kliinisiin tutkimuksiin Impact

Vaikutustestissä tutkitaan hyvin spesifistä ja uutta Imotopes™-immunoterapiaa, joka voi estää tyypin 1 diabeteksen etenemisen. Hoito on vielä varhaisessa kehitysvaiheessa, mutta se osoit-tautui turvalliseksi ensimmäisessä kliinisessä tutkimuksessa. Tutkimuksessa arvioidaan ensin kaksi annosta äskettäin diagnosoiduilla aikuisilla (18–45-vuotiailla). Kun oikea annos on määritelty, myös 12–17-vuotiaat otetaan mukaan lääkkeen tehokkuuden arviointiin beetasolujen menetyk-sen pysäyttäjänä. Osallistujat saavat enintään kuusi injektiota, ja heitä seurataan yhden vuoden ajan.

Lisätietoja

Lataa alla oleva PDF:

Other Innodia Trials:

How to Participate: