Om INNODIA

Innodia

Hur akademiska forskare, läkemedelsbranschen och patienter samarbetar för att bekämpa typ 1-diabetes.

INNODIA är ett globalt partnerskap mellan 31 akademiska institutioner, 6 branschpartners, ett mindre företag och 2 patientorganisationer, som sammanför sin kunskap och erfarenhet med ett gemensamt mål: ”Att bekämpa typ 1-diabetes".  

Projektet genomförs inom ramen för det EU-gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel (Innovative Medicines Initiative – Joint Undertaking, IMI-JU) med en speciellt utformad ledningsstruktur som garanterar nära samarbete, kommunikation och följsamhet med konsortiets mål och resultat. Viktigt att notera är att INNODIA vägleds av patienterna själva, via den rådgivande patientkommittén, bestående av en grupp patienter med typ 1-diabetes och föräldrar, vilka ger kontinuerlig återkoppling om INNODIA:s koncept och utveckling av protokoll, och är avgörande när det gäller att sprida kunskap om INNODIA till allmänheten.  

INNODIA samlar in blodprover och data i hela Europa från patienter med nyligen diagnostiserad typ 1-diabetes och deras förstagradssläktingar. Med denna data kan vi studera sjukdomsutvecklingen hos dessa individer och ta fram nya sätt att förutspå risken för att anhöriga ska utveckla sjukdomen och i slutänden hitta ett botemedel för de som redan diagnostiserats med sjukdomen.  

Nya forskningsverktyg, som drar nytta av avancerade tekniker, redan tillgängliga eller under utveckling på de olika akademiska partnerinstituten och läkemedelsföretagen, används med målet att kunna identifiera nya biomarkörer för sjukdomen för att kunna förutspå den individuella risken för att anhöriga ska utveckla sjukdomen. Dessutom kan dessa biomarkörer, vilka är faktorer som kan mätas i blodet hos varje individ, leda till utformningen av bättre och mer personanpassade behandlingar.  

Tack vare INNODIA- forskningen kommer vi att få större insikter i förhållandet mellan förändringar i β-cellsfunktion, immunprofiler, genetiska faktorer och miljöfaktorer och deras roll vid uppkomsten av sjukdomen.  

Ett annat viktigt mål för INNODIA är att genomföra de kliniska interventionsstudierna VER-A-T1D, MELD-ATG, CFZ533 och IMPACT, som har påbörjats 2020. Även här samarbetar de läkemedelsföretag som ingår i INNODIA med ledande akademiska kliniska forskare för att bevisa effektiviteten hos dessa potentiella nya terapeutiska medel.  

Patienter med nyligen diagnostiserad typ 1-diabetes och deras anhöriga uppmuntras att delta i denna studie genom att kontakta något av våra kliniska center i Europa. Om du vill delta i detta initiativ, titta på vår karta för att välja det närmaste centret och fyll i registreringsformuläret så att vi kan kontakta dig.

Innodia kliniska prövningar

För läsning offline

Ladda ned nedanstående pdf:

Om Innodia Harvest

Mer om Innodia Harvest:

Lär känna INNODIAS forskare och deras passion

Hur fungerar INNODIA?