For deg som har diabetes type 1

INNODIA samler diabeteseksperter fra hele Europa og er i gang med en studie på type 1 diabetes for å oppdage nye faktorer som kan forutsi risiko for å utvikle sykdommen samt for å utvikle nye behandlingsmetoder for å bevare insulinproduksjonen. Å få en bedre oversikt over ulike «biomarkører», dvs. faktorer i blodet, urinen eller avføringen, som kan forutsiutviklingen av type 1 diabetes, er avgjørende for bedre og tidligere å kunne diagnostisere personer med risiko for å utvikle sykdommen. I tillegg vil dette kunne gi bedre oppfølging og etter hvert utvikle en kur for sykdommen.

Slike biomarkører kan identifiseres ved å analysere blod-, urin- og avføringsprøver.

I prosjektets første fase, også kjent som observasjonsstudien, rekrutterte INNODIA barn og voksne over hele Europa i aldersgruppen 1 til 45 år som hadde blitt diagnostisert med diabetes type 1 i løpet av de siste seks ukene.

Rekrutteringsmålet har nå blitt nådd!

Vi ønsker å takke alle deltagerne med diabetes type 1 som allerede har gjennomført sitt siste besøk hos INNODIA og de som fremdeles deltar i dette prosjektet. Bidragene dere har gitt har vært helt avgjørende for forskningen vår på diabetes type 1.

Klinisk utprøving

Pasienter med nylig diagnostisert diabetes type 1 (opptil seks uker etter diagnose) kan nå delta i et forskningsprosjekt som har som mål å gi kunnskap om hvordan vi kan bidra til å stoppe videre sykdomsutvikling. Målet med disse studiene er å stanse tap av betacellenes evne til å produsere insulin hos pasienter med nylig diagnostisert T1D gjennom forskjellige behandlingsmetoder rettet mot immunsystemet eller betacellene.

Les mer

Research related publications

Hva menes med at alfaceller i bukspyttkjertelen sammen med betaceller bidrar til å uttrykke CXCL10 i diabetes type 1?

Gene expression signatures of target issues in type 1 diabetes.

En humanisert musestamme der diabetes opptrer spontant i immunforsvaret.

Targeting protein changes to cure autoimmune diseases: how far are we from clinical translation?

Hva betyr det at MDA5 er involvert i patogenesen til diabetes type 1?

Hvordan skal vi stanse diabetes type 1?
The late Prof. David Dunger - University of Cambridge
Pasientperspektivet til INNODIA
Olivier Arnaud - JDRF