Om Innodia

Innodia

Hvordan forskere, industri
og pasienter samarbeider for å bekjempe type 1 diabetes.


INNODIA er et globalt samarbeid mellom 27 akademiske institusjoner, fire industrielle partnere, en mindre virksomhet og to pasientorganisasjoner, som samler sin kunnskap og erfaring med ett felles mål: «Å bekjempe type 1 diabetes».  

Prosjektet gjennomføres i regi av Innovative Medicines Initiative – Joint Undertaking (IMI-JU) med en målrettetledelsesstruktur som sikrer nær samhandling, kommunikasjon og overholdelse av konsortiets mål og delmål. Et viktig aspekt er at INNODIA veiledes tett av pasientene selv, via en pasientrådgivningskomite, som består av en gruppe pasienter med type 1 diabetes og deres foreldre. Komiteen gir kontinuerlig tilbakemelding på INNODIA-konseptet og utarbeidelse av protokoller, noe som er avgjørende for å formidle INNODIAs mål til allmennheten.  

INNODIA vil over hele Europa samle inn blodprøver og data fra nylig diagnostiserte pasienter med type 1 diabetes og deres nærmeste slektninger. Med disse dataene kan vi undersøke utviklingen av sykdommen hos disse personene og utvikle nye metoder for å kunne forutsi risikoen for at familiemedlemmer kan utvikle Type I diabetes, og etter hvert finne en kur for de som allerede har fått diagnostisert sykdommen.  

Nye forskningsverktøy som benytter avanserte teknologi som allerede er tilgjengelig eller under utvikling i de ulike akademiske partnerinstitusjonene og legemiddelselskapene, vil bli benyttet for å identifisere nye sykdomsmarkører for å forutsi familiemedlemmenes individuelle risiko for å utvikle sykdommen. I tillegg kan disse biomarkørene, som er faktorer som kan måles i blodet hos enkeltpersoner, føre til utvikling av bedre og mer tilpasset behandling.  

Ved hjelp av INNODIA-forskningen vil vi få en bedre forståelse av forholdet mellom endringer i β-cellefunksjon, immunprofiler, genetiske og miljømessige faktorer og deres rolle ved sykdommens debut.  

Et annet viktig mål for INNODIA er å utføre kliniske intervensjonsstudier som fører til nye behandlingsmetoder. Her vil legemiddelselskapene som samarbeider i INNODIA slå seg sammen med ledende kliniske forskere for å utvikle nye legemidler.  

Nylig diagnostiserte pasienter med type 1 diabetes og deres familiemedlemmer oppfordres til å delta i denne studien ved å ta kontakt med et av våre kliniske sentre i Europa. Hvis du ønsker å delta, kan du sjekke kartet vårt for å finne ditt nærmeste senter og fylle ut registreringsskjemaet slik at vi kan kontakte deg.

Bli kjent med INNODIA-forskerne og fokuset deres

Hvordan fungerer INNODIA?

For frakoblet lesing

Last ned PDF-filen nedenfor