Om Innodia

Innodia

Hvordan forskere, industri og pasienter samarbeider for å bekjempe type 1 diabetes.

INNODIA er et globalt partnerskap mellom 31 akademiske institusjoner, 6 industrielle partnere, en liten virksomhet og 2 pasient organisasjoner, som bringer sin kunnskap og erfaring sammen med et felles mål: "Å bekjempe type 1 diabetes".  

Prosjektet gjennomføres i regi av Innovative Medicines Initiative – Joint Undertaking (IMI-JU) med en målrettetledelsesstruktur som sikrer nær samhandling, kommunikasjon og overholdelse av konsortiets mål og delmål. Et viktig aspekt er at INNODIA veiledes tett av pasientene selv, via en pasientrådgivningskomite, som består av en gruppe pasienter med type 1 diabetes og deres foreldre. Komiteen gir kontinuerlig tilbakemelding på INNODIA-konseptet og utarbeidelse av protokoller, noe som er avgjørende for å formidle INNODIAs mål til allmennheten.  

INNODIA innsamler i hele Europa blodprøver og data fra ny-diagnostiserte pasienter med type 1 diabetes, samt deres førstegrads slektninger. Med disse dataene kan vi undersøke utviklingen av sykdommen hos disse personene og utvikle nye metoder for å kunne forutsi risikoen for at familiemedlemmer kan utvikle Type I diabetes, og etter hvert finne en kur for de som allerede har fått diagnostisert sykdommen.  

Nye forskningsverktøy som gjør nytte av avansert teknologi, allerede tilgjengelige eller under utvikling i de forskjellige akademiske partnerinstituttene og farmasøytiske selskaper, anvendes med det mål å identifisere nye sykdoms-biomarkører for å forutse den individuelle risikoen for å utvikle sykdommen. I tillegg kan disse biomarkørene, som er faktorer som kan måles i blodet hos enkeltpersoner, føre til utvikling av bedre og mer tilpasset behandling.  

Ved hjelp av INNODIA-forskningen vil vi få en bedre forståelse av forholdet mellom endringer i β-cellefunksjon, immunprofiler, genetiske og miljømessige faktorer og deres rolle ved sykdommens debut.  

Et andre stort mål for INNODIA er å utføre de kliniske intervensjonsstudiene VER-A-T1D, MELD-ATG, CFZ533 og IMPACT, som har startet i 2020. Her igjen sluttet farmasøytiske selskaper, som er en del av INNODIA, seg til ledende akademiske kliniske forskere for å vise effektiviteten i disse potensielle nye behandlingsmidlene.  

Nylig diagnostiserte pasienter med type 1 diabetes og deres slektninger oppmuntres til å delta i denne studien ved å kontakte et av våre kliniske sentre i hele Europa. Hvis du vil delta i dette initiativet, se kartet vårt for å finne det nærmeste senteret og fullfør registreringsskjemaet slik at vi kan kontakte deg.

Innodia kliniske forsØk

For frakoblet lesing

Last ned PDF-filen nedenfor:

Om Innodia Harvest

Les mer Innodia Harvest:

Bli kjent med INNODIA-forskerne og fokuset deres

Hvordan fungerer INNODIA?