klinische studies Impact

De IMPACT-studie onderzoekt een zeer specifieke en nieuwe immunotherapie, Imotopes™ genaamd, die het potentieel heeft om de progressie van type 1-diabetes te stoppen. De behandeling bevindt zich nog in de vroege ontwikkelingsfase, maar werd al in een eerste klinische studie toegediend om de veiligheid ervan te evalueren. In deze studie worden twee doses Imotope™ geëvalueerd bij nieuw gediagnosticeerde volwassen patiënten (18-44 jaar) om de werkzaamheid op het stoppen van het verlies van de bètacel te evalueren. Deelnemers zullen 6 initiële toedieningen van de behandeling krijgen en 1 bijkomende boost-toediening. De patiënten zullen gedurende 1 jaar worden gevolgd.

Voor meer informatie

Download het onderstaande pdf-bestand:

Other Innodia Trials:

How to Participate: