klinische studies CFZ533

Voor deze studie werkt INNODIA samen met Novartis om na te gaan of een geneesmiddel genaamd Iscalimab veilig is en het verlies van de Bètacellen kan vertragen bij jongvolwassenen (en later) kinderen met beginnende type 1 diabetes. De behandeling bestaat uit één infuus, gevolgd door wekelijkse injecties gedurende 1 jaar.

Deze studie is in een eerste fase bedoeld voor deelnemers tussen 12 en 21 jaar. In een tweede fase zullen ook jongere patiënten worden behandeld.  The study is now closed to new enrollment.

Other Innodia Trials:

How to Participate: