Om diabetes type 1

Type 1 diabetes - T1D

Type 1 diabetes (T1D) er en alvorlig, kronisk sykdom som rammer ca. 17 millioner mennesker på verdensbasis. Sykdommen kan opptre i enhver alder, men starter som regel i barneeller ungdomsalder, og gjør personen avhengig av eksternt insulin for å overleve. Den egentlige årsaken til T1D er hittil ukjent, hvilket gjør at alle forsøk på å forebygge eller stanse progresjon av sykdommen hittil har vært mislykket.

Vi har imidlertid kommet langt de siste årene og fått innsikt i prosessene som fører til sykdommen: vi har lært at immunsystemets selektive destruksjon av de insulinproduserende betacellene i de Langerhanske øyer i bukspyttkjertelen ligger til grunn for T1D. Grunnen til at betacellene angripes, av hvilke celler, hvorfor sykdommen starter på et bestemt tidspunkt og hvem som får den, er fremdeles ubesvarte spørsmål. En utfordring er at ved diagnostisering er det kun et lite antall insulinproduserende betaceller igjen i bukspyttkjertelen, og de fleste med T1D slutter etter hvert helt å produsere insulin selv. Dette kan skje raskt i løpet av noen få måneder eller over flere år. Vi vet at jo lenger du kan produsere ditt eget insulin, desto bedre er det for kontrollen av dine blodsukkernivåer og langsiktige komplikasjoner.

Målet med INNODIA er å få bedre innsikt i banen til betacelledestruksjon – for bedre å forstå sykdommen og forebygge eller stanse den autoimmune destruksjonen av betaceller, og dermed forebygge eller stanse progresjonen av T1D.