INNODIAkliniske forsØg

Det har fra starten været et hovedmål for INNODIA at gennemføre kliniske interventionsundersøgelser og bane vejen for udviklingen af nye behandlinger til forebyggelse og helbredelse af type 1-diabetes.

Vores Øvrige forsØg:

INNODIA udfører nu mekanistiske kliniske studier ved hjælp af en masterprotokol etableret inden for INNODIA.

Patienter med nydiagnosticeret type 1-diabetes (T1D) kan deltage i forskning, der sigter mod at skabe viden om, hvordan den videre sygdomsudvikling kan bremses. Type 1-diabetes er en autoimmun sygdom, hvor immunceller i kroppen specifikt angriber de insulinproducerende beta-celler i bugspytkirtlen, hvilket medfører, at disse er i støt tilbagegang. Fald i funktionel beta-cellemasse fører til tab af blodsukkerkontrol. At genvinde blodsukkerkontrol via flere daglige insulininjektioner er udfordrende og ofte utilstrækkeligt, hvilket fører til udviklingen af adskillige komplikationer.

Med de kliniske interventionsforsøg, der skal udføres inden for INNODIA, er målet at stoppe det yderligere fald i beta-cellefunktionalitet hos patienter med nyligt diagnosticeret T1D ved hjælp af forskellige behandlingsmetoder, der adresserer immunsystemet eller beta-cellerne.

Lige efter at patienten er blevet diagnosticeret med T1D fungerer halvdelen af de insulinproducerende beta-celler i bugspytkirtlen stadig. Beta-cellerne er endnu ikke gået til grunde. Derfor producerer nyligt diagnosticerede patienter stadig noget af deres eget insulin. To kliniske forsøg foretaget af INNODIA har til formål at forhindre kroppens immunangreb i yderligere at ødelægge beta-cellerne hos patienter, der for nylig er blevet diagnosticeret med T1D. Hvis det lykkes, vil bevarelse af kroppens egen insulinproduktion forbedre deltagernes blodsukkerkontrol. I et tredje forsøg sigter behandlingen mod direkte at stabilisere/styrke kroppens insulinproducerende beta-celler.

Deltagerne er patienter, der er blevet diagnosticeret med T1D inden for de sidste 6 uger. Behandlingsstart tidligt efter diagnosen indebærer den største fordel med hensyn til at bevare insulinproducerende betaceller.

Drømmen er i sidste ende at være i stand til at standse yderligere sygdomsprogression!

IMPACT-forsøget vil undersøge en meget specifik og ny immunterapi kaldet Imotopes™, der har potentiale til at stoppe udviklingen af type 1-diabetes. Udviklingen er stadig i sin tidlige fase, men behandlingen er blevet påvist som sikker i et første klinisk forsøg. Forsøget vil først evaluere to doser hos nyligt diagnosticerede voksne patienter (18-45 år). Når den rigtige dosis er defineret, vil unge mellem 12 og 17 år også blive inkluderet for at evaluere effekten på at stoppe tabet af beta-celler. Deltagerne vil modtage op til 6 injektioner og vil blive fulgt i 1 år.

X

INNODIA samarbejder med Novartis om et studie, der har til formål at undersøge om lægemidlet Iscalimab er sikkert, og om det kan bremse tabet af betaceller hos børn og unge voksne med nyopdaget type 1-diabetes. I alt vil omkring 102 patienter blive undersøgt. I første omgang er det personer med nydiagnosticeret type 1-diabetes mellem 15 og 21 år, der kan deltage i undersøgelsen. Yngre patienter vil blive inkluderet i en senere fase. I dette forsøg får deltageren en infusion efterfulgt af ugentlige injektioner i 1 år.

About the Trial

INNODIA is now collaborating with Novartis Pharmaceuticals on a study to evaluate the safety of the investigational drug CFZ533 (Iscalimab) in young adult and pediatric patients with recent onset type 1 diabetes. The study will also evaluate whether CFZ533 can protect the remaining pancreatic beta cells. The study is now ongoing in Belgium, and will be opening in other European countries soon.

X

Contact:

info@innodia.org
X

PAC

Det er en klar prioritering for INNODIA at holde fokus på de behov og bekymringer, som patienter der lever med type 1 diabetes har. Derfor har INNODIA et meget aktivt og dedikeret patientrådgivningsudvalg, Patient Advisory Committee (PAC).

Især når det kommer til kliniske forsøg, bliver PACs rolle yderst vigtig. Patienter med T1D og deres pårørende har brug for en stærk stemme! Deres råd og erfaringer hjælper med planlægningen af, hvordan forsøgene skal udformes - Hvad skal vi bede folk om at gøre - Hvordan forklarer vi tingene for deltagerne - Hvilke sikkerhedsstandarder skal vi bruge - måler vi rent faktisk de ting, der betyder noget for mennesker (hypoglykæmi, tid og kræfter der bruges på diabetes, tilfredshed, udfordringer, vanskeligheder…?)