Om INNODIA Harvest

INNODIA Harvest

Europeiska kommissionens initiativ IMI (Innovative Medicines Initiative) har godkänt en ny del av INNODIA som avser biomarkörer och förebyggande av typ 1-diabetes. Denna nya del bygger vidare på den starka grund som INNODIA utgör och kommer att kallas INNODIA HARVEST. INNODIA har utvecklat ett unikt europeiskt forskningsnätverk för studier av typ 1-diabetes (T1D). Ett nytt, mer ambitiöst program föreslås nu i detta forskningsnätverk, med mål att "skörda" de forskningsfynd som redan har uppnåtts i INNODIA.  

Konsolidering och innovation är nyckelord.  

Som ett första steg kommer INNODIAs kliniska nätverk att konsolideras som en paneuropeisk referens för genomförandet av studier för att förhindra eller bota T1D. Vi kommer att uppgradera de standardiserade plattformar för klinisk- och bioforskning inom INNODIA till ett kraftfullt nätverk som gör det möjligt att genomföra kliniska prövningar med mål att förebygga och bota T1D. Dessa kliniska prövningar kan vara sponsrade av både akademi och industri. Mindre, mekanistiska interventionsanalyser - inriktade mot biomarkörer - kommer att utföras för att bättre förstå utvecklingen av T1D. Flera stora interventionsstudier ligger i startgroparna i nätverket; MELD-ATG-studien (som undersöker den lägsta, säkraste dosen av anti-tymocytglobulin (Sanofi) hos barn med nydiagnostiserad T1D), VER-A-T1D-studien (som undersöker huruvida verapamil hos vuxna med nydiagnostiserad T1D kan stoppa upp sjukdomsförloppet), Iscalimab-studien (som undersöker om Iscalimab (Novartis) hos barn med nydiagnostiserad T1D på ett säkert sätt kan stoppa upp sjukdomsförloppet). Dessutom kommer Imcyse, ett litet belgiskt företag som är en del av INNODIAs nätverk, att testa sin nya "Immotope"-teknologi i en mindre, mekanistisk studie.  

Det andra nyckelordet i INNODIA HARVEST är innovation. Nätverkets arbete kommer att baseras på INNODIAs Masterprotokoll, vilket gör det möjligt att jämföra olika interventioner. En annan nyhet är införandet av nya biomarkörer (upptäckta av nätverket) såväl som nya kliniska (kontinuerlig glukosövervakning) och experimentella (mikrobiomanalys) markörer, för att bättre förstå heterogeniteten vid T1D och för att kunna ta fram bättre behandlingsstrategier. Grundforskningen inom INNODIA kommer att flöda genom INNODIA HARVEST och leda till att nya mål för framtidens läkemedelsutveckling tas fram.  

Slutligen, likt INNODIA, kommer människor som lever med T1D och deras familjer att vara i centrum av INNODIA HARVEST för att driva implementeringen av nya, patientcentrerade resultat, utforma våra kliniska prövningar och med sjukdomsperspektiv åstadkomma en meningsfull förändring.

INNODIA Harvest kliniska prövningar

För läsning offline

Ladda ned nedanstående pdf:

Om INNODIA

Mer om INNODIA: