Innodia klinische studies

Klinische interventie-onderzoeken waren voor INNODIA van meet af aan een belangrijk doel om een weg kunnen banen voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingen om diabetes type 1 te genezen en te voorkomen.

Met behulp van een intern opgezet masterprotocol verricht INNODIA nu klinische onderzoeken gebaseerd op de fysieke werking.

Mensen die pas de diagnose diabetes type 1 hebben gekregen, kunnen meedoen aan onderzoek dat bedoeld is om kennis te vergaren en verdere ziekteprogressie een halt toe te roepen. Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte. Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte. Door deze ziekte vallen de eigen immuuncellen de insulineproducerende bètacellen in de alvleesklier aan waardoor ze geleidelijk aan verloren gaan. Door dit verlies aan werkende bètacellen kunnen patiënten hun bloedglucose niet meer onder controle houden. De bloedglucose reguleren met behulp van insuline-injecties is lastig en leidt toch nog vaak tot talloze complicaties.

Met de komende klinische interventie-onderzoeken wil INNODIA bij mensen met een recente diabetes type 1-diagnose met verschillende behandelopties via het immuunsysteem of de bètacellen verder functieverlies van de bètacellen stoppen.

Bij mensen die pas de diagnose diabetes type 1 hebben gekregen, werken de insulineproducerende bètacellen nog wel. Nog niet al hun bètacellen zijn verwoest. Mensen met een recente diagnose produceren dus zelf nog wat insuline. Er lopen twee INNODIA-onderzoeken die bij mensen met een recente diabetes type 1-diagnose het immuunsysteem ervan moeten weerhouden de eigen bètacellen aan te vallen en te vernietigen. Als dit lukt, behouden deelnemers hun vermogen om insuline te produceren en kunnen ze hun bloedglucose beter reguleren. De behandeling in het derde onderzoek moet de insulineproducerende bètacellen stabiliseren/versterken.

Mensen bij wie onlangs diabetes type 1 is vastgesteld, kunnen binnen een tijdspanne van 6 weken deelnemen aan het onderzoek. Door in zo'n vroeg stadium van de diagnose te beginnen met behandelen kunnen zo veel mogelijk insulineproducerende bètacellen worden behouden.

We hopen uiteindelijk verdere ziekteprogressie te kunnen stoppen!

PAC

In dit project stelt INNODIA de behoeften en zorgen van mensen met diabetes type 1 duidelijk centraal. Daarom werkt INNODIA samen met een zeer actieve en betrokken patiëntenadviescommissie (PAC).

Vooral bij klinische onderzoeken speelt de PAC een heel belangrijke rol. Mensen met diabetes type 1 en hun familie moeten hun stem duidelijk kunnen laten horen! Met hun ervaringen en advies draagt de PAC bij aan de uiteindelijke opzet van deze onderzoeken: wat verlangen we van mensen, hoe leggen we dingen uit, welke begeleidende documentatie moeten we gebruiken, meten we datgene wat mensen ook echt belangrijk vinden (hypoglykemie, de ziektelast van diabetes, waar zijn ze blij mee, tegen welke problemen lopen ze aan, uitdagingen ...?)

Why participate in a trial?