Om INNODIA

INNODIA

Forskerne, branchen og patienterne samarbejder for at bekæmpe type 1-diabetes.

INNODIA er et globalt partnerskab mellem 31 akademiske institutioner, 6 industrielle partnere, en lille virksomhed og 2 patientorganisationer, der bringer deres viden og erfaring sammen med et fælles mål: "At bekæmpe type 1-diabetes".  

Projektet kører i regi af Innovative Medicines Initiative – Joint Undertaking (IMI-JU) med en målrettet forvaltningsstruktur, der sikrer tæt samarbejde, kommunikation og overholdelse af konsortiets mål og delmål. Hvad der er nok så vigtigt, er, at INNODIA styres nøje af patienterne selv via et rådgivende patientudvalg, der består af en gruppe type 1-diabetespatienter og forældre, som løbende kommer med feedback om INNODIA-konceptet og udviklingen af protokoller og er vigtige for at udbrede målene for INNODIA til offentligheden.  

INNODIA undersøger prøver og data fra nyligt diagnosticerede patienter med type 1-diabetes og upåvirkede førstegrads slægtninge over hele Europa.

Rekrutteringsmålet for nyligt diagnosticerede personer med T1D er nu nået!

INNODIA er meget taknemmelig for alle personer med T1D, som har bidraget til projektets fremskridt. I næste fase vil de indsamlede prøver og data blive nøje undersøgt.

Vi opfordrer stadig pårørende til personer med type 1-diabetes til at deltage i undersøgelsen. Med INNODIA kan risikoen vurderes mere præcist ved bestemmelse af autoantistoffer i blodet. Tidlig påvisning af T1D kan forhindre alvorlige komplikationer og muliggør deltagelse i kliniske undersøgelser for at standse sygdomsprogression. Der gives yderligere opfølgning, hvis du er i øget risiko.

INNODIA udvider

Projektet byder nu også ALLE autoantistofpositive mennesker med øget risiko for at udvikle type 1-diabetes velkommen, hvis det er opdaget gennem et andet screeningsprogram end INNODIAs. Selv personer uden et familiemedlem med T1D.

For at deltage i dette initiativ bedes du se vores kort, hvor du kan vælge det nærmeste Center.

Takket være INNODIA-forskningen vil vi bedre kunne forstå sammenhængen mellem ændringer i β-cellefunktion, immunprofiler, genetiske og miljømæssige faktorer og deres rolle i begyndelsen af sygdommen.

Et andet hovedmål for INNODIA var fra starten at gennemføre kliniske interventionsundersøgelser. Med disse forsøg ønsker vi at standse det yderligere fald i betacellefunktion hos mennesker med nyligt diagnosticeret T1D, idet vi adresserer immunsystemet eller betacellerne ved hjælp af forskellige behandlingsmodaliteter. I 2020 startede INNODIA 4 kliniske forsøg, og der er flere på vej. Også her samarbejder medicinalvirksomhederne, der er en del af INNODIA, med førende akademiske kliniske forskere om at bevise effektiviteten af disse potentielle nye terapeutiske midler.

For at læse offline

Download PDF-filen nedenfor:

Om Innodia Harvest

Det var så lidt Innodia Harvest:

Stift bekendtskab med INNODIA-forskere og det, de brænder for

Hvordan fungerer INNODIA?