For pasienter

Til (nylig diagnostiserte) pasienter

INNODIA samler diabeteseksperter fra hele Europa og er i gang med en studie på type 1 diabetes for å oppdage nye faktorer som kan forutsi risiko for å utvikle sykdommen samt for å utvikle nye behandlingsmetoder for å bevare insulinproduksjonen. Å få en bedre oversikt over ulike «biomarkører», dvs. faktorer i blodet, urinen eller avføringen, som kan forutsiutviklingen av type 1 diabetes, er avgjørende for bedre og tidligere å kunne diagnostisere personer med risiko for å utvikle sykdommen. I tillegg vil dette kunne gi bedre oppfølging og etter hvert utvikle en kur for sykdommen.

Slike biomarkører kan identifiseres ved å analysere blod-, urin- og avføringsprøver. For tiden rekrutterer vi barn og voksne i alderen 1 - 45 på tvers av Europa, og som har blitt diagnostisert med type 1 diabetes innen de foregående 6 uker. Det er helt frivillig å delta i denne studien. Hvis du ønsker å delta, vil du bli bedt om å undertegne en samtykkeerklæring. Du kan imidlertid ombestemme deg og forlate studien når som helst, uten å oppgi en årsak. Hvis du velger å ikke delta eller hvis du ønsker å forlate studien, vil ikke din fremtidige behandling og oppfølging bli påvirket på noen måte.

Studien varer i opptil 24 måneder fra du får T1D-diagnosen. Det første besøket må finne sted innen 6 uker fra du fikk diabetes, og deretter 3, 6, 12 og 24 måneder etter diagnosen.

INNODIA har satt opp ett nettverk av kliniske sentre der du kan delta i studien hvis du nylig har blitt diagnostisert med type 1 diabetes. Sjekk kartet for å finne ut hvor ditt nærmeste INNODIA-senter er og ta kontakt for å finne ut mer.

Hvordan kan jeg delta?

Nylig diagnostiserte pasienter med type 1 diabetes og deres familiemedlemmer oppfordres til å delta i denne studien ved å ta kontakt med et av våre kliniske sentre i Europa. Hvis du ønsker å delta i dette initiativet, kan du sjekke kartet vårt for å velge ditt nærmeste senter og fylle ut registreringsskjemaet slik at vi kan kontakte deg.


Hvordan kan jeg delta i INNODIA?

Listen to DELTA!
Hvordan skal vi stanse diabetes type 1?
The late Prof. David Dunger - University of Cambridge
Pasientperspektivet til INNODIA
Olivier Arnaud - JDRF