Henkilöille joilla on kohonnut riski sairastua

Tutustu, miten kohonneen tyypin 1 diabeteksen sairastumisriskin omaavat henkilöt voivat hyötyä INNODIA-tutkimuksesta.

Tällä hetkellä perheenjäsenten sairastumisriskin arviointi perustuu beetasolujen vastaisten autovasta-aineiden tunnistamiseen verinäytteistä. Nämä vasta-aineet ovat immuunijärjestelmän solujen tuottamia proteiineja, jotka voivat hyökätä ”vieraiksi” soluiksi tunnistamiensa kehon terveiden solujen kimppuun.

Tyypin 1 diabeteksen kehittymisen riski kasvaa veressä havaittujen autovasta-aineiden määrän myötä. Näitä autovasta-aineita voi esiintyä useita vuosia ennen kuin sairaus puhkeaa. Ne ilmenevät usein ensimmäisten elinvuosien aikana jopa henkilöillä, joille tyypin 1 diabetes puhkeaa vasta aikuisena. Siksi tarvitaan enemmän perustutkimusta, jotta löydettäisiin enemmän ja parempia merkki-aineita tyypin 1 diabeteksen ennustamiseen.

Tyypin 1 diabeetikkojen ensimmäisen asteen sukulaiset

INNODIA analysoi tyypin 1 diabeetikkojen ensimmäisen asteen sukulaisten (sisarukset, vanhemmat, lapset) veri-, virtsa- ja ulostenäytteitä, koska heillä on yhteisiä geenejä diabetesta sairastavan perheenjäsenensä kanssa ja siksi heillä saattaa olla kohonnut riski sairastua tyypin 1 diabetekseen.

Muut henkilöt, joilla on lisääntynyt riski

Projektiin ovat nyt tervetulleita myös KAIKKI, joilla jossakin muussa yhteydessä on todettu positiivisia autovasta-aineita. Perheenjäsenillä ei tarvitse olla tyypin 1 diabetesta.

Molempiin seulonta- ja seurantatutkimuksiin osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Jos suostut osallistumaan, sinua pyydetään allekirjoittamaan suostumuslomake. Voit kuitenkin muuttaa mieltäsi ja keskeyttää tutkimukseen osallistumisen milloin tahansa syytä ilmoittamatta. Jos päätät olla osallistumatta tai haluat keskeyttää osallistumisen, se ei vaikuta tulevaan hoitoosi millään tavalla.

Kuka voi osallistua?

Voit osallistua INNODIA-seulonta- ja seurantatutkimukseen, jos:

Olet 1–44-vuotias ja sinulla on vanhempi, sisarus tai lapsi, jolla on tyypin 1 diabetes

TAI

Olet 1–44-vuotias ja sinut on jo testattu positiiviseksi vähintään yhdelle tyypin 1 diabetekseen liittyvälle autovasta-aineelle jossakin muussa yhteydessä

Miten voin osallistua?

Pyydämme tyypin 1 diabeetikkojen ensimmäisen asteen sukulaisia sekä henkilöitä, joilla on jo jossakin muussa yhteydessä todettu autovasta-ainepositiivisuus, osallistumaan INNODIA-tutkimukseen.


mitä näytteilleni tehdään

Tutkimukseen liittyvät julkaisut

Haiman alfasolut edistävät yhdessä beetasolujen kanssa CXCL10:n ilmentymistä tyypin 1 diabeteksessa.

Gene expression signatures of target issues in type 1 diabetes.

Humanisoitu hiirikanta, joka kehittää spontaanisti immuunivälitteisen diabeteksen.

Targeting protein changes to cure autoimmune diseases: how far are we from clinical translation?

MDA5 on mukana tyypin 1 diabeteksen kehittymisessä; mitä tämä tarkoittaa?