For slektninger av pasienter

Innodia forskningens fordeler
for pårørende til pasienter med Type I diabetes

For øyeblikket er familiemedlemmers risiko for å utvikle sykdommen basert på påvisning av autoantistoffer mot betacelleproteiner i blodet. Slike antistoffer er en type protein som produseres i immunsystemets celler. Disse kan angripe friske celler i kroppen, fordi de identifiserer dem som «fremmede»

Risikoen for å utvikle type 1 diabetes øker med antall påviste autoantistoffer. Disse autoantistoffene kan imidlertid være til stede i mange år før man utvikler T1D. De opptrer ofte i de første leveårene, selv hos personer som ikke utvikler T1D før de er voksne. Mer grunnleggende forskning er derfor nødvendig for å finne flere og bedre biomarkører for å forutse og følge opp sykdommen. Slike biomarkører kan identifiseres ved å analysere blod- urin- og avføringsprøver fra pasienter med type 1 diabetes.

INNODIA rekrutterer for tiden barn og voksne over hele Europa i alderen 1 og 45 år, og som har blitt diagnostisert med type 1 diabetes innen de seks foregående ukene.
Videre ønsker vi også å analysere blod-, urin- og avføringsprøver fra førstegradsslektninger (brødre, søstre, foreldre eller barn), siden vi vet at slektninger deler gener med familiemedlemmer med type 1 diabetes og derfor kan ha økt risiko for å utvikle sykdommen.
Med INNODIA har vi som mål å innsamle og analysere blodprøver fra 300 personer mellom 1 og 45 , med førstegrads familie som har T1D (som også ble diagnostisert før 45 års alder) og som også har testet positivt for auto-antistoffene i blodet.

Deltakelse i denne studien er til stor hjelp for vår forståelse av T1D. Deltakelse er helt frivillig. Hvis du går med på å delta, vil du bli bedt om å undertegne en samtykkeerklæring. Du kan imidlertid ombestemme deg og forlate studien når som helst, uten å oppgi en årsak. Hvis du velger å la være å delta, eller hvis du ønsker å forlate studien, vil ikke din fremtidige behandling og oppfølging bli påvirket på noen måte.

Studien består av en innledende screening for tilstedeværelse av autoantistoffer hos førstegradsslektninger. Hvis din autoantistofftest er positiv, vil vi be deg om å komme til sykehuset for 7 besøk over en 4-årsperiode.

INNODIA har satt opp et nettverk av kliniske sentre der pasienter med nylig diagnostisert type 1 diabetes og deres familiemedlemmer kan delta i studien. Hvis du er en første-grads slektning av en type 1 diabetespasient, og du er interessert i å delta for i studien vår. bare konsulter kartet for finne ut hvor nærmeste senter er, og ta kontakt for å finne ut mer om studien og hvordan delta.

Hvordan kan jeg delta?

Nylig diagnostiserte pasienter med type 1 diabetes og deres familiemedlemmer oppfordres til å delta i denne studien ved å ta kontakt med et av våre kliniske sentre i Europa. Hvis du ønsker å delta i, kan du sjekke kartet vårt for å velge ditt nærmeste senter og fylle ut registreringsskjemaet slik at vi kan kontakte deg.


Hva skjer med prøvene jeg avgir?