För personer med ökad risk

Få mer information om hur personer med ökad risk att utveckla typ 1-diabetes kan bidra till INNODIA:s forskning

För närvarande baseras risken för att familjemedlemmar ska utveckla sjukdomen på detektionen av auto-antikroppar mot beta-cellproteiner, som kan detekteras i blod. Sådana antikroppar är en typ av protein som produceras av celler i immunsystemet som kan angripa friska celler i kroppen eftersom de uppfattar dem som ”främmande” celler.

Risken att utveckla typ 1-diabetes ökar med antalet autoantikroppar som upptäcks. Dessa autoantikroppar är intressanta eftersom de kan förekomma flera år innan en person utvecklar typ 1-diabetes. De dyker ofta upp under första livsåren och till och med hos personer som inte utvecklar typ 1-diabetes förrän de är vuxna. Det krävs därför mer grundforskning för att hitta fler och bättre biomarkörer för att förutsäga typ 1-diabetes.

Förstagradssläktingar till personer med typ 1-diabetes

INNODIA analyserar blod-, urin- och avföringsprover från förstagradssläktingar (bröder, systrar, föräldrar eller barn) till personer med typ 1-diabetes eftersom vi vet att släktingar delar gener med sin familjemedlem och kan därför löpa större risk att utveckla sjukdomen.

Personer med en ökad risk i den allmänna befolkningen

Projekt välkomnar nu också ALLA personer som har testat positivt för autoantikroppar genom screeningprogram utanför INNODIA och som löper en ökad risk att utveckla typ 1-diabetes. Även personer utan en familjemedlem med typ 1-diabetes.

Deltagande i båda observationsstudierna är helt frivilligt. Om du samtycker till att delta måste du skriva under ett samtyckesformulär. Du kan dock ändra dig och lämna studien när som helst utan att ge en orsak. Din framtida medicinska behandling och vård påverkas inte överhuvudtaget om du väljer att inte delta eller om du vill lämna studien.

Vem kan delta?

Du är kan delta i INNODIA:s observationsstudie om du:

Är mellan 1 och 45 år gammal och har en förälder, bror, syster eller barn med typ 1-diabetes.

ELLER

Är mellan 1 och 45 år och har redan testat positivt för minst en autoantikropp relaterad till typ 1-diabetes i ett projekt utanför INNODIA.

Hur
kan jag delta?

Alla förstagradssläktingar till personer med typ 1-diabetes (oavsett när de diagnostiserades) kan delta i INNODIA-studien, samt personer från den allmänna befolkningen som redan har testat positivt för autoantikroppar i ett annat projekt.


vad händer med mina prover

Forskningsrelaterade publikationer

Pankreatiska alfaceller och betaceller bidrar tillsammans till CXCL10-uttryck i typ 1-diabetes. Vad innebär detta?

Gene expression signatures of target issues in type 1 diabetes.

En humaniserad musstam som spontant utvecklar immunrelaterad diabetes.

Targeting protein changes to cure autoimmune diseases: how far are we from clinical translation?

MDA5 är involverad i utvecklingen av typ 1-diabetes. Vad innebär det?