Kliniske forsØk Impact

IMPACT-studien undersøker en svært spesifikk og ny immunterapi kalt Imotopes™, som har potensiale til å stoppe utviklingen av type 1 diabetes. Behandlingen er fortsatt i en tidlig utviklingsfase, men den er allerede blitt administrert i et første klinisk forsøk for å vurdere sikkerheten. I denne studien evalueres to doser av Imotope™ hos nydiagnostiserte voksne pasienter (18-44 år) med tanke på hvor effektivt den kan stoppe tap av betaceller. Deltakerne vil motta 6 innledende administrasjoner av behandlingen og 1 ekstra boost-administrasjon. Pasientene vil bli fulgt i 1 år.

For mer informasjon

Last ned PDF-filen nedenfor:

Other Innodia Trials:

How to Participate: