Henkilöille joilla on kohonnut riski sairastua

Tutustu, miten kohonneen tyypin 1 diabeteksen sairastumisriskin omaavat henkilöt voivat hyötyä INNODIA-tutkimuksesta.

Tällä hetkellä perheenjäsenten sairastumisriskin arviointi perustuu beetasolujen vastaisten autovasta-aineiden tunnistamiseen verinäytteistä. Nämä vasta-aineet ovat immuunijärjestelmän solujen tuottamia proteiineja, jotka voivat hyökätä ”vieraiksi” soluiksi tunnistamiensa kehon terveiden solujen kimppuun.

Tyypin 1 diabeteksen kehittymisen riski kasvaa veressä havaittujen autovasta-aineiden määrän myötä. Näitä autovasta-aineita voi esiintyä useita vuosia ennen kuin sairaus puhkeaa. Ne ilmenevät usein ensimmäisten elinvuosien aikana jopa henkilöillä, joille tyypin 1 diabetes puhkeaa vasta aikuisena. Siksi tarvitaan enemmän perustutkimusta, jotta löydettäisiin enemmän ja parempia merkki-aineita tyypin 1 diabeteksen ennustamiseen.

Tyypin 1 diabeetikkojen ensimmäisen asteen sukulaiset

INNODIA analysoi tyypin 1 diabeetikkojen ensimmäisen asteen sukulaisten (sisarukset, vanhemmat, lapset) veri-, virtsa- ja ulostenäytteitä, koska heillä on yhteisiä geenejä diabetesta sairastavan perheenjäsenensä kanssa ja siksi heillä saattaa olla kohonnut riski sairastua tyypin 1 diabetekseen.

Muut henkilöt, joilla on lisääntynyt riski

Projektiin ovat nyt tervetulleita myös KAIKKI, joilla jossakin muussa yhteydessä on todettu positiivisia autovasta-aineita. Perheenjäsenillä ei tarvitse olla tyypin 1 diabetesta.

Tutkimukseen liittyvät julkaisut

Haiman alfasolut edistävät yhdessä beetasolujen kanssa CXCL10:n ilmentymistä tyypin 1 diabeteksessa.

Gene expression signatures of target issues in type 1 diabetes.

Humanisoitu hiirikanta, joka kehittää spontaanisti immuunivälitteisen diabeteksen.

Targeting protein changes to cure autoimmune diseases: how far are we from clinical translation?

MDA5 on mukana tyypin 1 diabeteksen kehittymisessä; mitä tämä tarkoittaa?