Innodia Kliniske forsØk

Helt fra start av var ett av INNODIA’s hovedmål å gjennomføre kliniske studier for å kunne utvikle nye behandlingsformer som kan forebygge og kurere diabetes type 1.

Våre andre studier:

INNODIA skal nå gjennomføre kliniske studier ved bruk av sine egne protokoller.

Personer med nylig diagnostisert diabetes type 1 kan ta del i forskningen som sikter mot å innhente kunnskap som kan forhindre utvikling av sykdommen. Diabetes type 1 er en autoimmun sykdom der celler i kroppen spesifikt angriper de insulinproduserende betacellene i bukspyttkjertelen.Dette fører til et gradvis tap av betaceller, som medfører tap av blodsukkerkontroll. Det er utfordrende å oppnå tilstrekkelig blodsukkerkontroll ved bruk av daglige insulininjeksjoner, og manglende kontroll medfører en rekke komplikasjoner.

Målet med de kliniske forsøkene som skal gjennomføres i INNODIA, er å hindre videre tap av betacellefunksjonen hos personer med nylig diagnostisert T1D ved hjelp av behandlingsmetoder rettet mot immunsystemet eller betacellene.

Når man diagnostiseres med T1D, fungerer fortsatt halvparten av de insulinproduserende betacellene i bukspyttkjertelen, det vil si at ikke alle betacellene er ødelagte. Derfor produserer nylig diagnostiserte personer fortsatt litt eget insulin. To kliniske INNODIA-forsøk har som mål å stoppe kroppens immunangrep i å ødelegge flere betaceller hos nylig diagnostiserte T1D-pasienter. Hvis dette lykkes, vil kroppens kapasitet til å produsere eget insulin bevares og forbedre blodsukkerkontrollen til deltakerne.Ett tredje behandlingsforsøk har som mål å stabilisere/styrke kroppens insulinproduserende betaceller direkte.

Deltakerene i studiene er personer som har fått diagnosen T1D og som inkluderes innen det har gått 6 uker etter diagnosen ble stilt. Behandlingsoppstart så tidlig som mulig etter diagnose, utgjør en stor fordel når det gjelder å bevare insulinproduserende betaceller.

Drømmen er å kunne stanse videre sykdomsutvikling!

IMPACT-forsøket vil undersøke en spesifikk og ny immunterapi kalt Imotopes™, som har potensiale til å stanse videre utvikling av diabetes type 1. Behandlingen er foreløpig i en tidlig fase i utviklingen, men ble godkjent som trygg i første kliniske forsøk. Studien vil først evaluere to doser gitt til nylig diagnostiserte voksne pasienter (18 - 45 år). Når riktig dose er definert, vil også ungdom mellom 12 og 17 år bli tatt med i studien for å vurdere hvor effektivt den stanser tap av betaceller. Deltakerne vil få inntil 6 injeksjoner og vil bli fulgt i 1 år.

X

INNODIA samarbeider med Novartis om en studie som skal evaluere om et legemiddel kalt Iscalimab er trygt og kan redusere tap av betaceller hos unge voksne og barn med nyoppdaget type 1-diabetes. Totalt vil cirka 102 pasienter bli inkludert. I utgangspunktet kan personer mellom 15 og 21 år med nydiagnostisert type 1-diabetes delta i studien. Yngre pasienter vil også kunne delta i neste fase. I denne studien vil deltakerne bli gitt en infusjon, etterfulgt av ukentlige injeksjoner i 1 år.

About the Trial

INNODIA is now collaborating with Novartis Pharmaceuticals on a study to evaluate the safety of the investigational drug CFZ533 (Iscalimab) in young adult and pediatric patients with recent onset type 1 diabetes. The study will also evaluate whether CFZ533 can protect the remaining pancreatic beta cells. The study is now ongoing in Belgium, and will be opening in other European countries soon.

X

Contact:

info@innodia.org
X

PAC

INNODIA prioriterer å ha behov/ bekymringer som personer med diabetes typ 1 lever med, i sentrum. Derfor har INNODIA en veldig aktiv og dedikert pasientrådkommité (PAC).

Når det gjelder kliniske forsøk, er rollen til PAC svært viktig. Stemmen til personer med T1D og deres pårørende må høres. Råd fra dem og erfaringene deres bidrar i diskusjonen når forsøkene utformes. Hva ber vi folk om å være med på? Hvordan forklarer vi innholdet for deltakerne? Hvilke informasjonsmetoder skal vi ta i bruk? Tar vi hensyn til det som betyr noe for folk i det praktiske liv?( Hva med hypoglykemi, utfordringer, tilfredshet, vanskeligheter osv)