Raziskava INNODIA

PREGLED INNODIE

Navkljub opaznemu napredku v predkliničnih raziskavah sladkorne bolezni tipa 1 raziskovalci niso uspeli pretvoriti ugotovitev iz umetnih modelov in raziskav na živalih v nove in učinkovite klinične postopke z zgodnejšo diagnozo in učinkovitimi zdravljenji za preprečevanje razvoja in napredovanja sladkorne bolezni tipa 1.

Projekt INNODIA je mednarodni konzorcij:

31 Academic

Institutions and clinics

6 EFPIA

Partners

2 Patient

Organization

1 SME

Small and medium sized
enterprise

Annual scientific Reports

Spodaj prenesite datoteko pdf:Kaj je Innodia?

Prof. Chantal Mathieu, KU Leuven, INNODIA

Pogled panoge na INNODIO

Dr. Matthias Loehn, Sanofi

Objave

Najnovejše objave, kot so navedene v razdelku trenutnih objav

ZA VEČ INFORMACIJ

Spodaj prenesite datoteko pdf:

Cilji

SPLOŠNI CILJ PROJEKTA INNODIA

Splošni cilj projekta INNODIA je torej doseči odločilen napredek pri načinu predvidevanja, ocenjevanja in preprečevanja pojava in razvoja sladkorne bolezni tipa 1 (SBT1), in sicer s pomočjo novih orodij, na primer bioloških označevalcev, modelov bolezni in paradigem kliničnega preskušanja. S temi orodji bomo lahko dojeli ter na celični in molekularni ravni razumeli posebne poti ontogeneze in napredovanja te heterogene bolezni, s tem pa vplivali na prihodnjo obravnavo bolnikov s SBT1 in posameznikov, ki so izpostavljeni tveganju. V ta namen bomo pri projektu INNODIA vzpostavili celovito in interdisciplinarno mrežo kliničnih in temeljnih znanstvenikov, ki so vodilni evropski strokovnjaki na področju raziskovanja SBT1 in imajo komplementarna znanja s področij imunologije, biologije celic beta in raziskovanja bioloških označevalcev. Konzorcij bo med postopkom na usklajen način komuniciral z vsemi večjimi deležniki, predvsem z regulatornimi organi ter posamezniki s SBT1 in njihovimi družinami.

Cilji

 1. Razvoj evropske infrastrukture za vključevanje, podrobno klinično fenotipiziranje in biološko vzorčenje velike kohorte na novo diagnosticiranih posameznikov s SBT1 in družinskih članov, ki so izpostavljeni povečanemu tveganju.
 2. Vzpostavitev tesne mreže sodelovanja temeljnih in kliničnih raziskovalcev, ki bodo usklajeno in osredotočeno skušali zapolniti ključne vrzeli v znanju o avtoimunosti celic beta, s čimer bodo omogočili boljše razumevanje patogeneze SBT1 in zdravila za to bolezen.
 3. Napredek v razvoju in uporabi novih metodologij z izkoriščanjem naših največjih prednosti pri tehnologijah bioloških virov ter tehnologij, katerih poimenovanja se končajo na »-omika«
 4. Vzpostavitev edinstvene, integrirane baze podatkov, v kateri bodo zgodovinski podatki združeni s podatki iz kliničnih in eksperimentalnih virov. S tem bosta omogočena vizualizacija in modeliranje interakcij med fenotipskimi, genskimi, imunskimi in presnovnimi potmi z namenom raziskovanja podtipov in potencialne ponovne opredelitve ontogeneze SBT1 v kontekstu strategij preprečevanja in intervencije.
 5. Zasnova inovativnih postopkov kliničnega preskušanja, s katerimi se bo dalo izkoristiti nove potrjene biološke označevalce, to pa bo omogočilo boljšo razdelitev subjektov in boljše delovanje nadomestnih končnih točk, s čimer bomo dosegli krajše in bolj osredotočene intervencijske raziskave samostojnih ali kombiniranih zdravljenj.

Znanstveni delovni sklopi

Znanstveni delovni sklopi

Projekt INNODIA je sestavljen iz šestih delovnih sklopov (DS) s poudarki na različnih tematikah in z namenskimi strukturami upravljanja, katerih namen je zagotoviti tesno sodelovanje, komunikacijo in skladnost s cilji in končnimi izsledki konzorcija.

Advisory Boards (Strategic and ethics)
Associates (nPOD,EURADIA, Enpr-EMA)
WP1 Patient cohort studies: High risk and newly diagnosed T1 D- euPOD
WP2 Biomarker Analysis and Validation Core
WP6 Management, Exploitation and Dissemination
WP3 Novel Models and Mechanistic Studies on T1D Pathogenesis
WP4 Systems Biology / In Silico Modelling
WP5 Innovative Clinical
Trials in EU
Patient Advisory Committee (patients and families from different countries, IDF-Europe)

DS1

V DS1 se postavi klinična infrastruktura, zaradi katere so mogoče raziskave razmerja med spremembami v delovanju celic beta, imunskih profilih ter genetskih in okoljskih dejavnikih pri bolnikih z na novo diagnosticirano SBT1 in posameznikih, izpostavljenih povečanemu tveganju za nastanek bolezni. Rezultat delovnega sklopa bodo standardizirane zbirke klinično in znanstveno pomembnih bioloških vzorcev zelo velikih populacij bolnikov z na novo diagnosticirano SBT1 in posameznikov, izpostavljenih povečanemu tveganju za nastanek bolezni.

