Om Innodia Harvest

Innodia Harvest

INNODIA har udviklet et unikt europæisk forskningsnetværk, der beskæftiger sig med forskning i type 1 diabetes, både i form af klinisk forskning og basalforskning. Nu har “Innovative Medicines Initiative” (IMI), der er stiftet af den europæiske union, godkendt, at INNODIA udvider med INNODIA HARVEST. Det er en ny del af INNODIA, der arbejder med biomarkører og forebyggelse af type 1 diabetes. Der er tale om et ambitiøst program, der bygger videre på de fund, som allerede er gjort i INNODIA.  

INNODIAs netværk af klinikker vil blive grundstenen i et tværeuropæisk samarbejde, der udfører studier med det formål at forebygge eller helbrede type 1 diabetes.  

Nøgleordene er styrke og innovation  

INNODIAs netværk af klinikker styrkes som en tværeuropæisk grundsten i gennemførslen af studier, der har til formål at forebygge eller helbrede type 1 Diabetes. Vi opgraderer vores kliniske forskning og basalforskningsplatforme til et stærkt netværk, der kan gennemføre disse studier, som både kan være sponsoreret af akademiske og industrielle partnere.  

Vi gennemfører små biomarkørrige interventioner for bedre at forstå hvordan type 1 diabetes udvikles. Der er desuden flere store studier på vej i netværket, her kan nævnes MELD-ATG-forsøget (der undersøger, hvad der er den lavest virksomme dosis af anti-thymocyt-globulin, et Sanofi-produkt, hos børn med type 1 Diabetes), VER-A-T1D-studiet (undersøger om verapamil hos nydiagnosticerede voksne kan stande sygdomsprogressionen), Iscalimab-studiet (undersøger om Iscalimab, et novartis produkt, kan standse sygdomsprogressionen hos nydiagnosticerede børn). Desuden vil Imcyse, et lille belgisk firma, der er med i netværket, teste deres nye ”Immotope”-teknologi i et mindre studie.

Det andet nøgleord I INNODIA HARVEST er innovation. Netværket vil arbejde ud fra ”INNODIA Master Protocol”, der tillader en sammenligning mellem forskellige interventioner. En anden intervention er introduktionen af nye biomarkører (som netværket har opdaget), nye kliniske (kontinuerlig glukoseovervågning) og eksperimentelle (mikrobiomanalyse) markører, som kan hjælpe med at forstå bredden af type 1 diabetes og optimere behandlingen. I tillæg til dette vil resultaterne fra basalforskningen i INNODIA til stadighed flyde ind i INNODIA HARVEST og fremme, at vi finder næste generation af intervention og medicinudvikling.

Ligesom i INNODIA er det mennesker der lever med type 1 diabetes og deres familier der er i centrum i INNODIA HARVEST og som er med til at drive implementeringen af nye patientcentrerede resultater, forme vores kliniske forsøg og skabe meningsfulde ændringer i fremtidens diabetes-behandling.

Innodia Harvest kliniske forsØg

For at læse offline

Download PDF-filen nedenfor:

Om Innodia

Det var så lidt Innodia: