Kliniske forsØk Impact

IMPACT-forsøket vil undersøke en spesifikk og ny immunterapi kalt Imotopes™, som har potensiale til å stanse videre utvikling av diabetes type 1. Behandlingen er foreløpig i en tidlig fase i utviklingen, men ble godkjent som trygg i første kliniske forsøk. Studien vil først evaluere to doser gitt til nylig diagnostiserte voksne pasienter (18 - 45 år). Når riktig dose er definert, vil også ungdom mellom 12 og 17 år bli tatt med i studien for å vurdere hvor effektivt den stanser tap av betaceller. Deltakerne vil få inntil 6 injeksjoner og vil bli fulgt i 1 år.

For mer informasjon

Last ned PDF-filen nedenfor:

Other Innodia Trials:

How to Participate: