Over Innodia

Innodia

Hoe academische onderzoekers, de industrie en patiënten samen tegen diabetes type 1 strijden.

INNODIA is een internationaal samenwerkingsverband tussen 31 academische instellingen, 6 industriële partners, een kleinschalige onderneming en 2 patiëntenorganisaties die hun kennis en ervaring samenbrengen met één gemeenschappelijk doel: "diabetes type 1 bestrijden".  

Het project wordt uitgevoerd in het kader van het “Innovative Medicines Initiative – Joint Undertaking” (IMI-JU), met een specifieke beheersstructuur die nauwe interactie, communicatie en naleving van de doelstellingen en resultaten van het consortium waarborgt. Belangrijk is dat INNODIA door de patiënten zelf wordt geleid. Dit gebeurt via het "Patient Advisory Committee", dat bestaat uit een groep patiënten met diabetes type 1 en hun ouders die voortdurend feedback op het INNODIA-concept en de ontwikkeling van protocollen geven en van fundamenteel belang zijn om de doelstellingen van INNODIA aan het publiek bekend te maken.  

INNODIA neemt in heel Europa bloedstalen en verzamelt gegevens van patiënten met recent gediagnosticeerde diabetes type 1 en hun bloedverwanten in de eerste graad. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij de ontwikkeling van de ziekte bij deze personen onderzoeken, nieuwe manieren ontwikkelen om te voorspellen welk risico hun bloedverwanten lopen om diabetes type 1 te krijgen en, ten slotte, een behandeling vinden voor personen bij wie de diagnose reeds is gesteld.  

Er worden nieuwe onderzoeksmiddelen toegepast, waarbij gebruik wordt gemaakt van geavanceerde technologieën die reeds beschikbaar zijn of nog in ontwikkeling zijn bij de verschillende academische partners en de farmaceutische industrie. Zo hopen wij nieuwe biomarkers voor de ziekte te identificeren waarmee het individuele risico van bloedverwanten om de ziekte te krijgen, kan worden voorspeld. Daarnaast kunnen deze biomarkers (d.w.z. factoren die in het bloed van elk individu kunnen worden gemeten) tot de ontwikkeling van betere en meer gepersonaliseerde therapieën leiden.  

Dankzij het INNODIA-onderzoek zullen wij het verband tussen veranderingen in de β-celfunctie, immuunprofielen, genetische en omgevingsfactoren en de rol ervan bij het ontstaan van de ziekte beter kunnen begrijpen.  

Een tweede belangrijke doelstelling van INNODIA zijn de klinische interventiestudies VER-A-T1D, MELD-ATG, CFZ533 en IMPACT, die in 2020 van start gegaan zijn. Ook hier bundelen farmaceutische bedrijven die deel uitmaken van INNODIA en toonaangevende academische klinische onderzoekers hun krachten om de doeltreffendheid van de potentiële nieuwe therapeutische middelen te bewijzen.  

Patiënten met recent gediagnosticeerde diabetes type 1 en hun bloedverwanten worden aangemoedigd om aan deze klinische studies deel te nemen. Wilt u een verschil maken voor de toekomst van Type 1 Diabetes en aan dit initiatief deelnemen? Zoek dan het dichtstbijzijnde INNODIA-centrum op de kaart en neem contact op voor meer informatie wenst.

Innodia klinische studies

Om offline te lezen

Download het onderstaande pdf-bestand

Over Innodia Harvest

Meer over Innodia Harvest:

Maak kennis met INNODIA-onderzoekers en hun passie

Hoe werkt INNODIA?