Voor personen met een verhoogd risico

Ontdek hoe mensen die een verhoogd risico lopen om diabetes type 1 te krijgen baat kunnen hebben bij het INNODIA-onderzoek

Het risico dat familieleden de ziekte ontwikkelen wordt momenteel vastgesteld door middel van de opsporing van auto-antistoffen tegen β-celeiwitten, die detecteerbaar zijn in uw bloed. Deze antistoffen zijn een soort eiwitten die door de cellen van het immuunsysteem worden geproduceerd en gezonde cellen in het lichaam kunnen aanvallen omdat ze deze als “vreemde” cellen herkennen.

Het risico om diabetes type 1 te krijgen neemt toe naarmate er meer auto-antilichamen worden aangetroffen. Het is belangrijk om te weten dat deze auto-antilichamen al jaren aanwezig kunnen zijn voordat iemand diabetes type 1 ontwikkelt. Vaak duiken ze al in de eerste levensjaren op, zelfs bij mensen die pas op volwassen leeftijd diabetes type 1 krijgen. Daarom is er meer fundamenteel onderzoek nodig om meer en betere biomarkers te vinden voor het voorspellen van diabetes type 1.

Bloedverwanten in de eerste graad van personen met diabetes type 1

INNODIA analyseert stalen van het bloed, de urine en de stoelgang van bloedverwanten in de eerste graad (broers, zussen, ouders of kinderen) van personen met type 1-diabetes. We weten immers dat bloedverwanten bepaalde genen met elkaar gemeen hebben en dus mogelijk meer risico lopen om de ziekte te krijgen.

Risicogroepen in de algemene bevolking

Het project aanvaardt nu ook IEDEREEN bij wie auto-antilichamen zijn aangetroffen en die een verhoogd risico heeft om diabetes type 1 te krijgen wanneer dit via screeningsprogramma's buiten INNODIA is vastgesteld. Dit kunnen dus ook mensen zijn die geen familielid met diabetes type 1 hebben.

De deelname aan de twee observationele studies gebeurt volledig op vrijwillige basis. Als u instemt met deelname vragen wij u om een toestemmingsformulier te ondertekenen. Het staat u echter vrij om van gedachten te veranderen en op elk ogenblik uit de studie te stappen zonder dat u hiervoor een reden hoeft te geven. Als u beslist dat u niet wilt deelnemen of als u uit de studie wilt stappen, zal dit geen enkele invloed hebben op uw toekomstige medische behandeling en zorg.

Wie mag deelnemen?

U komt in aanmerking om deel te nemen aan de observationele INNODIA-studie als u:

• Tussen 1 en 45 jaar oud bent en een ouder, broer, zus of kind met diabetes type 1 hebt

OF

• Tussen 1 en 45 jaar oud bent en al positief getest hebt op ten minste één auto-antilichaam dat gerelateerd is aan diabetes type 1 in een project buiten INNODIA

Hoe kan ik deelnemen?

Wij moedigen alle bloedverwanten in de eerste graad van personen met diabetes type 1 (ongeacht hoe lang geleden de diagnose werd gesteld) aan om deel te nemen aan de INNODIA-studie, maar ook alle personen in de algemene bevolking die reeds positief hebben getest op auto-antilichamen in een ander project.


Wat gebeurt er met de verzamelde stalen?

Publicaties over onderzoek

Alfacellen in de pancreas dragen samen met bètacellen bij tot de expressie van CXCL10 bij diabetes type 1.

Gene expression signatures of target issues in type 1 diabetes.

Een gehumaniseerde muizenstam die spontaan immuungemedieerde diabetes ontwikkelt.

Targeting protein changes to cure autoimmune diseases: how far are we from clinical translation?

MDA5 speelt een rol in de pathogenese van diabetes type 1. Wat betekent dat?