Innodia forskning

Oversigt over INNODIA

Trods store fremskridt inden for den prækliniske forskning i type 1-diabetes har det endnu ikke været muligt at omsætte de vigtige resultater fra in vitro-modeller og dyreforsøg til nye og effektive kliniske indgreb i form af tidligere diagnose og effektive behandlinger for at forebygge udvikling og progression af type 1-diabetes.

INNODIA er et internationalt konsortium bestående af:

31 Academic

Institutions and clinics

6 EFPIA

Partners

2 Patient

Organization

1 SME

Small and medium sized
enterprise

Annual scientific Reports

Download PDF-filen nedenfor:Hvad beskæftiger Innodia sig med?

Prof. Chantal Mathieu, KU Leuven, INNODIA

INNODIA fra branchens perspektiv

Dr. Matthias Loehn, Sanofi

Publikationer

Seneste publikationer som angivet i aktuelt publikationsafsnit

For nærmere oplysninger

Download PDF-filen nedenfor:

Målsætninger

INNODIAs generelle formål

INNODIAs generelle formål er derfor afgørende at fremme den måde, vi forudsiger, vurderer og forebygger debut og progression af type 1-diabetes, på ved at udarbejde nye værktøjer, såsom biomarkører, sygdomsmodeller og kliniske forsøgsparadigmer. Med disse værktøjer vil vi på celle- og molekyleniveau være i stand til at skelne mellem og forstå denne heterogene sygdoms markante ontogenese og progression og dermed påvirke den fremtidige behandling af type 1-diabetespatienter og personer i risikogruppen. I forbindelse med dette mål vil INNODIA etablere et omfattende og tværfagligt netværk af kliniske forskere og grundforskere, som er førende eksperter inden for forskning i type 1-diabetes i Europa med supplerende ekspertise fra immunologi, betacellebiologi og biomarkørforskning. Konsortiet vil samarbejde koordineret med alle førende interessenter i processen, i særdeleshed sundhedsmyndigheder samt patienter med type 1-diabetes og deres familier.

Formålene

 1. At udvikle en europæisk infrastruktur for rekruttering, detaljeret klinisk fænotypebestemmelse og udtagning af biologiske prøver fra en stor kohorte af nydiagnosticerede personer med type 1-diabetes og familiemedlemmer i risikogruppen.
 2. At etablere et tæt samarbejde netværk af grundforskere og kliniske forskere, som koordineret og fokuseret arbejder på at se på vigtige huller i vores viden om betacelle-autoimmunitet for at få en bedre forståelse af type 1-diabetes' patogenese og en helbredelse af sygdommen.
 3. At fremme udviklingen og anvendelsen af nye metoder ved at udnytte vores stærke sider inden for bioressource- og "omics"-teknologier
 4. At etablere en unik integreret database, der samler historiske data med data fra kliniske og eksperimentelle kilder.
 5. At udtænke klinisk forsøgsdesign, der udnytter nye validerede biomarkører og således giver mulighed for bedre stratificering af forsøgspersoner og fungerer som surrogat-endepunkter, der giver kortere og mere fokuserede interventionsforsøg af enkelt- eller kombinationsbehandlinger.

Videnskabelige "work packages"

Videnskabelige "work packages"

INNODIA er organiseret i 6 Work Packages (WP), der fokuserer på særskilte emner med en målrettet ledelsesstruktur, der sikrer tæt interaktion, kommunikation og overholdelse af konsortiets formål og delmål.

Advisory Boards (Strategic and ethics)
Associates (nPOD,EURADIA, Enpr-EMA)
WP1 Patient cohort studies: High risk and newly diagnosed T1 D- euPOD
WP2 Biomarker Analysis and Validation Core
WP6 Management, Exploitation and Dissemination
WP3 Novel Models and Mechanistic Studies on T1D Pathogenesis
WP4 Systems Biology / In Silico Modelling
WP5 Innovative Clinical
Trials in EU
Patient Advisory Committee (patients and families from different countries, IDF-Europe)

WP1

WP1 udarbejder en klinisk infrastruktur, så man kan se nærmere på forholdet mellem ændringer i β-cellefunktion, immunprofiler, genetiske og miljømæssige faktorer hos patienter med nydebuteret type 1-diabetes og forsøgspersoner i risikogruppen. WP'en leverer standardiserede samlinger af klinisk og videnskabeligt relevante biologiske prøver fra meget store populationer af patienter med nydebuteret type 1-diabetes og forsøgspersoner i risikogruppen.

