Voor patiënten

Voor patiënten (met recent gediagnosticeerde T1D)

INNODIA brengt diabetesdeskundigen uil heel Europa samen en voert een studie naar diabetes type 1 uit om nieuwe factoren op te sporen die het risico om de ziekte te krijgen voorspellen, en om nieuwe behandelingen en manieren te ontdekken die de insulineproductie in stand houden. Een vollediger beeld van verschillende “biomarkers” (d.w.z. factoren in uw bloed, urine of stoelgang die het ontstaan en de ontwikkeling van diabetes type 1 kunnen voorspellen) is van cruciaal belang om een betere en vroegere diagnose te kunnen stellen bij personen die risico lopen om de ziekte te krijgen, om de ziekte beter op te volgen en, ten slotte, om een behandeling voor de patiënten te vinden.

Dergelijke biomarkers kunnen worden geïdentificeerd door uw bloed, urine en stoelgang te analyseren. In deze studie nemen kinderen en volwassenen uit heel Europa deel tussen 1 en <45 jaar, bij wie tijdens de voorafgaande 6 weken diabetes type 1 werd vastgesteld. Deelname aan deze studie is volledig vrijwillig. Als u instemt met deelname vragen wij u om een toestemmingsformulier te ondertekenen. Het staat u echter vrij om van gedachten te veranderen en op elk ogenblik uit de studie te stappen zonder dat u hiervoor een reden hoeft te geven. Als u beslist dat u niet wilt deelnemen of als u uit de studie wilt stappen, zal dit geen enkele invloed hebben op uw toekomstige medische behandeling en zorg.

De studie duurt maximaal 24 maanden, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de diagnose van diabetes type 1 bij u is gesteld. Het eerste bezoek vindt plaats in de 6 weken volgend op het moment waarop u te horen krijgt dat u diabetes hebt. De overige bezoeken vinden plaats 3, 6, 12 en 24 maanden na de diagnose.

INNODIA heeft een netwerk van klinische centra waar u aan de studie kunt deelnemen als recent diabetes type 1 bij u is gediagnosticeerd. Zoek het dichtstbijzijnde INNODIA-centrum op de kaart en neem contact op met ons als u meer informatie wenst.

Hoe kan ik deelnemen?

Patiënten met recent gediagnosticeerde diabetes type 1 en hun bloedverwanten worden aangemoedigd om aan deze studie deel te nemen door contact op te nemen met een van onze klinische centra in Europa. Als u aan dit initiatief wilt deelnemen, kunt u het dichtstbijzijnde centrum op de kaart selecteren en het registratieformulier invullen. Wij zullen u dan contacteren.


Hoe kan ik aan INNODIA deelnemen?

Listen to DELTA!
Hoe willen we diabetes type 1 een halt toeroepen?
Prof. David Dunger - University of Cambridge
Patiëntenperspectief binnen INNODIA
Olivier Arnaud - JDRF