Om Innodia

Innodia

Hvordan forskere, industri
og pasienter samarbeider for å bekjempe type 1 diabetes.


INNODIA er et globalt samarbeid mellom 27 akademiske institusjoner, fire industrielle partnere, en mindre virksomhet og to pasientorganisasjoner, som samler sin kunnskap og erfaring med ett felles mål: «Å bekjempe type 1 diabetes».  

Prosjektet gjennomføres i regi av Innovative Medicines Initiative – Joint Undertaking (IMI-JU) med en målrettetledelsesstruktur som sikrer nær samhandling, kommunikasjon og overholdelse av konsortiets mål og delmål. Et viktig aspekt er at INNODIA veiledes tett av pasientene selv, via en pasientrådgivningskomite, som består av en gruppe pasienter med type 1 diabetes og deres foreldre. Komiteen gir kontinuerlig tilbakemelding på INNODIA-konseptet og utarbeidelse av protokoller, noe som er avgjørende for å formidle INNODIAs mål til allmennheten.  

INNODIA vil over hele Europa samle inn blodprøver og data fra nylig diagnostiserte pasienter med type 1 diabetes og deres nærmeste slektninger. Med disse dataene kan vi undersøke utviklingen av sykdommen hos disse personene og utvikle nye metoder for å kunne forutsi risikoen for at familiemedlemmer kan utvikle Type I diabetes, og etter hvert finne en kur for de som allerede har fått diagnostisert sykdommen.  

Nye forskningsverktøy som benytter avanserte teknologi som allerede er tilgjengelig eller under utvikling i de ulike akademiske partnerinstitusjonene og legemiddelselskapene, vil bli benyttet for å identifisere nye sykdomsmarkører for å forutsi familiemedlemmenes individuelle risiko for å utvikle sykdommen. I tillegg kan disse biomarkørene, som er faktorer som kan måles i blodet hos enkeltpersoner, føre til utvikling av bedre og mer tilpasset behandling.  

Ved hjelp av INNODIA-forskningen vil vi få en bedre forståelse av forholdet mellom endringer i β-cellefunksjon, immunprofiler, genetiske og miljømessige faktorer og deres rolle ved sykdommens debut.  

Et annet viktig mål for INNODIA er å utføre kliniske intervensjonsstudier som fører til nye behandlingsmetoder. Her vil legemiddelselskapene som samarbeider i INNODIA slå seg sammen med ledende kliniske forskere for å utvikle nye legemidler.  

Nylig diagnostiserte pasienter med type 1 diabetes og deres familiemedlemmer oppfordres til å delta i denne studien ved å ta kontakt med et av våre kliniske sentre i Europa. Hvis du ønsker å delta, kan du sjekke kartet vårt for å finne ditt nærmeste senter og fylle ut registreringsskjemaet slik at vi kan kontakte deg.

For frakoblet lesing

Last ned PDF-filen nedenfor

Innodia Harvest

“Innovative Medicine Initiative» ble startet av Europakommisjonen og har fått godkjent ett nytt arbeidsområde innen biomarkører og forebygging av Type I diabetes (T1D) i INNODIA. Dette området skal bygges på plattformen til INNODIA og vil ble kalt INNODIA HARVEST (= avling/høsting). INNODIA har utviklet et unikt europeisk nettverk for forskning på Type 1 Diabetes. Et ambisiøst program tilbys nå i dette forskernettverket, og vil dra nytte/«høste» av tidligere resultater fra INNODIA.  

Styrke og nyskaping er nøkkelord.  

For det første vil det kliniske nettverket INNODIA få styrket sin posisjon som referansepunkt for gjennomføring av studier for å forebygge eller kurere T1D over hele Europa. Vi vil oppgradere forskningsplattformen som er laget i INNODIA til et sterkt nettverk som gjør det mulig å gjennomføre kliniske studier med mål om å forebygge og helbrede Type 1 diabetes. Disse studiene kan bli sponset både akademisk og av industrien. Det er flere større studier på gang i nettverket. Spesielt nevnes «MELD-ATG- studien», hvor man ønsker å komme fram til den laveste, sikre dose av anti-thymocytt globulin, et produkt fra Sanofi, til barn med nyoppdaget Type 1 Diabetes, VER-A-T1D studien (undersøke om Verapamil til voksne med nyoppdaget T1D kan stoppe sykdomsutviklingen), ISCALIMAB studien (undersøke om Iscalimab, et Novartis produkt, trygt kan stoppe sykdoms-progresjon hos barn med nyoppdaget Type 1 diabetes). I tillegg vil Imcyse, et lite belgisk selskap som er medlem av nettverket, teste deres nye «Immotope» teknologi i en liten studie. Det vil bli utført små intervensjonsstudier som bygger på biomarkører, for bedre å forstå utviklingen av T1D.  

Det andre nøkkelordet til INNODIA HARVEST er nyskaping. Nettverket vil bygge på INNODIAs Master Protokoll, som gjør det mulig å sammenlikne ulike tiltak. En annen nyhet er introduksjon av nye biomarkører (oppdaget av nettverket) i tillegg til nye kliniske- (kontinuerlig glukose måling, CGM) og eksperimentelle- (mikrobiom analyser)markører for å kunne forstå variasjoner innen Type 1 diabetes bedre og dermed komme fram til nye behandlingsstrategier. I tillegg vil basalforskningen til forskergruppen i INNODIA tilflyte INNODIA HARVEST for å identifisere fremtidige satsingsområder og utvikling av nye medisiner.  

Slik det er i INNODIA generelt, vil innspill fra personer som lever med Type 1 diabetes og deres familier stå i sentrum for INNODIA HARVEST. Slik kan nye funn implementeres og kliniske forsøk utformes med pasienten i fokus.

For frakoblet lesing

Last ned PDF-filen nedenfor

Bli kjent med INNODIA-forskerne og fokuset deres

Hvordan fungerer INNODIA?