Over INNODIA

INNODIA

Hoe academische onderzoekers, de industrie en patiënten samen tegen diabetes type 1 strijden.

INNODIA is een internationaal samenwerkingsverband tussen 31 academische instellingen, 6 industriële partners, een kleinschalige onderneming en 2 patiëntenorganisaties die hun kennis en ervaring samenbrengen met één gemeenschappelijk doel: "diabetes type 1 bestrijden".  

Het project wordt uitgevoerd in het kader van het “Innovative Medicines Initiative – Joint Undertaking” (IMI-JU), met een specifieke beheersstructuur die nauwe interactie, communicatie en naleving van de doelstellingen en resultaten van het consortium waarborgt. Belangrijk is dat INNODIA door de patiënten zelf wordt geleid. Dit gebeurt via het "Patient Advisory Committee", dat bestaat uit een groep patiënten met diabetes type 1 en hun ouders die voortdurend feedback op het INNODIA-concept en de ontwikkeling van protocollen geven en van fundamenteel belang zijn om de doelstellingen van INNODIA aan het publiek bekend te maken.  

INNODIA onderzoekt stalen en gegevens van patiënten bij wie onlangs een diagnose van diabetes type 1 is gesteld en van bloedverwanten in de eerste graad zonder diabetes in heel Europa.

We hebben het beoogde aantal deelnemers voor personen bij wie recent diabetes type 1 is vastgesteld inmiddels bereikt!

INNODIA wil alle mensen met diabetes type 1 die aan het project hebben deelgenomen van harte bedanken. In de volgende fase zullen de verzamelde stalen en gegevens grondig worden onderzocht.

Niettemin willen we familieleden van personen met diabetes type 1 blijven aanmoedigen om aan het onderzoek deel te nemen. Bij INNODIA kunnen we het risico nauwkeuriger inschatten door de auto-antilichamen in het bloed te testen. Als diabetes type 1 in een vroeg stadium wordt ontdekt, kunnen ernstige complicaties worden voorkomen en kan de patiënt deelnemen aan klinische studies om de progressie van de ziekte een halt toe te roepen. Bij een verhoogd risico wordt voor verdere opvolging gezorgd.

INNODIA breidt uit

Het project aanvaardt nu ook IEDEREEN bij wie auto-antilichamen zijn aangetroffen en die een verhoogd risico loopt om diabetes type 1 te krijgen wanneer dit via screeningsprogramma's buiten INNODIA is vastgesteld. Dit kunnen dus ook mensen zijn die geen familielid hebben met diabetes type 1.

Als u aan dit initiatief wilt deelnemen, kunt het dichtstbijzijnde centrum op onze kaart selecteren.

Dankzij het INNODIA-onderzoek zullen we een beter inzicht krijgen in de relatie tussen de veranderingen in de bètacelfunctie, immuunprofielen, genetische en omgevingsfactoren en hun rol bij het ontstaan van de ziekte.

Klinische interventiestudies waren voor INNODIA van meet af aan een belangrijk doel. Het doel van deze studies is de verdere achteruitgang van de bètacelfunctionaliteit bij mensen bij wie recent diabetes type 1 is vastgesteld een halt toe te roepen door op het immuunsysteem of de bètacellen in te werken met verschillende behandelingen. In 2020 is INNODIA gestart met 4 klinische studies en er staan er nog meer op de planning.
De farmaceutische bedrijven die deel uitmaken van INNODIA zullen opnieuw hun krachten bundelen om samen met vooraanstaande academische klinische onderzoekers de doeltreffendheid van deze potentiële nieuwe geneesmiddelen aan te tonen.

Om offline te lezen

Download het onderstaande pdf-bestand

Over Innodia Harvest

Meer over INNODIA Harvest:

Maak kennis met INNODIA-onderzoekers en hun passie

Hoe werkt INNODIA?