Za ljudi z večjim tveganjem

Preberite si, kaj lahko ljudje z večjim tveganjem za sladkorno bolezen tipa 1 pridobijo z raziskavo INNODIA

Trenutno je tveganje za pojav sladkorne bolezni tipa 1 (SBT1), ki so mu izpostavljeni družinski člani, ocenjeno glede na zaznavanje avtoprotiteles, usmerjenih proti beljakovinam celic beta, ki jih je mogoče zaznati v krvi. Ta protitelesa so vrsta beljakovine, ki jo proizvajajo celice v imunskem sistemu in ki lahko napade zdrave celice v telesu, saj jih prepozna kot »tuje« celice.

Tveganje za razvoj sladkorne bolezni tipa 1 se povečuje s številom zaznanih avtoprotiteles. Pomembno je vedeti, da so ta protitelesa lahko prisotna veliko let, preden se pri posamezniku razvije SBT1. Pogosto se pojavijo v prvih nekaj letih življenja –tudi pri ljudeh, pri katerih se SBT1 razvije šele v odraslosti. Zato je potrebnih več ključnih raziskav, ki nam bodo omogočile poiskati več kakovostnejših biomarkerjev za napovedovanje razvoja SBT1.

Sorodniki ljudi s sladkorno boleznijo tipa 1 v prvem kolenu

INNODIA analizira vzorce krvi, urina in blata sorodnikov ljudi s SBT1 v prvem kolenu (brati, sestre, starši ali otroci), saj je znano, da si sorodniki s svojimi družinskimi člani delimo gene, zato lahko obstaja večje tveganje razvoja bolezni.

Ljudje s povečanim tveganjem v splošni populaciji

Projekt zdaj sprejema tudi VSE ljudi, ki imajo avtoprotitelesa in povečano tveganje za razvoj sladkorne bolezni tipa 1 ter ki so jih odkrili prek presejalnih programov, ki jih ne izvaja družba INNODIA. Vključuje tudi ljudi brez družinskega člana s SBT1.

Sodelovanje v obeh opazovalnih študijah je povsem prostovoljno. Če boste s sodelovanjem soglašali, vas bomo prosili, da podpišete obrazec o soglasju. Kljub temu si lahko kadarkoli premislite in študijo zapustite, ne da bi vam bilo treba navesti razlog6. Če ne želite sodelovati ali želite študijo zapustiti, to nikakor ne bo vplivalo na vašo prihodnjo medicinsko zdravljenje in oskrbo.

Kdo lahko sodeluje?

Za sodelovanje v opazovalni študiji družbe INNODIA ste primerni, če:

ste stari od 1 do 45 let ter imate starše, brata/sestro ali otroka s SBT1

ALI

ste stari od 1 do 45 let in imate iz projekta, ki ga ne izvaja družba INNODIA, potrjeno vsaj eno avtoprotitelo, povezano s SBT1.

Kako lahko sodelujem?

Sorodnike ljudi s sladkorno boleznijo tipa 1 v prvem kolenu spodbujamo (ne glede na to, koliko časa je preteklo od postavitve diagnoze) k sodelovanju v študiji INNODIA, enako velja tudi za ljudi iz splošne populacije, ki imajo potrjena avtoprotitelesa v okviru katerega drugega projekta.

kaj se zgodi z mojimi vzorci

Z raziskavami povezane publikacije

Pankreatische Alpha-Zellen tragen zusammen mit Beta-Zellen zur CXCL10-Expression bei Typ-1-Diabetes bei.

Gene expression signatures of target issues in type 1 diabetes.

Humanizirani mišji sev, ki povzroči spontano z imunostjo povezano sladkorno bolezen.

Targeting protein changes to cure autoimmune diseases: how far are we from clinical translation?

Gen MDA5 sodeluje v patogenezi sladkorne bolezni tipa 1. Kaj to pomeni?