För personer med typ 1-diabetes

INNODIA sammanför diabetesexperter från hela Europa och utför en studie av typ 1-diabetes för att upptäcka nya faktorer för att prediktera risken för att utveckla sjukdomen, och nya behandlingar och sätt att bevara insulinproduktion. En mer fullständig översikt över olika ”biomarkörer”, dvs. faktorer i blod, urin eller avföring, som kan prediktera utvecklingen och evolutionen av typ 1-diabetes, är avgörande för en bättre och tidigare diagnos för personer som löper risk att utveckla sjukdomen, men även för en bättre uppföljning och i slutänden för att hitta ett botemedel för patienterna.

Sådana biomarkörer kan identifieras genom analys av blod, urin och avföring.

I projektets första fas rekryterade INNODIA barn och vuxna över hela Europa i åldrarna 1 till 45 som hade diagnostiserats med typ 1-diabetes inom de senaste 6 veckorna. Denna fas var en observationsstudie.

Vi har nu uppnått rekryteringsmålet!

Tack till alla personer med typ 1-diabetes som redan har haft sitt sista INNODIA-besök och till dem som fortfarande deltar i detta projekt! Ditt bidrag är väsentligt för forskning om typ 1-diabetes.

I nästa fas undersöker vi de insamlade proverna och data i detalj.

Kliniska prövningar

Personer med nyligen diagnostiserad typ 1-diabetes (max. 6 veckor efter diagnos) kan nu delta i forskning som försöker öka kunskapen om att bromsa sjukdomsförloppet. Målet med dessa studier är att bromsa ytterligare försämring av betacellfunktionalitet hos personer med nyligen diagnostiserad typ 1-diabetes. Studierna inriktar sig på immunsystemet eller betacellerna genom olika behandlingsmetoder. Läs mer

Forskningsrelaterade publikationer

Pankreatiska alfaceller och betaceller bidrar tillsammans till CXCL10-uttryck i typ 1-diabetes. Vad innebär detta?

Gene expression signatures of target issues in type 1 diabetes.

En humaniserad musstam som spontant utvecklar immunrelaterad diabetes.

Targeting protein changes to cure autoimmune diseases: how far are we from clinical translation?

MDA5 är involverad i utvecklingen av typ 1-diabetes. Vad innebär det?

Hur vill vi stoppa diabetes typ 1?
The late Prof. David Dunger - University of Cambridge
Patientperspektiv på INNODIA
Olivier Arnaud - JDRF