopijo v stik z enim od naših kliničnih centrov, ki se nahajajo po vsej Evropi.  Če bi radi sodelovali v tej pobudi, na zemljevidu izberite center, ki vam je najbližje ,in izpolnite obrazec za prijavo, da bomo lahko z vami stopili v stik.

Spoznajte raziskovalce INNODIE in njihovo strast

Kako deluje INNODIA?

Za branje brez internetne povezave

Spodaj prenesite datoteko pdf: