OverDiabetes type 1

Diabetes type 1 (T1D)

Diabetes type 1 (T1D) is een ernstige chronische ziekte die ongeveer 17 miljoen personen wereldwijd treft. De ziekte kan op elke leeftijd optreden, maar begint gewoonlijk in de kindertijd of de adolescentie, en maakt de patiënt afhankelijk van externe insuline om te overleven. De werkelijke oorzaak van T1D is nog niet bekend. Bijgevolg zijn alle pogingen om de ziekte te voorkomen of progressie van de ziekte tegen te gaan tot nu toe tevergeefs.

De afgelopen jaren hebben wij echter al een lange weg afgelegd en inzicht gekregen in de processen die tot het ontstaan van de ziekte leiden: wij hebben begrepen dat een selectieve afbraak door het immuunsysteem van de insulineproducerende bètacellen in de eilandjes van Langerhans in de pancreas aan de basis ligt van T1D. Waarom de bètacellen worden aangevallen, door welke cellen dit gebeurt, waarom de ziekte op een bepaald moment ontstaat en wie de ziekte zal krijgen, zijn vragen waarop wij het antwoord nog niet kennen. Het is geweten dat er op het moment van de diagnose slechts een klein aantal insulineproducerende bètacellen in de pancreas over zijn en dat de meeste personen met T1D uiteindelijk zelf geen insuline meer produceren. Dit kan snel, d.w.z. in enkele maanden, gebeuren of meerdere jaren duren. Wij weten één ding: hoe langer je je eigen insuline kunt produceren, hoe beter dit is voor de regulering van je bloedglucose (BG)-spiegel en de complicaties op lange termijn.

Het doel van INNODIA is om meer inzicht te verwerven in de afbraak van de bètacellen om zo de ziekte beter te begrijpen en de auto-immuunvernietiging van de bètacellen, en dus ook de progressie van T1D, te voorkomen of te stoppen.