Om INNODIA Harvest

INNODIA Harvest

“Innovative Medicine Initiative» ble startet av Europakommisjonen og har fått godkjent ett nytt arbeidsområde innen biomarkører og forebygging av Type I diabetes (T1D) i INNODIA. Dette området skal bygges på plattformen til INNODIA og vil ble kalt INNODIA HARVEST (= avling/høsting). INNODIA har utviklet et unikt europeisk nettverk for forskning på Type 1 Diabetes. Et ambisiøst program tilbys nå i dette forskernettverket, og vil dra nytte/«høste» av tidligere resultater fra INNODIA.  

Styrke og nyskaping er nøkkelord.  

For det første vil det kliniske nettverket INNODIA få styrket sin posisjon som referansepunkt for gjennomføring av studier for å forebygge eller kurere T1D over hele Europa. Vi vil oppgradere forskningsplattformen som er laget i INNODIA til et sterkt nettverk som gjør det mulig å gjennomføre kliniske studier med mål om å forebygge og helbrede Type 1 diabetes. Disse studiene kan bli sponset både akademisk og av industrien. Det er flere større studier på gang i nettverket. Spesielt nevnes «MELD-ATG- studien», hvor man ønsker å komme fram til den laveste, sikre dose av anti-thymocytt globulin, et produkt fra Sanofi, til barn med nyoppdaget Type 1 Diabetes, VER-A-T1D studien (undersøke om Verapamil til voksne med nyoppdaget T1D kan stoppe sykdomsutviklingen), ISCALIMAB studien (undersøke om Iscalimab, et Novartis produkt, trygt kan stoppe sykdoms-progresjon hos barn med nyoppdaget Type 1 diabetes). I tillegg vil Imcyse, et lite belgisk selskap som er medlem av nettverket, teste deres nye «Immotope» teknologi i en liten studie. Det vil bli utført små intervensjonsstudier som bygger på biomarkører, for bedre å forstå utviklingen av T1D.  

Det andre nøkkelordet til INNODIA HARVEST er nyskaping. Nettverket vil bygge på INNODIAs Master Protokoll, som gjør det mulig å sammenlikne ulike tiltak. En annen nyhet er introduksjon av nye biomarkører (oppdaget av nettverket) i tillegg til nye kliniske- (kontinuerlig glukose måling, CGM) og eksperimentelle- (mikrobiom analyser)markører for å kunne forstå variasjoner innen Type 1 diabetes bedre og dermed komme fram til nye behandlingsstrategier. I tillegg vil basalforskningen til forskergruppen i INNODIA tilflyte INNODIA HARVEST for å identifisere fremtidige satsingsområder og utvikling av nye medisiner.  

Slik det er i INNODIA generelt, vil innspill fra personer som lever med Type 1 diabetes og deres familier stå i sentrum for INNODIA HARVEST. Slik kan nye funn implementeres og kliniske forsøk utformes med pasienten i fokus.

INNODIA Harvest INNODIA kliniske forsØk

For frakoblet lesing

Last ned PDF-filen nedenfor

Om Innodia

Les mer Innodia: