DLA osób z cukrzycą typu 1

INNODIA łączy ekspertów w dziedzinie cukrzycy z całej Europy i prowadzi badanie dotyczące cukrzycy typu 1 w celu odkrycia nowych czynników pozwalających przewidzieć ryzyko rozwoju choroby oraz opracowania nowych leków i sposobów zachowania wytwarzania insuliny. Uzyskanie bardziej kompletnych informacji na temat różnych „biomarkerów”, tj. czynników występujących we krwi, moczu lub kale, które pozwalają przewidzieć rozwój i ewolucję cukrzycy typu 1, ma kluczowe znaczenie dla lepszego i wcześniejszego rozpoznania u osób zagrożonych rozwojem choroby, a także dla lepszej obserwacji i, ostatecznie, znalezienia leku dla pacjentów.

Takie biomarkery można zidentyfikować, wykonując analizę próbek krwi, moczu i kału.

W pierwszej fazie projektu INNODIA przeprowadziła rekrutację dzieci i dorosłych z całej Europy w wieku od 1 do 45 lat, u których w ciągu ostatnich 6 tygodni zdiagnozowano cukrzycę typu 1, w ramach badania obserwacyjnego.

Cel rekrutacyjny został osiągnięty!

Dziękujemy wszystkim osobom z cukrzycą typu 1, które odbyły już swoją ostatnią wizytę w ramach projektu INNODIA oraz tym, które nadal uczestniczą w projekcie! Wasz wkład jest kluczowy dla badań nad cukrzycą typu 1.

W kolejnym etapie zebrane próbki i dane będą podlegać szczegółowym badaniom.

Badania kliniczne

Osoby z nowo zdiagnozowaną cukrzycą typu 1 (najpóźniej 6 tygodni po diagnozie) mogą teraz wziąć udział w badaniach mających na celu uzyskanie wiedzy jak zatrzymać dalszy rozwój choroby. Celem badań jest zahamowanie dalszego spadku funkcji komórek beta u osób z nowo zdiagnozowaną T1D poprzez działanie na układ odpornościowy lub komórki beta za pomocą różnych metod leczenia.

Czytaj więcej

Ostatnio zdiagnozowana cukrzyca typu?

Dla osób, u których zdiagnozowano cukrzycę typu 1 w ciągu ostatnich 6 tygodni, oferujemy badania kliniczne, które służą analizie metod spowolnienia postępów choroby poprzez utrzymanie produkcji insuliny. Jeśli uważasz, że możesz kwalifikować się do udziału w badaniu, skontaktuj się z nami, klikając przycisk poniżej.

JAK MOGĘ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE INNODIA?

Listen to DELTA!

Publikacje dotyczące badań

Komórki alfa trzustki razem z komórkami beta przyczyniają się do ekspresji CXCL10 w cukrzycy typu 1.

Gene expression signatures of target issues in type 1 diabetes.

Humanizowany szczep myszy, u której rozwija się spontaniczna cukrzyca immunologiczna.

Targeting protein changes to cure autoimmune diseases: how far are we from clinical translation?

MDA5 bierze udział w patogenezie cukrzycy typu 1; co to oznacza?

W JAKI SPOSÓB CHCEMY POWSTRZYMAĆ CUKRZYCĘ TYPU 1?
The late Prof. David Dunger - University of Cambridge
PROGRAM INNODIA Z PERPEKTYWY PACJENTÓW
Olivier Arnaud - JDRF