För patienter

För (nyligen diagnostiserade) patienter

INNODIA sammanför diabetesexperter från hela Europa och utför en studie av typ 1-diabetes för att upptäcka nya faktorer för att prediktera risken för att utveckla sjukdomen, och nya behandlingar och sätt att bevara insulinproduktion. En mer fullständig översikt över olika ”biomarkörer”, dvs. faktorer i blod, urin eller avföring, som kan prediktera utvecklingen och evolutionen av typ 1-diabetes, är avgörande för en bättre och tidigare diagnos för personer som löper risk att utveckla sjukdomen, men även för en bättre uppföljning och i slutänden för att hitta ett botemedel för patienterna.

Sådana biomarkörer kan identifieras genom analys av blod, urin och avföring. Vi söker för närvarande barn och vuxna i hela Europa, som är mellan 1 och 45 år som har fått diagnosen typ 1-diabetes inom de föregående sex veckorna. Det är frivilligt att delta i studien. Om du väljer att delta tillfrågas du om att underteckna ett samtyckesformulär. Du kan emellertid ändra dig och lämna studien när som helst utan att ange något skäl. Om du väljer att inte delta eller om du vill lämna studien, kommer detta inte att påverka din framtida medicinska behandling och vård på något sätt.

Studien varar i upp till 24 månader räknat från när du fick diagnosen T1D. Det första besöket måste ske inom 6 veckor från när du fick veta att du har diabetes och sedan 3, 6, 12 och 24 månader efter diagnosen.

INNODIA har ordnat ett nätverk av kliniska center där du kan delta i studien om du nyligen har fått diagnosen typ 1-diabetes. Det är bara att titta på kartan så ser du var ditt närmaste INNODIA-center finns. Sedan kan du ta kontakt för att få veta mer.

Hur kan jag delta?

Patienter med nyligen diagnostiserad typ 1-diabetes och deras anhöriga uppmanas att delta i denna studie genom att kontakta något av våra kliniska center i hela Europa. Om du vill delta i detta initiativ kan du titta på vår karta för att hitta ditt närmaste center och sedan fylla i registreringsformuläret så att vi kan kontakta dig.


Hur kan jag delta i INNODIA?

Listen to DELTA!
Hur vill vi stoppa diabetes typ 1?
The late Prof. David Dunger - University of Cambridge
Patientperspektiv på INNODIA
Olivier Arnaud - JDRF