Voor personen met type 1 diabetes

INNODIA brengt diabetesdeskundigen uil heel Europa samen en voert een studie naar diabetes type 1 uit om nieuwe factoren op te sporen die het risico om de ziekte te krijgen voorspellen, en om nieuwe behandelingen en manieren te ontdekken die de insulineproductie in stand houden. Een vollediger beeld van verschillende “biomarkers” (d.w.z. factoren in uw bloed, urine of stoelgang die het ontstaan en de ontwikkeling van diabetes type 1 kunnen voorspellen) is van cruciaal belang om een betere en vroegere diagnose te kunnen stellen bij personen die risico lopen om de ziekte te krijgen, om de ziekte beter op te volgen en, ten slotte, om een behandeling voor de patiënten te vinden.

Dergelijke biomarkers kunnen worden geïdentificeerd door uw bloed, urine en stoelgang te analyseren.

In de eerste fase van het project selecteerde INNODIA in heel Europa kinderen en volwassenen tussen 1 en 45 jaar bij wie tijdens de voorafgaande 6 weken diabetes type 1 werd vastgesteld. Deze fase wordt de observationele studie genoemd.

We hebben ons streefdoel voor deelname inmiddels bereikt!

Daarom willen we iedereen met diabetes type 1 die zijn of haar laatste INNODIA-bezoek heeft gehad of die nog steeds aan het project deelneemt van harte bedanken! Uw bijdrage is cruciaal voor het onderzoek naar type 1 diabetes.

In de volgende fase zullen de verzamelde samples en gegevens grondig worden onderzocht.

Klinische studies

Personen bij wie onlangs de diabetes type 1 is vastgesteld (maximum 6 weken na de diagnose) kunnen deelnemen aan studies die bedoeld zijn om wetenschappelijke gegevens te verzamelen die kunnen helpen om de verdere ontwikkeling van de ziekte een halt toe te roepen. Het doel van deze studies is de verdere achteruitgang van de bètacelfunctionaliteit bij mensen bij wie recent diabetes type 1 is vastgesteld een halt toe te roepen door op het immuunsysteem of de bètacellen in te werken met verschillende behandelingen.

Meer lezen

Publicaties over onderzoek

Alfacellen in de pancreas dragen samen met bètacellen bij tot de expressie van CXCL10 bij diabetes type 1.

Gene expression signatures of target issues in type 1 diabetes.

Een gehumaniseerde muizenstam die spontaan immuungemedieerde diabetes ontwikkelt.

Targeting protein changes to cure autoimmune diseases: how far are we from clinical translation?

MDA5 speelt een rol in de pathogenese van diabetes type 1. Wat betekent dat?

Hoe willen we diabetes type 1 een halt toeroepen?
The late Prof. David Dunger - University of Cambridge
Patiëntenperspectief binnen INNODIA
Olivier Arnaud - JDRF