Om INNODIA

INNODIA

Hur akademiska forskare, läkemedelsbranschen och patienter samarbetar för att bekämpa typ 1-diabetes.

INNODIA är ett globalt partnerskap mellan 31 akademiska institutioner, 6 branschpartners, ett mindre företag och 2 patientorganisationer, som sammanför sin kunskap och erfarenhet med ett gemensamt mål: ”Att bekämpa typ 1-diabetes".  

Projektet genomförs inom ramen för det EU-gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel (Innovative Medicines Initiative – Joint Undertaking, IMI-JU) med en speciellt utformad ledningsstruktur som garanterar nära samarbete, kommunikation och följsamhet med konsortiets mål och resultat. Viktigt att notera är att INNODIA vägleds av patienterna själva, via den rådgivande patientkommittén, bestående av en grupp patienter med typ 1-diabetes och föräldrar, vilka ger kontinuerlig återkoppling om INNODIA:s koncept och utveckling av protokoll, och är avgörande när det gäller att sprida kunskap om INNODIA till allmänheten.  

INNODIA undersöker prover och data från nyligen diagnostiserade patienter med typ 1-diabetes och friska förstagradssläktingar över hela Europa.

Vi har nu uppnått rekryteringsmålet för nyligen diagnostiserade personer med typ 1-diabetes!

INNODIA är mycket tacksamma för alla personer med typ 1-diabetes som har bidragit till projektets framsteg. I nästa fas undersöker vi dessa insamlade prover och data i detalj.

Från första början var ett av de andra huvudmålen med INNODIA att utföra kliniska interventionsstudier. Med dessa studier vill vi bromsa ytterligare försämring av betacellfunktionalitet i personer med nyligen diagnostiserad typ 1-diabetes. Studierna inriktar sig på immunsystemet eller betacellerna genom olika behandlingsmetoder. Under 2020 påbörjade INNODIA 4 kliniska prövningar och fler är på väg.
I dessa studier samarbetar läkemedelsföretag från INNODIA med ledande akademiska kliniska forskare för att bevisa hur effektiva dessa möjliga nya behandlingsläkemedlen är.

För läsning offline

Ladda ned nedanstående pdf:

Om INNODIA Harvest

Mer om INNODIA Harvest:

Lär känna INNODIAS forskare och deras passion

Hur fungerar INNODIA?