For pårØrendepatientens familiemedlemmer

INNODIA-forskningens fordele for pårØrende
til patienter med type 1- diabetes

I øjeblikket er pårørendes risiko for at udvikle sygdommen baseret på opdagelse af autoantistoffer mod β-celleproteiner, der kan påvises i blodet. Disse antistoffer er en type protein, der dannes af celler i immunsystemet, og som kan angribe sunde celler i kroppen, fordi de ser dem som "fremmede" celler.

Risikoen for at udvikle type 1-diabetes øges i takt med det påviste antal autoantistoffer. Disse autoantistoffer kan imidlertid findes mange år, før en person udvikler type 1-diabetes. De ses ofte i de første leveår, også hos personer, som først får type 1- diabetes, når de er voksne. Der er derfor brug for nærmere forskning for at finde flere og bedre biomarkører til at forudsige og følge op på sygdommen. Biomarkørerne kan påvises ved at analysere blod-, urin- og afføringsprøver fra patienter med type 1-diabetes.

INNODIA rekrutterer i øjeblikket børn og voksne i hele Europa i alderen 1 til 45 år, der er blevet diagnosticeret med type 1-diabetes inden for de seneste 6 uger.
Vi vil desuden analysere blod-, urin- og afføringsprøver fra de nærmeste pårørende (søskende, forældre eller børn), da vi ved, at pårørende har gener til fælles med deres slægtninge med type 1-diabetes og derfor kan have en større risiko for at udvikle sygdommen.
Med INNODIA har vi som mål at indsamle og analysere blodprøver fra 300 personer mellem 1 og 45 år med et familiemedlem i lige linje, der har T1D (som også blev diagnosticeret med det, før de fyldte 45 år) og som også er blevet testet positiv for auto-antistoffer i blodet.

Din deltagelse i forsøget vil være en stor hjælp for os i forståelsen af type 1-diabetes. Det er helt frivilligt at deltage. Hvis du vil deltage i forsøget, skal du underskrive en samtykkeerklæring. Du kan når som helst og uden at give en grund trække dig ud af forsøget. Hvis du vælger ikke at deltage, eller hvis du vil trække dig ud af forsøget, vil det ikke på nogen måde påvirke din fremtidige medicinske behandling og pleje.

Forsøget består af en første screening, der undersøger, om dine nærmeste pårørende har autoantistoffer. Hvis din prøve for autoantistoffer er positiv, vil vi bede dig aflægge 7 besøg på hospitalet i løbet af en periode på 4 år.

INNODIA har oprettet et netværk af kliniske centre, hvor patienter med nydiagnosticeret type 1-diabetes og deres pårørende kan deltage i forsøget. Hvis du er et familiemedlem i lige linje til en patient med til en type 1 diabetes og er interesseret i at deltage i vores undersøgelse, skal du bare konsultere kortet for at finde ud af, hvor det nærmeste center ligger, og tage kontakt med det for at finde ud af mere om undersøgelsen, og hvordan du kan deltage.

Hvordan kan jeg deltage?

Nydiagnosticerede type 1-diabetespatienter og deres pårørende opfordres til at deltage i dette forsøg ved at kontakte et af vores kliniske centre i Europa. Hvis du gerne vil deltage i dette initiativ, kan du vælge et nærliggende center på kortet og udfylde tilmeldingsskemaet, så vi kan kontakte dig.


Hvad sker der med mine prØver?