Om INNODIA

INNODIA

Hvordan forskere, industri og pasienter samarbeider for å bekjempe type 1 diabetes.

INNODIA er et globalt partnerskap mellom 31 akademiske institusjoner, 6 industrielle partnere, en liten virksomhet og 2 pasient organisasjoner, som bringer sin kunnskap og erfaring sammen med et felles mål: "Å bekjempe type 1 diabetes".  

Prosjektet gjennomføres i regi av Innovative Medicines Initiative – Joint Undertaking (IMI-JU) med en målrettetledelsesstruktur som sikrer nær samhandling, kommunikasjon og overholdelse av konsortiets mål og delmål. Et viktig aspekt er at INNODIA veiledes tett av pasientene selv, via en pasientrådgivningskomite, som består av en gruppe pasienter med type 1 diabetes og deres foreldre. Komiteen gir kontinuerlig tilbakemelding på INNODIA-konseptet og utarbeidelse av protokoller, noe som er avgjørende for å formidle INNODIAs mål til allmennheten.  

INNODIA undersøker prøver og data fra nylig diagnostiserte pasienter med diabetes type 1 og førstegradsslektninger uten påvist diabetes fra hele Europa.

Rekrutteringsmålet for nylig diagnostiserte personer med T1D har nå blitt nådd!

INNODIA er veldig takknemlig for alle deltagere med T1D som har bidratt i forskningsprosjektet. I den neste fasen vil disse prøvene og dataene undersøkes nærmere.

Vi fortsetter imidlertid å anbefale slektninger til personer med diabetes type 1 om å delta i studien. INNODIA har verktøyene som behøves for å måle tilstedeværelsen av autoantistoffer i blodet, og dermed evaluere risikoen med en høy grad av presisjon. Ved å oppdage T1D tidlig kan vi hindre at alvorlige komplikasjoner oppstår, og det vil være mulig å delta i kliniske studier for å stanse sykdomsprogresjonen. Videre oppfølging vil også gis til personer med forhøyet risiko.

INNODIA ekspanderer

Prosjektet er nå åpent for ALLE personer som kan vise til screeningresultater fra andre aktører enn INNODIA der det har blitt påvist økt antall autoantistoffer i kroppen og en forhøyet risiko for å utvikle diabetes type 1. Dette inkluderer også personer som ikke har et familiemedlem med påvist T1D.

Hvis du vil delta i dette initiativet, kan du starte med å velge et senter nært deg på kartet vårt.

Takket være forskningen som utføres av INNODIA vil vi bli bedre utrustet til å forstå samspillet mellom endringene i betacellene, immunprofiler, genetiske og miljømessige faktorer og hvilken rolle de spiller i sykdommens innledende fase.

Et annet viktig mål som INNODIA hadde satt helt fra starten av, var å gjennomføre kliniske intervensjonsstudier. Gjennom disse studiene ønsker vi å stanse fallet i betacellenes evne til å produsere insulin i pasienter med nylig diagnostisert T1D gjennom forskjellige behandlingsmetoder rettet mot immunsystemet eller betacellene. I 2020 startet INNODIA 4 kliniske utprøvinger og flere er under planlegging.
Gjennom INNODIA fortsetter legemiddelselskaper sitt samarbeid med ledende forskere for å vise effektiviteten til disse potensielle, nye terapeutiske preparatene.

For frakoblet lesing

Last ned PDF-filen nedenfor:

Om Innodia Harvest

Les mer Innodia Harvest:

Bli kjent med INNODIA-forskerne og fokuset deres

Hvordan fungerer INNODIA?