WP2

WP2 fokuserer på at udføre multidimensionelle analyser af type 1-diabetes-fænotyper og knytte disse enkeltvis eller via integration til kliniske resultater og progression (WP4), for at fremme opdagelse af biomarkører (samarbejde med WP3), udvikle surrogatmarkører og patientstratificering samt opnå en bedre forståelse af sygdommens heterogenitet.

WP3

WP3 vil fokusere på opdagelsen af nye og bedre måder til modellering og overvågning af sygdomsprocessen og til vurdering af virkningen af nye behandlinger under velkontrollerede forsøgsbetingelser. WP3 vil fokusere på opdagelsen af nye og bedre måder til modellering og overvågning af sygdomsprocessen og til vurdering af virkningen af nye behandlinger under velkontrollerede forsøgsbetingelser. Nye tilgange, der foreslås i WP3, bør muliggøre en bedre forståelse af type 1-diabetes' naturlige historie, hurtig omsætning af nye behandlinger fra arbejdsbænk til seng samt mekanistiske forklaringer på, hvorfor nye sygdomsændrende behandlinger af type 1-diaetes lykkes eller mislykkes.

WP4

WP4 støtter INNODIAs overordnede mål vedrørende databehandling og udvikling af integrative algoritmiske tilgange til forudsigelse og påvisning. WP4-algoritmer forudsiger og vurderer progressionen af type 1-diabetes ved at kombinere og integrere data fra andre WP'er via deres tværfaglige tilgange til molekylær genetik og funktionel genomik, cellulær og molekylær biologi, proteomik, immunologi, metabolomik og β-cellebiologi med forsøgspersonernes kliniske fænotypebestemmelse. WP4 vil skabe den databehandlingsinfrastruktur, der støtter analyse af individuelle datatyper samt integrative analyser på tværs af aflæsninger og er kompatibel med de datafangstmodeller, der anvendes i andre WP'er.

WP5

WP5 har til formål at etablere en trinvis ændring i måden, hvorpå nye behandlinger vurderes på til nydiagnosticerede patienter med type 1-diabetes og patienter med risiko for type 1-diabetes. Den vil etablere et EU-netværk for kliniske forsøg, udvikle nye forsøgsdesignmodeller og vurdere nytten af surrogatbiomarkører for at fremskynde de kliniske forsøgs ydeevne ved type 1-diabetes for at nå frem til forebyggelse eller helbredelse af sygdommen. Disse strategier vil blive udviklet gennem et tidligt og tæt samarbejde mellem INNODIAs partnere (forskere og industrien) og interessenter, i særdeleshed myndigheder og patienter.

WP6

WP6 leverer projektledelse med henblik på effektiv ledelse af INNODIA-konsortiet og tilvejebringelse af forvaltningsledelse af projektet. Det støtter udbredelsen og udnyttelsen af INNODIA-resultater og har ansvaret for samarbejdet med interne og eksterne interessenter og for at implementere alle ledelsesprocedurer, der kræves til en vellykket implementering og udførelse af INNODIA-arbejdsplanen.

Consortium

40 partner

map
 • 31 ACADEMIC

  institutions and clinics
 • 6 EFPIA

  PARTNERS
 • 2 PATIENT

  organizatioN
 • 1 SME

  SMALL and MEDIUM SIZED
  ENTERPRISE
corner
x
For more information select one of the following partners

Academic partners

 • KU Leuven
 • ULB
 • MUG
 • UCPH
 • HH RH
 • INSERM
 • UH
 • UOULU
 • UTU
 • HKA
 • HMGU
 • TUD
 • UULM
 • ULUND
 • RUMC
 • LUMC
 • UD'A
 • UNISI
 • UPI
 • UniSR
 • OPBG
 • CHL
 • OUS
 • SUM
 • UL
 • UNIL
 • UCAM
 • KCL
 • UOXF
 • CU
 • UNEXE

EFPIA

 • Sanofi
 • Novo Nordisk
 • Eli Lilly
 • GSK
 • Imcyse
 • Novartis

SME

 • Univercell-Biosolutions

Foundations

 • JDRF
 • HCT