DS2

Poudarek DS2 je predvsem na večdimenzionalnih analizah fenotipov SBT1 in njihovi povezavi, bodisi posamično bodisi z integracijo, s kliničnimi rezultati in napredovanjem (DS4), in sicer z namenom lajšanja odkrivanja bioloških označevalcev (povezava z DS3), razvoja nadomestnih označevalcev in razvrščanja bolnikov ter boljšega razumevanja heterogenosti bolezni.

DS3

V DS3 se bomo osredotočili na odkrivanje novih in izboljšanih načinov modeliranja in nadzorovanja postopka bolezni ter ocenjevanja novih zdravljenj v dobro nadzorovanih poskusnih pogojih. V ta namen bomo v DS3 kot orodja za odkrivanje in potrjevanje uporabili predvsem primarna človeška tkiva (npr. Langerhansove otočke in imunske celice), človeške celične linije in modele humaniziranih miši. Novi pristopi, predlagani v DS3, morajo biti zasnovani tako, da bomo z njihovo pomočjo bolje razumeli naravno zgodovino SBT1, da bomo nova zdravljenja iz teorije lahko hitro prenesli v prakso in da bomo lahko mehanistično razložili učinkovitost ali neučinkovitost novih imunomodulirajočih zdravljenj SBT1.

DS4

DS4 podpira obsežne cilje projekta INNODIA na področju upravljanja s podatki in razvoja vključevalnih algoritemskih pristopov za napovedovanje in odkrivanje. Z algoritmi iz DS4 bomo napovedali in ocenili napredovanje SBT1, in sicer z združevanjem in vključevanjem podatkov, zbranih v drugih DS s pomočjo multidisciplinarnih pristopov k molekularni genetiki in funkcijski genomiki, celični in molekularni biologiji, proteomiki, metabolomiki ter biologiji celic beta, skupaj s kliničnim fenotipiziranjem subjektov. V DS4 bomo zasnovali infrastrukturo za upravljanje s podatki, ki bo v podporo analizi posameznih vrst podatkov pa tudi vključevalnim analizam mnogih izpiskov, in sicer na način, ki bo skladen z modeli zajemanja podatkov iz drugih DS.

DS5

Cilj DS5 je občutno spremeniti način ocenjevanja novih zdravljenj za bolnike z na novo diagnosticirano SBT1 in posameznike, ki so izpostavljeni povečanemu tveganju pojava SBT1. Z DS5 bomo vzpostavili evropsko mrežo kliničnih preskušanj, razvili nove modele za zasnovo preskušanja in ocenili uporabnost nadomestnih bioloških označevalcev pri pospešenem izvajanju kliničnih preskušanj za SBT1, s čimer se bomo pomaknili korak bliže preprečevanju ali zdravilu za bolezen. Te strategije bomo razvili preko zgodnje in tesne povezave s partnerji v projektu INNODIA (z akademiki in podjetji) in deležniki, predvsem upravnimi organi in bolniki.

DS6

Cilj DS6 je vodenje projekta z učinkovitim upravljanjem konzorcija INNODIA in zagotavljanje smernic za upravljanje projekta. V DS6 bomo skrbeli za razširjanje in uporabo rezultatov projekta INNODIA ter za interakcije z notranjimi in zunanjimi deležniki, pa tudi za izvajanje vseh postopkov upravljanja, ki so potrebni za uspešno izvedbo in izvršitev delovnega načrta projekta INNODIA.

Consortium

40 partner

map
 • 31 ACADEMIC

  institutions and clinics
 • 6 EFPIA

  PARTNERS
 • 2 PATIENT

  organizatioN
 • 1 SME

  SMALL and MEDIUM SIZED
  ENTERPRISE
corner
x
For more information select one of the following partners

Academic partners

 • KU Leuven
 • ULB
 • MUG
 • UCPH
 • HH RH
 • INSERM
 • UH
 • UOULU
 • UTU
 • HKA
 • HMGU
 • TUD
 • UULM
 • ULUND
 • RUMC
 • LUMC
 • UD'A
 • UNISI
 • UPI
 • UniSR
 • OPBG
 • CHL
 • OUS
 • SUM
 • UL
 • UNIL
 • UCAM
 • KCL
 • UOXF
 • CU
 • UNEXE

EFPIA

 • Sanofi
 • Novo Nordisk
 • Eli Lilly
 • GSK
 • Imcyse
 • Novartis

SME

 • Univercell-Biosolutions

Foundations

 • Breakthrough T1D
 • HCT