DLA PACJENTÓW

Dla (nowo zdiagnozowanych) pacjentów

INNODIA łączy ekspertów w dziedzinie cukrzycy z całej Europy i prowadzi badanie dotyczące cukrzycy typu 1 w celu odkrycia nowych czynników pozwalających przewidzieć ryzyko rozwoju choroby oraz opracowania nowych leków i sposobów zachowania wytwarzania insuliny. Uzyskanie bardziej kompletnych informacji na temat różnych „biomarkerów”, tj. czynników występujących we krwi, moczu lub kale, które pozwalają przewidzieć rozwój i ewolucję cukrzycy typu 1, ma kluczowe znaczenie dla lepszego i wcześniejszego rozpoznania u osób zagrożonych rozwojem choroby, a także dla lepszej obserwacji i, ostatecznie, znalezienia leku dla pacjentów.

Takie biomarkery można zidentyfikować, wykonując analizę próbek krwi, moczu i kału. Prowadzimy obecnie w całej Europie rekrutację dzieci i dorosłych w wieku od 1 do 45 lat, u których rozpoznano cukrzycę typu 1 w ciągu 6 poprzednich tygodni. Wzięcie udziału w tym badaniu jest całkowicie dobrowolne. Jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na udział, zostanie Pan/Pani poproszony(-a) o podpisanie formularza zgody. Jednakże może Pan/Pani zmienić zdanie i przerwać udział w badaniu w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny. Jeśli zdecyduje Pan/Pani, że nie chce uczestniczyć w badaniu lub chce przerwać swój udział, nie będzie to miało wpływu na leczenie ani opiekę otrzymywane przez Pana/Panią w przyszłości.

Badanie potrwa do 24 miesięcy od momentu rozpoznania u Pana/Pani cukrzycy typu 1. Pierwsza wizyta musi odbyć się w ciągu 6 tygodni od momentu, kiedy poinformowano Pana/Panią, że choruje Pan/Pani na cukrzycę, a następnie po 3, 6, 12 i 24 miesiącach od rozpoznania.

INNODIA ustanowiła sieć ośrodków klinicznych, w których można wziąć udział w badaniu, jeśli niedawno rozpoznano u Pana/Pani cukrzycę typu 1. Wystarczy spojrzeć na mapę, aby dowiedzieć się, gdzie znajduje się najbliższy ośrodek INNODIA, i skontaktować się z nim, aby uzyskać więcej informacji.

JAK MOGĘ WZIĄĆ UDZIAŁ?

Pacjenci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1 i ich krewni są zachęcani do udziału w tym badaniu poprzez skontaktowanie się z jednym z naszych ośrodków klinicznych w Europie. Jeśli chciałby Pan / chciałaby Pani wziąć udział w tej inicjatywie, prosimy zapoznać się z naszą mapą i wybrać ośrodek w pobliżu oraz wypełnić formularz rejestracji, abyśmy mogli się z Panem/Panią skontaktować.


JAK MOGĘ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE INNODIA?

Listen to DELTA!
W JAKI SPOSÓB CHCEMY POWSTRZYMAĆ CUKRZYCĘ TYPU 1?
Prof. David Dunger - University of Cambridge
PROGRAM INNODIA Z PERPEKTYWY PACJENTÓW
Olivier Arnaud - JDRF