For patienter

For (nydiagnosticerede) patienter

INNODIA samler diabeteseksperter fra hele Europa og er i gang med et studie af type 1-diabetes for at finde nye faktorer, der kan bruges til at forudsige risikoen for at udvikle sygdommen samt nye behandlinger og måder til opretholdelse af insulinproduktionen. Det er vigtigt at få et mere fuldstændigt billede af forskellige "biomarkører", dvs. faktorer i blodet, urinen eller afføringen, der kan forudsige udviklingen af type 1-diabetes, for at kunne stille en bedre og tidligere diagnose hos personer med risiko for at udvikle sygdommen samt for en bedre opfølgning og med tiden at kunne helbrede patienterne.

Disse biomarkører kan identificeres ved at analysere blod-, urin- og afføringsprøver. Vi rekrutterer i øjeblikket børn og voksne i hele Europa i alderen 1 til 45 år, der er blevet diagnosticeret med type 1-diabetes inden for de seneste 6 uger. Det er frivilligt at deltage i forsøget. Hvis du vil deltage i forsøget, skal du underskrive en samtykkeerklæring. Du kan når som helst og uden at give en grund trække dig ud af forsøget. Hvis du vælger ikke at deltage, eller hvis du vil trække dig ud af forsøget, vil det ikke på nogen måde påvirke din fremtidige medicinske behandling og pleje.

Forsøget varer i op til 24 måneder fra det øjeblik, du får konstateret type 1-diabetes. Det første besøg skal ske inden for 6 uger fra det øjeblik, du får at vide, at du har diabetes, og derefter 3, 6, 12 og 24 måneder efter diagnosen.

INNODIA har oprettet et netværk af kliniske centre, hvor du kan deltage i forsøget, hvis du for nylig har fået konstateret type 1- diabetes. Du kan finde det nærmeste INNODIA-center på kortet og kontakte det for at få mere at vide.

Hvordan kan jeg deltage?

Nydiagnosticerede type 1-diabetespatienter og deres pårørende opfordres til at deltage i dette forsøg ved at kontakte et af vores kliniske centre i Europa. Hvis du gerne vil deltage i dette initiativ, kan du vælge et nærliggende center på kortet og udfylde tilmeldingsskemaet, så vi kan kontakte dig.


Hvordan kan jeg deltage i INNODIA?

Listen to DELTA!
Hvordan vil vi standse type 1-diabetes?
Prof. David Dunger - University of Cambridge
INNODIA fra en patients perspektiv
Olivier Arnaud - JDRF