klinische studies Impact

RECRUITMENT COMPLETED – AWAITING RESULTS

De IMPACT-studie onderzoekt een zeer specifieke en nieuwe immunotherapie, genaamd Imotopes™, die het potentieel heeft om de progressie van diabetes type 1 te stoppen. De behandeling werd al toegepast in een eerste klinische studie en toonde een goed veiligheidsprofiel. De nieuwe studie test nu twee doses Imotope™ bij nieuw gediagnosticeerde volwassenen (18-44 jaar) met type 1 diabetes om te evalueren of het bètacelverlies kan worden tegengegaan. Deelnemers krijgen 6 initiële toedieningen van de behandeling en 1 aanvullende boost. Patiënten worden gedurende maximaal 2 jaar gevolgd met een eerste evaluatie na 1 jaar. De rekrutering in het onderzoek is nu afgerond en de eerste resultaten worden in het voorjaar van 2024 verwacht.

Voor meer informatie

Download het onderstaande pdf-bestand:

Other Innodia Trials:

How to Participate: