Kliniske forsØk CFZ533

INNODIA samarbeider med Novartis om en studie som skal evaluere om et legemiddel kalt Iscalimab er trygt og kan redusere tap av betaceller hos unge voksne og barn med nyoppdaget type 1-diabetes. Totalt vil cirka 102 pasienter bli inkludert. I utgangspunktet kan personer mellom 12 og 21 år med nydiagnostisert type 1-diabetes delta i studien. Yngre pasienter vil også kunne delta i neste fase. I denne studien vil deltakerne bli gitt en infusjon, etterfulgt av ukentlige injeksjoner i 1 år. The study is now closed to new enrollment.

Other Innodia Trials:

How to Participate: