Over Innodia

Innodia

Hoe academische onderzoekers, de industrie
en patiënten samen tegen diabetes type 1 strijden.


INNODIA is een internationaal samenwerkingsverband tussen 31 academische instellingen, 6 industriële partners, een kleinschalige onderneming en 2 patiëntenorganisaties die hun kennis en ervaring samenbrengen met één gemeenschappelijk doel: "diabetes type 1 bestrijden".  

Het project wordt uitgevoerd in het kader van het “Innovative Medicines Initiative – Joint Undertaking” (IMI-JU), met een specifieke beheersstructuur die nauwe interactie, communicatie en naleving van de doelstellingen en resultaten van het consortium waarborgt. Belangrijk is dat INNODIA door de patiënten zelf wordt geleid. Dit gebeurt via het "Patient Advisory Committee", dat bestaat uit een groep patiënten met diabetes type 1 en hun ouders die voortdurend feedback op het INNODIA-concept en de ontwikkeling van protocollen geven en van fundamenteel belang zijn om de doelstellingen van INNODIA aan het publiek bekend te maken.  

INNODIA neemt in heel Europa bloedstalen en verzamelt gegevens van patiënten met recent gediagnosticeerde diabetes type 1 en hun bloedverwanten in de eerste graad. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij de ontwikkeling van de ziekte bij deze personen onderzoeken, nieuwe manieren ontwikkelen om te voorspellen welk risico hun bloedverwanten lopen om diabetes type 1 te krijgen en, ten slotte, een behandeling vinden voor personen bij wie de diagnose reeds is gesteld.  

Er worden nieuwe onderzoeksmiddelen toegepast, waarbij gebruik wordt gemaakt van geavanceerde technologieën die reeds beschikbaar zijn of nog in ontwikkeling zijn bij de verschillende academische partners en de farmaceutische industrie. Zo hopen wij nieuwe biomarkers voor de ziekte te identificeren waarmee het individuele risico van bloedverwanten om de ziekte te krijgen, kan worden voorspeld. Daarnaast kunnen deze biomarkers (d.w.z. factoren die in het bloed van elk individu kunnen worden gemeten) tot de ontwikkeling van betere en meer gepersonaliseerde therapieën leiden.  

Dankzij het INNODIA-onderzoek zullen wij het verband tussen veranderingen in de β-celfunctie, immuunprofielen, genetische en omgevingsfactoren en de rol ervan bij het ontstaan van de ziekte beter kunnen begrijpen.  

Een tweede belangrijke doelstelling van INNODIA zijn de klinische interventiestudies VER-A-T1D, MELD-ATG, CFZ533 en IMPACT, die in 2020 van start gegaan zijn. Ook hier bundelen farmaceutische bedrijven die deel uitmaken van INNODIA en toonaangevende academische klinische onderzoekers hun krachten om de doeltreffendheid van de potentiële nieuwe therapeutische middelen te bewijzen.  

Patiënten met recent gediagnosticeerde diabetes type 1 en hun bloedverwanten worden aangemoedigd om aan deze klinische studies deel te nemen. Wilt u een verschil maken voor de toekomst van Type 1 Diabetes en aan dit initiatief deelnemen? Zoek dan het dichtstbijzijnde INNODIA-centrum op de kaart en neem contact op voor meer informatie wenst.

Om offline te lezen

Download het onderstaande pdf-bestand

Innodia Harvest

Het Innovative Medicines Initiative van de Europese Commissie heeft een bijkomend luik van het werk rond biomerkers en preventie van type 1 diabetes, INNODIA, goedgekeurd. Dit bijkomend luik bouwt voort op de sterke basis van INNODIA en heet INNODIA HARVEST. Met INNODIA werd een uniek Europees klinisch en fundamenteel onderzoeksnetwerk voor de studie van type 1 diabetes (T1D) uitgebouwd. In dit onderzoeksnetwerk werd een bijkomend, nog ambitieuzer programma voorgesteld, gericht op het ‘oogsten’ van de bevindingen die reeds uit INNODIA voortgevloeid zijn.  

Consolidatie en innovatie zijn troefwoorden.  

Eerst wordt het klinisch INNODIA-netwerk geconsolideerd als referentiepunt voor het uitvoeren van onderzoeken om T1D te voorkomen of te genezen. De gestandaardiseerde klinische en bio-onderzoeksplatformen die werden gebouwd in INNODIA, worden in INNODIA HARVEST opgewaardeerd in een krachtig netwerk dat toelaat klinische proeven uit te voeren, gericht op het voorkomen en genezen van T1D. Deze proeven kunnen zowel academisch zijn als gesponsord door de farmaceutische industrie. Ook kleinere, mechanistische, biomerker-rijke interventietesten worden uitgevoerd, om beter het ontstaan van T1D te begrijpen. In het netwerk lopen verschillende grote onderzoeken, met name de MELD-ATG trial (waarbij er wordt gezocht naar de laagste, veiligste dosis van anti-thymocyte globuline - een Sanofi product - bij kinderen met nieuw-gediagnosticeerde T1D), de VER-A-T1D trial (onderzoeken of verapamil in volwassenen met nieuw-gediagnosticeerde T1D, progressie van de ziekte kan tegenhouden), de Iscalimab studie (studie die bij kinderen met nieuw-gediagnosticeerde T1D onderzoekt of Iscalimab - een Novartis product - de progressie van de ziekte kan tegenhouden op een veilige manier). Verder wordt een nieuwe ‘Immotoop’ technologie in een kleine mechanistische studie uitgetest door Imcyse, een kleine Belgische firma, lid van het netwerk.  

Het tweede kernwoord van INNODIA HARVEST is innovatie. Het netwerk exploiteert het INNODIA Master Protocol, waardoor verschillende interventies met mekaar kunnen vergeleken worden. Nog vernieuwender in INNODIA HARNEST is de introductie van nieuwe (door het netwerk ontdekte) biomerkers, evenals nieuwe klinische (continue glucosemonitoring) en experimentele (microbioomanalyse) merkers, teneinde de heterogeniteit van T1D beter te begrijpen en zo sneller tot genezingsstrategieën te komen. Het basisonderzoek van de groep INNODIA-onderzoekers vloeit verder in INNODIA HARVEST, om de volgende generatie doelgroep identificatie en medicijnontwikkeling te bevorderen.  

Tot slot: net als in INNODIA neemt de stem van mensen die leven met T1D en hun families, een centrale plaats in om de implementatie van nieuwe, patiëntgerichte resultaten te stimuleren, onze klinische proeven vorm te geven en een betekenisvolle verandering in het ziekteperspectief teweeg te brengen.

Om offline te lezen

Download het onderstaande pdf-bestand

Maak kennis met INNODIA-onderzoekers en hun passie

Hoe werkt INNODIA?