klinische studies Impact

In het IMPACT-onderzoek wordt een heel specifieke immuuntherapie met de naam Imotopes™ onderzocht. In dit onderzoek wordt gekeken hoe werkzaam het middel is om het verlies aan bètacellen een halt toe te roepen. Patiënten krijgen maximaal 6 injecties en worden een jaar lang gevolgd.

In een eerste fase is de studie bedoeld voor volwassenen (18-45). Zodra de juiste dosis is bepaald, kunnen ook jongeren vanaf 12 jaar deelnemen. 

Voor meer informatie

Download het onderstaande pdf-bestand:

Other Innodia Trials:

How to Participate: