Over INNODIA Harvest

INNODIA Harvest

Het Innovative Medicines Initiative van de Europese Commissie heeft een bijkomend luik van het werk rond biomerkers en preventie van type 1 diabetes, INNODIA, goedgekeurd. Dit bijkomend luik bouwt voort op de sterke basis van INNODIA en heet INNODIA HARVEST. Met INNODIA werd een uniek Europees klinisch en fundamenteel onderzoeksnetwerk voor de studie van type 1 diabetes (T1D) uitgebouwd. In dit onderzoeksnetwerk werd een bijkomend, nog ambitieuzer programma voorgesteld, gericht op het ‘oogsten’ van de bevindingen die reeds uit INNODIA voortgevloeid zijn.  

Consolidatie en innovatie zijn troefwoorden.  

Eerst wordt het klinisch INNODIA-netwerk geconsolideerd als referentiepunt voor het uitvoeren van onderzoeken om T1D te voorkomen of te genezen. De gestandaardiseerde klinische en bio-onderzoeksplatformen die werden gebouwd in INNODIA, worden in INNODIA HARVEST opgewaardeerd in een krachtig netwerk dat toelaat klinische proeven uit te voeren, gericht op het voorkomen en genezen van T1D. Deze proeven kunnen zowel academisch zijn als gesponsord door de farmaceutische industrie. Ook kleinere, mechanistische, biomerker-rijke interventietesten worden uitgevoerd, om beter het ontstaan van T1D te begrijpen. In het netwerk lopen verschillende grote onderzoeken, met name de MELD-ATG trial (waarbij er wordt gezocht naar de laagste, veiligste dosis van anti-thymocyte globuline - een Sanofi product - bij kinderen met nieuw-gediagnosticeerde T1D), de VER-A-T1D trial (onderzoeken of verapamil in volwassenen met nieuw-gediagnosticeerde T1D, progressie van de ziekte kan tegenhouden), de Iscalimab studie (studie die bij kinderen met nieuw-gediagnosticeerde T1D onderzoekt of Iscalimab - een Novartis product - de progressie van de ziekte kan tegenhouden op een veilige manier). Verder wordt een nieuwe ‘Immotoop’ technologie in een kleine mechanistische studie uitgetest door Imcyse, een kleine Belgische firma, lid van het netwerk.  

Het tweede kernwoord van INNODIA HARVEST is innovatie. Het netwerk exploiteert het INNODIA Master Protocol, waardoor verschillende interventies met mekaar kunnen vergeleken worden. Nog vernieuwender in INNODIA HARNEST is de introductie van nieuwe (door het netwerk ontdekte) biomerkers, evenals nieuwe klinische (continue glucosemonitoring) en experimentele (microbioomanalyse) merkers, teneinde de heterogeniteit van T1D beter te begrijpen en zo sneller tot genezingsstrategieën te komen. Het basisonderzoek van de groep INNODIA-onderzoekers vloeit verder in INNODIA HARVEST, om de volgende generatie doelgroep identificatie en medicijnontwikkeling te bevorderen.  

Tot slot: net als in INNODIA neemt de stem van mensen die leven met T1D en hun families, een centrale plaats in om de implementatie van nieuwe, patiëntgerichte resultaten te stimuleren, onze klinische proeven vorm te geven en een betekenisvolle verandering in het ziekteperspectief teweeg te brengen.

INNODIA Harvest klinische studies

Om offline te lezen

Download het onderstaande pdf-bestand

Over INNODIA

Meer over INNODIA: