Innodiaklinische onderzoek

INNODIA is klaar voor de volgende fase - klinische onderzoek

Klinische interventie-onderzoeken waren voor INNODIA van meet af aan een belangrijk doel om een weg kunnen banen voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingen om diabetes type 1 te genezen en te voorkomen.

Met behulp van een intern opgezet masterprotocol verricht INNODIA nu klinische onderzoeken gebaseerd op de fysieke werking.

Mensen die pas de diagnose diabetes type 1 hebben gekregen, kunnen meedoen aan onderzoek dat bedoeld is om kennis te vergaren en verdere ziekteprogressie een halt toe te roepen. Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte. Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte. Door deze ziekte vallen de eigen immuuncellen de insulineproducerende bètacellen in de alvleesklier aan waardoor ze geleidelijk aan verloren gaan. Door dit verlies aan werkende bètacellen kunnen patiënten hun bloedglucose niet meer onder controle houden. De bloedglucose reguleren met behulp van insuline-injecties is lastig en leidt toch nog vaak tot talloze complicaties.

Met de komende klinische interventie-onderzoeken wil INNODIA bij mensen met een recente diabetes type 1-diagnose met verschillende behandelopties via het immuunsysteem of de bètacellen verder functieverlies van de bètacellen stoppen.

Bij mensen die pas de diagnose diabetes type 1 hebben gekregen, werken de insulineproducerende bètacellen nog wel. Nog niet al hun bètacellen zijn verwoest. Mensen met een recente diagnose produceren dus zelf nog wat insuline. Er lopen twee INNODIA-onderzoeken die bij mensen met een recente diabetes type 1-diagnose het immuunsysteem ervan moeten weerhouden de eigen bètacellen aan te vallen en te vernietigen. Als dit lukt, behouden deelnemers hun vermogen om insuline te produceren en kunnen ze hun bloedglucose beter reguleren. De behandeling in het derde onderzoek moet de insulineproducerende bètacellen stabiliseren/versterken.

Mensen bij wie onlangs diabetes type 1 is vastgesteld, kunnen binnen een tijdspanne van 6 weken deelnemen aan het onderzoek. Door in zo'n vroeg stadium van de diagnose te beginnen met behandelen kunnen zo veel mogelijk insulineproducerende bètacellen worden behouden.

We hopen uiteindelijk verdere ziekteprogressie te kunnen stoppen!

Het geneesmiddel AGT (antithymocytenglobuline) van onze partner Sanofi wordt gedurende 12 maanden getest bij kinderen en volwassen (van 5 tot 25 jaar, n=114). Voor deze studie wordt er twee dagen een infusie toegediend. Onlangs is gebleken dat dit middel de aanvallende en regulerende cellen in het immuunsysteem in balans kan houden. Zo kan de insulineafgifte worden behouden. Een van de doelstellingen van dit onderzoek is de minimale werkzame dosis ATG bepalen.

In het IMPACT-onderzoek wordt een heel specifieke en gloednieuwe immuuntherapie met de naam Imotopes™ onderzocht. Dit middel kan de progressie van diabetes type 1 een halt toe roepen. Deze behandeling verkeert nog in een vroeg ontwikkelingsstadium, maar bij een eerste klinisch onderzoek is het veilig gebleken. In dit onderzoek worden eerst twee doses beoordeeld bij volwassen patiënten (18-45 jaar) bij wie onlangs diabetes type 1 is vastgesteld. Zodra de juiste dosis is bepaald, worden ook jongeren tussen de 12 en 17 jaar ingeschreven. In dit onderzoek wordt gekeken hoe werkzaam het middel is om het verlies aan bètacellen een halt toe te roepen. Patiënten krijgen maximaal 6 injecties en worden een jaar lang gevolgd.

X

Het tweede INNODIA-onderzoek dat binnenkort van start gaat, is het onderzoek met Verapamil. Van deze bekende bloeddrukverlager is onlangs gebleken dat het bètacellen beschermt en versterkt, waardoor de bètacellen bij diabetes type 1 minder snel worden verwoest. Aan dit onderzoek doen 120 patiënten tussen de 18 en 45 jaar mee. Zij nemen 1 jaar lang tabletten in.

About the Trial

The VeR-A-T1D is a randomized, double blind, placebo controlled, parallel group, multi-center trial. The study will try to establish the effect of a drug used to control high blood pressure in stopping the decline of beta-cells. The drug Verapamil will be given orally in sustained release form once a day to participants aged between 18 and 45 who have been diagnosed over the last 6 weeks.

X

Contact:

Dr. Gerlies Treiber

gerlies.treiber@medunigraz.at

+43 316 385 12383


Silvia Leitgeb

silvia.leitgeb@medunigraz.at

+43 316 385 80363

X

Het derde onderzoek dat in de komende maanden gepland staat, is een onderzoek in samenwerking met Novartis. Het middel genaamd Iscalimab blijkt eveneens het verlies aan bètacellen te vertragen. Dit onderzoek vindt in eerste instantie plaats met mensen tussen de 15 en 25 jaar bij wie onlangs diabetes type 1 is vastgesteld. Als dit veilig blijkt te zijn, worden in een tweede fase ook jongere patiënten ingeschreven. Bij dit onderzoek krijgen mensen één infusie gevolgd door een jaar lang een wekelijkse injectie.

About the Trial

INNODIA is now collaborating with Novartis Pharmaceuticals on a study to evaluate the safety of the investigational drug CFZ533 (Iscalimab) in young adult and pediatric patients with recent onset type 1 diabetes. The study will also evaluate whether CFZ533 can protect the remaining pancreatic beta cells. The study is now ongoing in Belgium, and will be opening in other European countries soon.

X

Contact:

info@innodia.org
X

PAC

In dit project stelt INNODIA de behoeften en zorgen van mensen met diabetes type 1 duidelijk centraal. Daarom werkt INNODIA samen met een zeer actieve en betrokken patiëntenadviescommissie (PAC).

Vooral bij klinische onderzoeken speelt de PAC een heel belangrijke rol. Mensen met diabetes type 1 en hun familie moeten hun stem duidelijk kunnen laten horen! Met hun ervaringen en advies draagt de PAC bij aan de uiteindelijke opzet van deze onderzoeken: wat verlangen we van mensen, hoe leggen we dingen uit, welke begeleidende documentatie moeten we gebruiken, meten we datgene wat mensen ook echt belangrijk vinden (hypoglykemie, de ziektelast van diabetes, waar zijn ze blij mee, tegen welke problemen lopen ze aan, uitdagingen ...?)