Tietoja INNODIAsta

Innodia

Kuinka akateemiset tutkijat, teollisuus
ja potilaat taistelevat yhdessä tyypin 1 diabetesta vastaan.


INNODIA on maailmanlaajuinen verkosto, johon kuuluu 27 akateemista instituutiota, 4 teollista kumppania, yksi pienyritys ja 2 potilasorganisaatiota. Se yhdistää näiden tahojen osaamisen ja kokemukset yhteisenä tavoitteenaan "taistelu tyypin 1 diabetesta vastaan".  

Hanke kuuluu Euroopan unionin ja Euroopan lääketeollisuusliittojen kattojärjestön (EFPIA) yhteisen liittouman Innovative Medicines Initiative – Joint Undertaking (IMI-JU) alaisuuteen. Sen hallintorakenne takaa läheisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen sekä mahdollistaa konsortion yhteisten tavoitteiden saavuttamisen. INNODIA:n toiminnassa on merkityksellistä, että sitä ohjaavat suoraan itse potilaat neuvoa-antavan potilastoimikunnan kautta. Toimikuntaan kuuluu sekä tyypin 1 diabetesta sairastavia että heidän läheisiään, mikä takaa jatkuvan palautteen INNODIA-konseptista ja tutkimussuunnitelmien kehittämisestä. Tyypin 1 diabeetikot ja heidän läheisensä ovat keskeisessä asemassa INNODIA:n tavoitteiden välittämisessä suurelle yleisölle.  

INNODIA kerää kaikkialla Euroopassa verinäytteitä ja tietoja tutkittavilta, joilla on äskettäin diagnosoitu tyypin 1 diabetes, sekä heidän ensimmäisen asteen sukulaisiltaan. Näiden tietojen avulla voimme tutkia sairauden kehittymistä ja kehittää uusia tapoja heidän sukulaistensa sairastumisriskin ennustamiseen. Lopullisena tavoitteena on löytää keino jo sairastuneiden parantamiseen.  

Hankkeessa käytetään uusia tutkimuskeinoja, jotka hyödyntävät edistynyttä, jo saatavissa olevaa tai erilaisissa akateemisissa yhteistyöorganisaatioissa ja lääkeyhtiöissä kehitettävää teknologiaa. Tavoitteena on tunnistaa uusia sairauden biomarkkereita, jotka auttavat ennustamaan sairauden kehittymisriskiä tyypin 1 diabeetikoiden sukulaisilla. Biomarkkerit, jotka ovat verestä tai muista biologisista näytteistä mitattavissa olevia tekijöitä, voivat auttaa myös parempien ja yksilöllisempien hoitojen kehittämisessä.  

INNODIA:ssa tehtävän tutkimuksen ansiosta pystymme ymmärtämään paremmin β-solujen toiminnan muutosten, immuunijärjestelmäprofiilien ja geneettisten ja ympäristötekijöiden välistä suhdetta sekä näiden tekijöiden merkitystä sairauden puhkeamisessa.  

INNODIA:n toinen päätavoite on tehdä kliinisiä interventiotutkimuksia, joilla pyritään kehittämään uusia hoitomuotoja. Myös tämän päätavoitteen osalta INNODIA:an kuuluvat lääkeyhtiöt yhdistävät voimansa johtavien akateemisten kliinisten tutkijoiden kanssa tavoitteenaan kehittää uusia lääkeaineita.  

Vastadiagnosoituja tyypin 1 diabeetikoita ja heidän sukulaisiaan kannustetaan osallistumaan tutkimukseen ottamalla yhteyttä johonkin kliinisistä tutkimuskeskuksistamme eri puolilla Eurooppaa. Jos haluat osallistua tähän tutkimukseen, tarkista kartastamme sinua lähinnä oleva tutkimuskeskus ja täytä rekisteröintilomake, jotta voimme ottaa sinuun yhteyttä.

Tutustu INNODIAn tutkijoihin ja heidän työhönsä

Miten INNODIA toimii?

Lukemiseen ilman Internetiä

Lataa alla oleva PDF