O INNODII

Innodia

Sodelovanje akademskih raziskovalcev, podjetij in ljudi s sladkorno boleznijo tipa 1 v boju proti sladkorni bolezni tipa 1.

INNODIA je globalno partnerstvo 31 akademskih ustanov, šestih panožnih partnerjev, majhnim podjetjem in dvema združenjema oseb s sladkorno boleznijo, ki s svojim znanjem in izkušnjami stremijo k skupnemu cilju: "boju proti sladkorni bolezni tipa 1".  

Projekt poteka v okviru Pobude za inovativno medicino – skupno podjetje (IMI-JU) in ima namensko strukturo upravljanja, katere cilj je zagotoviti tesno sodelovanje, komunikacijo ter skladnost s cilji in končnimi izsledki konzorcija. Pomembno je izpostaviti, da so v projekt ključno vpeti ljudje s sladkorno boleznijo, predvsem preko svetovalnega odbora sestavljenega iz posameznikov s sladkorno boleznijo tipa 1 in njihovih staršev, katerega naloga je neprestano podajanje povratnih informacij o konceptu projekta INNODIA in razvoju protokolov ter ozaveščanje javnosti o ciljih projekta INNODIA.  

INNODIA zbira po vsej Evropi vzorce krvi in druge podatke o novo diagnosticiranih osebah s sladkorno boleznijo tipa 1 in njihovih najožjih sorodnikih. S pomočjo teh podatkov bomo lahko preučili razvoj bolezni pri teh posameznikih ter razvili nove načine za ocenjevanje tveganja pojava bolezni pri njihovih sorodnikih in sčasoma tudi zdravila za tiste, ki bolezen že imajo.  

Z novimi raziskovalnimi orodji, ki slonijo na naprednih tehnologijah in ki jih že uporabljajo ali še razvijajo v različnih partnerskih akademskih ustanovah in v farmacevtskem podjetju poskušamo odkriti nove biološke označevalce bolezni, s katerimi bomo lahko napovedali tveganje pojava bolezni pri posameznih sorodnikih. Hkrati bodo ti biološki označevalci, ki se jih kot faktorje lahko izmeri v krvi vsakega posameznika, morda pripomogli k snovanju boljših zdravljenj, ki bodo bolj prilagojena posameznikom.  

S pomočjo raziskovanja v sklopu projekta INNODIA bomo lahko bolje razumeli razmerje med spremembami v delovanju celic beta, imunskimi profili, genetskimi dejavniki in okoljskimi dejavniki ter njihovo vlogo pri pojavu bolezni.  

Drugi pomemben cilj INNODIE je uspešen zaključek intervencijskih kliničnih raziskav VER-A-T1D, MELD-ATG, CFZ533 in IMPACT, ki so se začele v 2020. Tudi tu farmacevtske družbe, ki so del INNODIE, sodelujejo z vodilnimi kliničnimi raziskovalci z namenom, da bi dokazali učinkovitost teh novih zdravilnih učinkovin.  

Novo diagnosticirane osebe s sladkorno boleznijo tipa 1 in njihove sorodnike srčno vabimo k sodelovanju v tej raziskavi; prijavite se na enem od naših kliničnih centrov v Evropi. Če želite sodelovati pri tej pobudi, glejte zemljevid in poiščite najbližji center ter izpolnite prijavni obrazec, tako da vas lahko pokličemo.

Za branje brez internetne povezave

Spodaj prenesite datoteko pdf:

Innodia Harvest

Pobuda za inovativna zdravila (IMI), ki jo je sprožila Evropska komisija, je znotraj INNODIE odobrila dodatno področje dela na področju biomarkerjev in preprečevanja sladkorne bolezni tipa 1. To dodatno področje temelji na trdni osnovi INNODIE in se imenuje INNODIA HARVEST. INNODIA je razvila edinstveno evropsko klinično in osnovno raziskovalno mrežo za preučevanje sladkorne bolezni tipa 1 (SBT1). Znotraj te raziskovalne mreže je sedaj pripravljen dodaten, še bolj ambiciozen program, ki "združuje" odkritja, ki so se do sedaj porodila iz INNODIE.  

Ključni besedi INNODIA HARVEST sta konsolidacija in inovacija.  

Klinična mreža INNODIA se bo utrdila kot vseevropska referenčna točka za izvajanje študij za preprečevanje ali zdravljenje SBT1. V INNODIO vgrajene standardizirane klinične in bioraziskovalne platforme so se nadgradile v močno mrežo, ki omogoča izvajanje kliničnih preskušanj za preprečevanje in zdravljenje SBT1. Ta preskušanja so lahko akademska ali pa sponzorirana s strani farmacije. Za boljše razumevanje razvoja SBT1 se izvajajo tudi manjša, z biomarkerji bogata, mehanistična interventna testiranja. V mreži je na poti več obsežnih raziskav, kot so preizkušanje MELD-ATG (iskanje najnižjega, najvarnejšega odmerka imunoglobulina proti humanim limfocitom T, zdravila proizvajalca Sanofi, pri otrocih z na novo diagnosticirano SBT1), preskušanje VER-A-T1D (raziskava ali lahko verapamil pri odraslih z na novo diagnosticirano SBT1 ustavi napredovanje bolezni), študija Iscalimab (študija, ki preučuje ali lahko z Iscalimabom, zdravilom proizvajalca Novartis, pri otrocih z na novo diagnosticirano SBT1 varno ustavimo napredovanje bolezni). Poleg tega majhno belgijsko podjetje Imcyse, ki je prav tako član mreže, preizkuša svojo novo tehnologijo "Immotope" v manjši mehanistični študiji.  

Druga ključna beseda INNODIA HARVEST je inovativnost. Mreža deluje na podlagi glavnega protokola INNODIE, kar omogoča primerjavo različnih intervencij. Druga inovacija je uvajanje novih, v mreži odkritih biomarkerjev, pa tudi novih kliničnih (kontinuirano merjenje glukoze) in eksperimentalnih (analiza mikrobioma) pokazateljev za boljše razumevanje heterogenosti SBT1, kar omogoča razvoj hitrejših strategij okrevanja. Poleg tega se v program INNODIA HARVEST stekajo temeljne raziskave skupin raziskovalcev v INNODII za spodbujanje razvoja naslednje generacije identifikacije tarč in razvoja zdravil.  

Tako kot v INNODII je v središču INNODIA HARVEST glas ljudi, ki živijo s SBT1 in njihovih družin, da spodbuja uporabo novih, na ljudi s SBT1 osredotočenih rezultatov, izoblikuje naša klinična preizkušanja in pomembno spremeni perspektivo bolezni.

Za branje brez internetne povezave

Spodaj prenesite datoteko pdf:

Spoznajte raziskovalce INNODIE in njihovo strast

Kako deluje INNODIA?