Om Innodia

Innodia

Forskerne, branchen og patienterne
samarbejder for at bekæmpe type 1-diabetes.


INNODIA er et globalt partnerskab mellem 31 akademiske institutioner, 6 industrielle partnere, en lille virksomhed og 2 patientorganisationer, der bringer deres viden og erfaring sammen med et fælles mål: "At bekæmpe type 1-diabetes".  

Projektet kører i regi af Innovative Medicines Initiative – Joint Undertaking (IMI-JU) med en målrettet forvaltningsstruktur, der sikrer tæt samarbejde, kommunikation og overholdelse af konsortiets mål og delmål. Hvad der er nok så vigtigt, er, at INNODIA styres nøje af patienterne selv via et rådgivende patientudvalg, der består af en gruppe type 1-diabetespatienter og forældre, som løbende kommer med feedback om INNODIA-konceptet og udviklingen af protokoller og er vigtige for at udbrede målene for INNODIA til offentligheden.  

INNODIA indsamler i hele Europa blodprøver og data fra nyligt diagnosticerede patienter med type 1-diabetes og deres familiemedlemmer i lige linje. Disse data vil gøre det muligt for os at studere sygdommens udvikling hos disse personer og udvikle nye måder til at forudsige pårørendes risiko for at udvikle sygdommen og med tiden helbrede dem, som allerede har sygdommen.  

Nye forskningsværktøjer, der gør brug af avancerede teknologier, som allerede er tilgængelige eller under udvikling på de forskellige akademiske partnerinstitutter og farmaceutiske virksomheder, anvendes og sigter mod at kunne identificere nye sygdomsbiomarkører til at forudsige den individuelle risiko for at familiemedlemmer udvikler sygdommen. Disse biomarkører, der kan måles i hver persons blod, kan føre til udviklingen af bedre og mere individualiserede behandlinger.  

Takket være INNODIA-forskningen vil vi bedre kunne forstå forholdet mellem ændringer i β-cellefunktionen, immunprofiler, genetiske og miljømæssige faktorer og den rolle, de spiller i sygdommens debut.  

Et andet hovedmål for INNODIA er at udføre de kliniske interventionsstudier VER-A-T1D, MELD-ATG, CFZ533 og IMPACT, der er påbegyndt i 2020. Også her går de farmaceutiske virksomheder, der er en del af INNODIA, sammen med førende akademiske kliniske forskere for at bevise effektiviteten af disse potentielle nye terapeutiske midler.  

Patienter, der for nyligt er blevet diagnosticeret med type 1-diabetes og deres pårørende opfordres til at deltage i denne undersøgelse ved at kontakte et af vores kliniske centre over hele Europa. Hvis du gerne vil deltage i dette initiativ, bedes du konsultere vores kort for at vælge et center i nærheden af dig og udfylde registreringsformularen, så vi kan kontakte dig.

For at læse offline

Download PDF-filen nedenfor:

Innodia Harvest

INNODIA har udviklet et unikt europæisk forskningsnetværk, der beskæftiger sig med forskning i type 1 diabetes, både i form af klinisk forskning og basalforskning. Nu har “Innovative Medicines Initiative” (IMI), der er stiftet af den europæiske union, godkendt, at INNODIA udvider med INNODIA HARVEST. Det er en ny del af INNODIA, der arbejder med biomarkører og forebyggelse af type 1 diabetes. Der er tale om et ambitiøst program, der bygger videre på de fund, som allerede er gjort i INNODIA.  

INNODIAs netværk af klinikker vil blive grundstenen i et tværeuropæisk samarbejde, der udfører studier med det formål at forebygge eller helbrede type 1 diabetes.  

Nøgleordene er styrke og innovation  

INNODIAs netværk af klinikker styrkes som en tværeuropæisk grundsten i gennemførslen af studier, der har til formål at forebygge eller helbrede type 1 Diabetes. Vi opgraderer vores kliniske forskning og basalforskningsplatforme til et stærkt netværk, der kan gennemføre disse studier, som både kan være sponsoreret af akademiske og industrielle partnere.  

Vi gennemfører små biomarkørrige interventioner for bedre at forstå hvordan type 1 diabetes udvikles. Der er desuden flere store studier på vej i netværket, her kan nævnes MELD-ATG-forsøget (der undersøger, hvad der er den lavest virksomme dosis af anti-thymocyt-globulin, et Sanofi-produkt, hos børn med type 1 Diabetes), VER-A-T1D-studiet (undersøger om verapamil hos nydiagnosticerede voksne kan stande sygdomsprogressionen), Iscalimab-studiet (undersøger om Iscalimab, et novartis produkt, kan standse sygdomsprogressionen hos nydiagnosticerede børn). Desuden vil Imcyse, et lille belgisk firma, der er med i netværket, teste deres nye ”Immotope”-teknologi i et mindre studie.

Det andet nøgleord I INNODIA HARVEST er innovation. Netværket vil arbejde ud fra ”INNODIA Master Protocol”, der tillader en sammenligning mellem forskellige interventioner. En anden intervention er introduktionen af nye biomarkører (som netværket har opdaget), nye kliniske (kontinuerlig glukoseovervågning) og eksperimentelle (mikrobiomanalyse) markører, som kan hjælpe med at forstå bredden af type 1 diabetes og optimere behandlingen. I tillæg til dette vil resultaterne fra basalforskningen i INNODIA til stadighed flyde ind i INNODIA HARVEST og fremme, at vi finder næste generation af intervention og medicinudvikling.

Ligesom i INNODIA er det mennesker der lever med type 1 diabetes og deres familier der er i centrum i INNODIA HARVEST og som er med til at drive implementeringen af nye patientcentrerede resultater, forme vores kliniske forsøg og skabe meningsfulde ændringer i fremtidens diabetes-behandling.

For at læse offline

Download PDF-filen nedenfor:

Stift bekendtskab med INNODIA-forskere og det, de brænder for

Hvordan fungerer INNODIA?