O INNODII

Innodia

Sodelovanje akademskih raziskovalcev, podjetij in ljudi s sladkorno boleznijo tipa 1 v boju proti sladkorni bolezni tipa 1.

INNODIA je globalno partnerstvo 31 akademskih ustanov, šestih panožnih partnerjev, majhnim podjetjem in dvema združenjema oseb s sladkorno boleznijo, ki s svojim znanjem in izkušnjami stremijo k skupnemu cilju: "boju proti sladkorni bolezni tipa 1".  

Projekt poteka v okviru Pobude za inovativno medicino – skupno podjetje (IMI-JU) in ima namensko strukturo upravljanja, katere cilj je zagotoviti tesno sodelovanje, komunikacijo ter skladnost s cilji in končnimi izsledki konzorcija. Pomembno je izpostaviti, da so v projekt ključno vpeti ljudje s sladkorno boleznijo, predvsem preko svetovalnega odbora sestavljenega iz posameznikov s sladkorno boleznijo tipa 1 in njihovih staršev, katerega naloga je neprestano podajanje povratnih informacij o konceptu projekta INNODIA in razvoju protokolov ter ozaveščanje javnosti o ciljih projekta INNODIA.  

INNODIA zbira po vsej Evropi vzorce krvi in druge podatke o novo diagnosticiranih osebah s sladkorno boleznijo tipa 1 in njihovih najožjih sorodnikih. S pomočjo teh podatkov bomo lahko preučili razvoj bolezni pri teh posameznikih ter razvili nove načine za ocenjevanje tveganja pojava bolezni pri njihovih sorodnikih in sčasoma tudi zdravila za tiste, ki bolezen že imajo.  

Z novimi raziskovalnimi orodji, ki slonijo na naprednih tehnologijah in ki jih že uporabljajo ali še razvijajo v različnih partnerskih akademskih ustanovah in v farmacevtskem podjetju poskušamo odkriti nove biološke označevalce bolezni, s katerimi bomo lahko napovedali tveganje pojava bolezni pri posameznih sorodnikih. Hkrati bodo ti biološki označevalci, ki se jih kot faktorje lahko izmeri v krvi vsakega posameznika, morda pripomogli k snovanju boljših zdravljenj, ki bodo bolj prilagojena posameznikom.  

S pomočjo raziskovanja v sklopu projekta INNODIA bomo lahko bolje razumeli razmerje med spremembami v delovanju celic beta, imunskimi profili, genetskimi dejavniki in okoljskimi dejavniki ter njihovo vlogo pri pojavu bolezni.  

Drugi pomemben cilj INNODIE je uspešen zaključek intervencijskih kliničnih raziskav VER-A-T1D, MELD-ATG, CFZ533 in IMPACT, ki so se začele v 2020. Tudi tu farmacevtske družbe, ki so del INNODIE, sodelujejo z vodilnimi kliničnimi raziskovalci z namenom, da bi dokazali učinkovitost teh novih zdravilnih učinkovin.  

Novo diagnosticirane osebe s sladkorno boleznijo tipa 1 in njihove sorodnike srčno vabimo k sodelovanju v tej raziskavi; prijavite se na enem od naših kliničnih centrov v Evropi. Če želite sodelovati pri tej pobudi, glejte zemljevid in poiščite najbližji center ter izpolnite prijavni obrazec, tako da vas lahko pokličemo.

Innodia kliniČne raziskave

Za branje brez internetne povezave

Spodaj prenesite datoteko pdf:

O INNODII Harvest

Več o Innodia Harvest:

Spoznajte raziskovalce INNODIE in njihovo strast

Kako deluje INNODIA?