Om INNODIA

Innodia

Hur akademiska forskare, läkemedelsbranschen
och patienter samarbetar för att bekämpa type 1-diabetes.


INNODIA är ett globalt partnerskap mellan 27 akademiska institutioner, 4 branschpartners, ett mindre företag och 2 patientorganisationer, som alla sammanför sin kunskap och erfarenhet med ett gemensamt mål: "Att bekämpa type 1-diabetes".  

Projektet genomförs inom ramen för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel (Innovative Medicines Initiative – Joint Undertaking, IMI-JU) med en speciellt utformad ledningsstruktur som garanterar nära samarbete, kommunikation och följsamhet med konsortiets mål och resultat. Viktigt att notera är att INNODIA vägleds av patienterna själva, via den rådgivande patientkommittén, bestående av en grupp patienter med typ 1-diabetes och föräldrar, vilka ger kontinuerlig återkoppling om INNODIA:s koncept och utveckling av protokoll, och är avgörande när det gäller att sprida INNODIA:s mål till allmänheten.  

INNODIA kommer att samla in blodprover och data i hela Europa från patienter med nyligen diagnostiserad typ 1-diabetes och deras förstagradssläktingar. Med dessa data kan vi studera sjukdomsutvecklingen hos dessa individer och ta fram nya sätt att prediktera risken för att anhöriga ska utveckla sjukdomen och i slutänden hitta ett botemedel för de som redan diagnostiserats med sjukdomen.  

Nya forskningsverktyg, som drar nytta av avancerade tekniker, redan tillgängliga eller under utveckling på de olika akademiska partnerinstituten och läkemedelsföretagen, kommer att användas med målet att kunna identifiera nya biomarkörer för sjukdomen för att kunna prediktera den individuella risken för att anhöriga ska utveckla sjukdomen. Dessutom kan dessa biomarkörer, vilka är faktorer som kan mätas i blodet hos varje individ, leda till utformningen av bättre och mer personanpassade behandlingar.  

Tack vare INNODIA- forskningen kommer vi att få större insikter i förhållandet mellan förändringar i β-cellsfunktion, immunprofiler, genetiska faktorer och miljöfaktorer och deras roll vid uppkomsten av sjukdomen.  

Ytterligare ett viktigt mål för INNODIA är att utföra kliniska interventionsstudier som leder till nya behandlingar. Även här går läkemedelsföretag som ingår i INNODIA samman med ledande akademiska kliniska forskare inom utvecklingen av nya behandlingsmedel.  

Patienter med nyligen diagnostiserad typ 1-diabetes och deras anhöriga uppmanas att delta i denna studie genom att kontakta något av våra kliniska center i hela Europa. Om du vill delta i detta initiativ kan du titta på vår karta för att hitta ditt närmaste center och sedan fylla i registreringsformuläret så att vi kan kontakta dig.

Lär känna INNODIAS forskare och deras passion

Hur fungerar INNODIA?

För läsning offline

Ladda ned nedanstående pdf: