Tietoja INNODIAsta

Innodia

Kuinka akateemiset tutkijat, teollisuus ja potilaat taistelevat yhdessä tyypin 1 diabetesta vastaan.

INNODIA on maailmanlaajuinen verkosto, johon kuuluu 31 akateemista instituutiota, 6 teollista kumppania, yksi pienyritys ja 2 potilasorganisaatiota. Se yhdistää näiden tahojen osaamisen ja kokemukset yhteisenä tavoitteenaan "taistelu tyypin 1 diabetesta vastaan".  

Hanke kuuluu Euroopan unionin ja Euroopan lääketeollisuusliittojen kattojärjestön (EFPIA) yhteisen liittouman Innovative Medicines Initiative – Joint Undertaking (IMI-JU) alaisuuteen. Sen hallintorakenne takaa läheisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen sekä mahdollistaa konsortion yhteisten tavoitteiden saavuttamisen. INNODIA:n toiminnassa on merkityksellistä, että sitä ohjaavat suoraan itse potilaat neuvoa-antavan potilastoimikunnan kautta. Toimikuntaan kuuluu sekä tyypin 1 diabetesta sairastavia että heidän läheisiään, mikä takaa jatkuvan palautteen INNODIA-konseptista ja tutkimussuunnitelmien kehittämisestä. Tyypin 1 diabeetikot ja heidän läheisensä ovat keskeisessä asemassa INNODIA:n tavoitteiden välittämisessä suurelle yleisölle.  

INNODIAssa tutkitaan eri puolilla Eurooppaa kerätyt näytteet ja tiedot henkilöiltä, joilla on äskettäin todettu tyypin 1 diabetes ja sellaisilta 1. asteen sukulaisilta (vanhemmat, lapset, sisarukset), joilla ei ole todettu tyypin 1 diabetesta.

Rekrytointitavoite henkilöille, joilla on äskettäin todettu tyypin 1 diabetes, on nyt saavutettu!

INNODIA on hyvin kiitollinen tyypin 1 diabeetikoille, jotka ovat edistäneet projektin etenemistä. Seuraavaksi kerätyt näytteet ja tiedot tutkitaan erittäin yksityiskohtaisesti.

Pyydämme kuitenkin edelleen tyypin 1 diabetesta sairastavan henkilön 1. asteen sukulaisia osallistumaan tutkimukseen. INNODIA-tutkimuksessa voimme arvioida tyypin 1 diabetesriskin tarkemmin määrittämällä verestä tyypin 1 diabetekseen liittyvät autovasta-aineet. Tyypin 1 diabeteksen varhainen havaitseminen voi estää vakavia komplikaatioita ja osallistuminen kliinisiin hoitotutkimuksiin taudin pysäyttämiseksi on mahdollista. Lisäseurantaa tarjotaan, jos henkilöillä on lisääntynyt riski.

INNODIA laajenee

INNODIA-tutkimukseen ovat nyt tervetulleita myös KAIKKI, joilla jossakin muussa yhteydessä todettu vähintään yksi positiivinen autovasta-aine. Seurantaan pyydetään ne henkilöt, joilla INNODIA-seulonnassa todetaan positiivisuus kahdelle tai useammalle autovasta-aineelle. Perheenjäsenellä ei tarvitse olla tyypin 1 diabetesta.

Jos haluat osallistua tähän tutkimukseen, valitse kartaltamme sinua lähinnä sijaitseva keskus.

INNODIA-tutkimuksen ansiosta pystymme entistä paremmin ymmärtämään beetasolutoiminnan muutosten ja puolustusjärjestelmän, perinnöllisten ja ympäristötekijöiden välisiä suhteita taudin kehittymisessä.

Alusta alkaen toinen INNODIAn tärkeä tavoite on ollut suorittaa kliinisiä hoitotutkimuksia. Näiden tutkimusten tavoitteena on pysäyttää beetasolujen toimintakyvyn heikkeneminen vaikuttamalla erilaisilla hoitomuodoilla elimistön puolustusjärjestelmään tai beetasoluihin henkilöillä, joilla on äskettäin todettu tyypin 1 diabetes.

Lukemiseen ilman Internetiä

Lataa alla oleva PDF

Tietoja INNODIAsta Harvest

Lisätietoa Innodia Harvest:

Tutustu INNODIAn tutkijoihin ja heidän työhönsä

Miten INNODIA toimii?