Tyypin 1 diabetesta sairastaville henkilöille

INNODIA tuo yhteen diabetesasiantuntijoita eri puolilta Eurooppaa. INNODIA:ssa tyypin 1 diabetesta koskevaa tutkimusta, jolla pyritään löytämään uusia sairastumisriskiä ennakoivia tekijöitä, uusia hoitoja ja keinoja insuliinintuotannon ylläpitämiseen. Biomarkkerit ovat veressä, virtsassa tai ulosteessa olevia tekijöitä, jotka voivat auttaa ennakoimaan tyypin 1 diabeteksen syntymistä ja kehittymistä. Kattavamman yleiskuvan saaminen biomarkkereista onkin ratkaisevan tärkeää sairastumisvaarassa olevien henkilöiden diagnosoinnin parantamisen ja diagnosoinnin aikaistamisen kannalta. Lisäksi se auttaa parantamaan potilaiden seurantaa ja mahdollisesti löytämään lopulta tyypin 1 diabetekseen parannuskeinon.

Biomarkkerit voidaan tunnistaa analysoimalla veri-, virtsa- ja ulostenäytteitä.

INNODIA-tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa siihen sai osallistua eri puolilta Eurooppaa 1–44-vuotiaita lapsia ja aikuisia, joilla oli todettu tyypin 1 diabetes viimeisten 6 viikon aikana. Tätä kutsutaa seulonta- ja seurantatutkimukseksi.

Rekrytointitavoite on nyt saavutettu tässä tutkimuksessa!

Kiitos kaikille tyypin 1 diabeetikoille, joilla on jo ollut viimeinen INNODIA-käynti, sekä heille, jotka vielä osallistuvat tähän tutkimukseen! Panostuksesi on ratkaiseva tyypin 1 diabetekseen liittyvässä tutkimuksessa.

Seuraavaksi kerätyt näytteet ja tiedot analysoidaan erittäin yksityiskohtaisesti.

Kliiniset hoitotutkimukset

Henkilöt, joilla on äskettäin todettu tyypin 1 diabetes (enintään 6 viikkoa toteamisen jälkeen) voivat nyt osallistua tutkimukseen, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa tautiprosessin pysäyttämisestä. Näiden tutkimusten tavoitteena on pysäyttää beetasolujen toimintakyvyn heikkeneminen henkilöillä, joilla on äskettäin todettu tyypin 1 diabetes, tukemalla immuunijärjestelmää tai beetasoluja erilaisilla hoitomuodoilla.

Lue lisää

Tutkimukseen liittyvät julkaisut

Haiman alfasolut edistävät yhdessä beetasolujen kanssa CXCL10:n ilmentymistä tyypin 1 diabeteksessa.

Gene expression signatures of target issues in type 1 diabetes.

Humanisoitu hiirikanta, joka kehittää spontaanisti immuunivälitteisen diabeteksen.

Targeting protein changes to cure autoimmune diseases: how far are we from clinical translation?

MDA5 on mukana tyypin 1 diabeteksen kehittymisessä; mitä tämä tarkoittaa?

Miten haluamme ehkäistä tyypin 1 diabetesta?
The late Prof. David Dunger - University of Cambridge
Potilaan näkökulma ja INNODIA
Olivier Arnaud - JDRF