For pårØrendepatientens familiemedlemmer

INNODIA-forskningens fordele for pårØrende
til patienter med type 1- diabetes

I øjeblikket er pårørendes risiko for at udvikle sygdommen baseret på opdagelse af autoantistoffer mod β-celleproteiner, der kan påvises i blodet. Disse antistoffer er en type protein, der dannes af celler i immunsystemet, og som kan angribe sunde celler i kroppen, fordi de ser dem som "fremmede" celler.

Risikoen for at udvikle type 1-diabetes øges i takt med det påviste antal autoantistoffer. Disse autoantistoffer kan imidlertid findes mange år, før en person udvikler type 1-diabetes. De ses ofte i de første leveår, også hos personer, som først får type 1- diabetes, når de er voksne. Der er derfor brug for nærmere forskning for at finde flere og bedre biomarkører til at forudsige og følge op på sygdommen. Biomarkørerne kan påvises ved at analysere blod-, urin- og afføringsprøver fra patienter med type 1-diabetes.

Det er planen i INNODIA at rekruttere 1.500 børn og voksne fra hele Europa i alderen 1-45 år, som inden for de seneste 6 måneder har fået konstateret type 1-diabetes.
Vi vil desuden analysere blod-, urin- og afføringsprøver fra de nærmeste pårørende (søskende, forældre eller børn), da vi ved, at pårørende har gener til fælles med deres slægtninge med type 1-diabetes og derfor kan have en større risiko for at udvikle sygdommen.
Det er planen at rekruttere 3.000 personer fra hele Europa i alderen 1- 45 år med en nærmeste pårørende, som har fået diabetes, før vedkommende fyldte 45.

Din deltagelse i forsøget vil være en stor hjælp for os i forståelsen af type 1-diabetes. Det er helt frivilligt at deltage. Hvis du vil deltage i forsøget, skal du underskrive en samtykkeerklæring. Du kan når som helst og uden at give en grund trække dig ud af forsøget. Hvis du vælger ikke at deltage, eller hvis du vil trække dig ud af forsøget, vil det ikke på nogen måde påvirke din fremtidige medicinske behandling og pleje.

Forsøget består af en første screening, der undersøger, om dine nærmeste pårørende har autoantistoffer. Hvis din prøve for autoantistoffer er positiv, vil vi bede dig aflægge 7 besøg på hospitalet i løbet af en periode på 4 år.

INNODIA har oprettet et netværk af kliniske centre, hvor patienter med nydiagnosticeret type 1-diabetes og deres pårørende kan deltage i forsøget. Hvis du er nærmeste pårørende til en patient med type 1-diabetes og er interesseret i at deltage i forsøget, kan du finde det nærmeste center på kortet og kontakte det for at få mere at vide om forsøget og om deltagelse i det.

Hvordan kan jeg deltage?

Nydiagnosticerede type 1-diabetespatienter og deres pårørende opfordres til at deltage i dette forsøg ved at kontakte et af vores kliniske centre i Europa. Hvis du gerne vil deltage i dette initiativ, kan du vælge et nærliggende center på kortet og udfylde tilmeldingsskemaet, så vi kan kontakte dig.


Hvad sker der med mine prØver?