Om INNODIA

INNODIA

Hvordan forskere, industri og pasienter samarbeider for å bekjempe type 1 diabetes.

INNODIA er et globalt partnerskap mellom 31 akademiske institusjoner, 6 industrielle partnere, en liten virksomhet og 2 pasient organisasjoner, som bringer sin kunnskap og erfaring sammen med et felles mål: "Å bekjempe type 1 diabetes".  

Prosjektet gjennomføres i regi av Innovative Medicines Initiative – Joint Undertaking (IMI-JU) med en målrettetledelsesstruktur som sikrer nær samhandling, kommunikasjon og overholdelse av konsortiets mål og delmål. Et viktig aspekt er at INNODIA veiledes tett av pasientene selv, via en pasientrådgivningskomite, som består av en gruppe pasienter med type 1 diabetes og deres foreldre. Komiteen gir kontinuerlig tilbakemelding på INNODIA-konseptet og utarbeidelse av protokoller, noe som er avgjørende for å formidle INNODIAs mål til allmennheten.  

INNODIA undersøker prøver og data fra nylig diagnostiserte pasienter med diabetes type 1 og førstegradsslektninger uten påvist diabetes fra hele Europa.

Rekrutteringsmålet for nylig diagnostiserte personer med T1D har nå blitt nådd!

INNODIA er veldig takknemlig for alle deltagere med T1D som har bidratt i forskningsprosjektet. I den neste fasen vil disse prøvene og dataene undersøkes nærmere.

Et annet viktig mål som INNODIA hadde satt helt fra starten av, var å gjennomføre kliniske intervensjonsstudier. Gjennom disse studiene ønsker vi å stanse fallet i betacellenes evne til å produsere insulin i pasienter med nylig diagnostisert T1D gjennom forskjellige behandlingsmetoder rettet mot immunsystemet eller betacellene. I 2020 startet INNODIA 4 kliniske utprøvinger og flere er under planlegging.
Gjennom INNODIA fortsetter legemiddelselskaper sitt samarbeid med ledende forskere for å vise effektiviteten til disse potensielle, nye terapeutiske preparatene.

For frakoblet lesing

Last ned PDF-filen nedenfor:

Om Innodia Harvest

Les mer Innodia Harvest:

Bli kjent med INNODIA-forskerne og fokuset deres

Hvordan fungerer INNODIA?