Innodia klinische studies

Klinische interventie-onderzoeken waren voor INNODIA van meet af aan een belangrijk doel om een weg kunnen banen voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingen om diabetes type 1 te genezen en te voorkomen.

Onze andere klinische studies

Met behulp van een intern opgezet masterprotocol verricht INNODIA nu klinische onderzoeken gebaseerd op de fysieke werking.

Mensen die pas de diagnose diabetes type 1 hebben gekregen, kunnen meedoen aan onderzoek dat bedoeld is om kennis te vergaren en verdere ziekteprogressie een halt toe te roepen. Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte. Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte. Door deze ziekte vallen de eigen immuuncellen de insulineproducerende bètacellen in de alvleesklier aan waardoor ze geleidelijk aan verloren gaan. Door dit verlies aan werkende bètacellen kunnen patiënten hun bloedglucose niet meer onder controle houden. De bloedglucose reguleren met behulp van insuline-injecties is lastig en leidt toch nog vaak tot talloze complicaties.

Met de komende klinische interventie-onderzoeken wil INNODIA bij mensen met een recente diabetes type 1-diagnose met verschillende behandelopties via het immuunsysteem of de bètacellen verder functieverlies van de bètacellen stoppen.

Bij mensen die pas de diagnose diabetes type 1 hebben gekregen, werken de insulineproducerende bètacellen nog wel. Nog niet al hun bètacellen zijn verwoest. Mensen met een recente diagnose produceren dus zelf nog wat insuline. Er lopen twee INNODIA-onderzoeken die bij mensen met een recente diabetes type 1-diagnose het immuunsysteem ervan moeten weerhouden de eigen bètacellen aan te vallen en te vernietigen. Als dit lukt, behouden deelnemers hun vermogen om insuline te produceren en kunnen ze hun bloedglucose beter reguleren. De behandeling in het derde onderzoek moet de insulineproducerende bètacellen stabiliseren/versterken.

Mensen bij wie onlangs diabetes type 1 is vastgesteld, kunnen binnen een tijdspanne van 6 weken deelnemen aan het onderzoek. Door in zo'n vroeg stadium van de diagnose te beginnen met behandelen kunnen zo veel mogelijk insulineproducerende bètacellen worden behouden.

We hopen uiteindelijk verdere ziekteprogressie te kunnen stoppen!

In het IMPACT-onderzoek wordt een heel specifieke immuuntherapie met de naam Imotopes™ onderzocht. In dit onderzoek wordt gekeken hoe werkzaam het middel is om het verlies aan bètacellen een halt toe te roepen. Patiënten krijgen maximaal 6 injecties en worden een jaar lang gevolgd.

In een eerste fase is de studie bedoeld voor volwassenen (18-45). Zodra de juiste dosis is bepaald, kunnen ook jongeren vanaf 12 jaar deelnemen. 

X

Voor deze studie werkt INNODIA samen met Novartis om na te gaan of een geneesmiddel genaamd Iscalimab veilig is en het verlies van de Bètacellen kan vertragen bij jongvolwassenen (en later) kinderen met beginnende type 1 diabetes. De behandeling bestaat uit één infuus, gevolgd door wekelijkse injecties gedurende 1 jaar.

Deze studie is in een eerste fase bedoeld voor deelnemers tussen 15 en 21 jaar. In een tweede fase zullen ook jongere patiënten worden behandeld.

About the Trial

INNODIA is now collaborating with Novartis Pharmaceuticals on a study to evaluate the safety of the investigational drug CFZ533 (Iscalimab) in young adult and pediatric patients with recent onset type 1 diabetes. The study will also evaluate whether CFZ533 can protect the remaining pancreatic beta cells. The study is now ongoing in Belgium, and will be opening in other European countries soon.

X

Contact:

info@innodia.org
X

PAC

In dit project stelt INNODIA de behoeften en zorgen van mensen met diabetes type 1 duidelijk centraal. Daarom werkt INNODIA samen met een zeer actieve en betrokken patiëntenadviescommissie (PAC).

Vooral bij klinische onderzoeken speelt de PAC een heel belangrijke rol. Mensen met diabetes type 1 en hun familie moeten hun stem duidelijk kunnen laten horen! Met hun ervaringen en advies draagt de PAC bij aan de uiteindelijke opzet van deze onderzoeken: wat verlangen we van mensen, hoe leggen we dingen uit, welke begeleidende documentatie moeten we gebruiken, meten we datgene wat mensen ook echt belangrijk vinden (hypoglykemie, de ziektelast van diabetes, waar zijn ze blij mee, tegen welke problemen lopen ze aan, uitdagingen ...?)